> Výročná členská schôdza LPRe — MP Púchov
Výročná členská schôdza LPRe — MP Púchov

VČS LPRe – MP Púchov

23.01.2013 sa LPRe – Miestna pobočka Púchov uskutočnila VČS. V LPRe – MP Púchov si v tomto roku pripomenú už 10. výročie zahájenia spoločných cvičení, ktoré zaviedla a doteraz aktívne vedie p. Emília Filová z Púchova. Stretávajú sa pravidelne raz do týždňa a cvičia v skupine, kde sa schádza 60 – 80 cvičeniek vo vekovom rozmedzí 30 – 80 r.

 

PROGRAM VČS:

1. Otvorenie VČS, schválenie programu a privítanie hostí

2. Voľba pracovných komisií

3. Kontrola uznesenia z minulej výročnej schôdze

4. Správa o činnosti za rok 2012

5. Správa o hospodárení

6. Správa RK

7. Plán práce na rok 2013             

8. Príhovor predsedníčky LPRe na Slovensku Mgr. J. Dobšovičovej Černákovej

9. Diskusia

10. Návrh uznesenia

11. Prezentácia o zdravotníckych pomôckach značky TENA, Elena Vráblová, SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o.

12. Prezentácia pomôcok a nástrojov, ktoré reumatikom uľahčia sebaobsluhu a práce v domácnosti a záhrade, predvedie Mgr. Lýdia Murárová (www.alfonzo.sk)    

13. Záver

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.