> Výročná členská schôdza LPRe – MP Trenčín
Výročná členská schôdza LPRe – MP Trenčín

Začiatok roka obyčajne začína hodnotením uplynulého roku a stanovením úloh na rok budúci. Tak aj naša pobočka začala touto činnosťou na výročnej schôdzi, ktorá sa konala 28.1.2013. Pri tejto príležitosti prišla medzi nás aj nová predsedníčka LPRe na Slovensku pani Mgr. Jana Dobšovičová Černáková. Potešilo nás to, poinformovala nás o hlavných úlohách a cieľoch Ligy, zhodnotila uplynulý rok a povzbudila nás do ďalšej práce. Privítali sme aj našu pani doktorku MUDr. Fabianovú.

Prezentáciu zdravotníckych pomôcok TENA s názorným predvádzaním predviedla reprezentantka firmy SCA Hygiene Products Slovakia s.r.o pani Vrábelová. Prednáška bola zakončená malou súťažou a odovzdaním vecných cien.

Pani Mgr. Lýdia Murárová prezentovala pomôcky a nástroje, ktoré reumatikom uľahčia sebaobsluhu, práce v domácnosti a prípadne i v záhrade s názornými ukážkami.

18. apríla pripravujeme jednodňový zájazd na záhradnícku výstavu „Gardenia“ v Nitre spojenú s večernou návštevou Divadla Andreja Bagara, ktoré uvedie predpremiéru komédie „Parazit“

LPRe – MP Trenčín, 2013-03-10

—————
Téma: MP Trenčín

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Prieskum o zdravotných benefitoch nordic walkingu (NW) pre pacientov s reumatickými ochoreniami iniciovala a realizovala Liga proti reumatizmu na Slovenku (LPRe SR). O pomoc a spoluprácu sme oslovili agentúru 2muse.
26. novembra 2022 v Bratislave sa uskutočnil Šiesty ročník celoslovenskej pacientskej konferencie. Vrcholom bol slávnostný večer s oceňovaním zdravotníkov v kategóriách „Môj lekár“ a „Moja sestra“. Z rúk poslankyne NR SR Janky Žitňanskej a prezidentky Asociácie na ochranu...
Liga proti reumatizmu na Slovensku reflektuje aktuálnu situáciu v zdravotníctve SR. Nie sú nám ľahostajné žiadne problémy, s ktorými zdravotníctvo zápasí. Veľmi kritická situácia je však aj v reumatológii. Je veľký nedostatok reumatológov.