> Výročná členská schôdza LPRe – MP Trenčín
Výročná členská schôdza LPRe – MP Trenčín

Začiatok roka obyčajne začína hodnotením uplynulého roku a stanovením úloh na rok budúci. Tak aj naša pobočka začala touto činnosťou na výročnej schôdzi, ktorá sa konala 28.1.2013. Pri tejto príležitosti prišla medzi nás aj nová predsedníčka LPRe na Slovensku pani Mgr. Jana Dobšovičová Černáková. Potešilo nás to, poinformovala nás o hlavných úlohách a cieľoch Ligy, zhodnotila uplynulý rok a povzbudila nás do ďalšej práce. Privítali sme aj našu pani doktorku MUDr. Fabianovú.

Prezentáciu zdravotníckych pomôcok TENA s názorným predvádzaním predviedla reprezentantka firmy SCA Hygiene Products Slovakia s.r.o pani Vrábelová. Prednáška bola zakončená malou súťažou a odovzdaním vecných cien.

Pani Mgr. Lýdia Murárová prezentovala pomôcky a nástroje, ktoré reumatikom uľahčia sebaobsluhu, práce v domácnosti a prípadne i v záhrade s názornými ukážkami.

18. apríla pripravujeme jednodňový zájazd na záhradnícku výstavu „Gardenia“ v Nitre spojenú s večernou návštevou Divadla Andreja Bagara, ktoré uvedie predpremiéru komédie „Parazit“

LPRe – MP Trenčín, 2013-03-10

—————
Téma: MP Trenčín

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Reumatologicko-rehabilitačné centrum, spol. s r.o. Hlohovec pod záštitou SLK  Vás pozývajú na KURZ – XVII. ročník OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA (komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva...
Volám sa Lucia Hľadajová, mám 29 rokov a pochádzam z malebnej dedinky Michalová, ktorá leží v náručí Nízkych Tatier.
Liga proti reumatizmu na Slovensku mala 18. mája valné zhromaždenie, ktoré vyhodnotilo uplynulé tri roky a vo voľbách zvolilo nové predsedníctvo a revíznu komisiu.