> Výročná členská schôdza LPRe — MP Púchov
Výročná členská schôdza LPRe — MP Púchov

VČS LPRe – MP Púchov

23.01.2013 sa LPRe – Miestna pobočka Púchov uskutočnila VČS. V LPRe – MP Púchov si v tomto roku pripomenú už 10. výročie zahájenia spoločných cvičení, ktoré zaviedla a doteraz aktívne vedie p. Emília Filová z Púchova. Stretávajú sa pravidelne raz do týždňa a cvičia v skupine, kde sa schádza 60 – 80 cvičeniek vo vekovom rozmedzí 30 – 80 r.

 

PROGRAM VČS:

1. Otvorenie VČS, schválenie programu a privítanie hostí

2. Voľba pracovných komisií

3. Kontrola uznesenia z minulej výročnej schôdze

4. Správa o činnosti za rok 2012

5. Správa o hospodárení

6. Správa RK

7. Plán práce na rok 2013             

8. Príhovor predsedníčky LPRe na Slovensku Mgr. J. Dobšovičovej Černákovej

9. Diskusia

10. Návrh uznesenia

11. Prezentácia o zdravotníckych pomôckach značky TENA, Elena Vráblová, SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o.

12. Prezentácia pomôcok a nástrojov, ktoré reumatikom uľahčia sebaobsluhu a práce v domácnosti a záhrade, predvedie Mgr. Lýdia Murárová (www.alfonzo.sk)    

13. Záver

—————
Téma: MP Púchov

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Pozývame vás na živé vysielanie Univerzity Reumy na tému „Najnovšie poznatky o vplyve stravy na reumatické ochorenia" s  gastroenterológom Doc. MUDr. Ladislavom Kuželom, PhD.
Liga proti reumatizmu SR spolupracuje na kampani Zdravie rodiny, ktorá bola v tlačovej forme distribuovaná dňa 18.9.2023 online na webe: https://www.info-zdravie.sk/campaign/zdravie-rodiny/
Pozývame vás na živé vysielanie Univerzity Reumy na tému Axiálna spondyloartritída s reumatologičkou MUDr.  Danielou Tkáčovou.