> Výročná členská schôdza LPRe – MP Trenčín
Výročná členská schôdza LPRe – MP Trenčín

Začiatok roka obyčajne začína hodnotením uplynulého roku a stanovením úloh na rok budúci. Tak aj naša pobočka začala touto činnosťou na výročnej schôdzi, ktorá sa konala 28.1.2013. Pri tejto príležitosti prišla medzi nás aj nová predsedníčka LPRe na Slovensku pani Mgr. Jana Dobšovičová Černáková. Potešilo nás to, poinformovala nás o hlavných úlohách a cieľoch Ligy, zhodnotila uplynulý rok a povzbudila nás do ďalšej práce. Privítali sme aj našu pani doktorku MUDr. Fabianovú.

 

Prezentáciu zdravotníckych pomôcok TENA s názorným predvádzaním predviedla reprezentantka firmy SCA Hygiene Products Slovakia s.r.o pani Vrábelová. Prednáška bola zakončená malou súťažou a odovzdaním vecných cien.

Pani Mgr. Lýdia Murárová prezentovala pomôcky a nástroje, ktoré reumatikom uľahčia sebaobsluhu, práce v domácnosti a prípadne i v záhrade s názornými ukážkami.

Na  18. apríla pripravujeme jednodňový zájazd na záhradnícku výstavu  „Gardenia“  v Nitre spojenú s večernou návštevou Divadla Andreja Bagara, ktoré uvedie predpremiéru komédie  „Parazit“

 

LPRe – MP Trenčín                                                                                                   2013-03-10

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.