> Výročná členská schôdza LPRe – MP Trenčín
Výročná členská schôdza LPRe – MP Trenčín

Začiatok roka obyčajne začína hodnotením uplynulého roku a stanovením úloh na rok budúci. Tak aj naša pobočka začala touto činnosťou na výročnej schôdzi, ktorá sa konala 28.1.2013. Pri tejto príležitosti prišla medzi nás aj nová predsedníčka LPRe na Slovensku pani Mgr. Jana Dobšovičová Černáková. Potešilo nás to, poinformovala nás o hlavných úlohách a cieľoch Ligy, zhodnotila uplynulý rok a povzbudila nás do ďalšej práce. Privítali sme aj našu pani doktorku MUDr. Fabianovú.

Prezentáciu zdravotníckych pomôcok TENA s názorným predvádzaním predviedla reprezentantka firmy SCA Hygiene Products Slovakia s.r.o pani Vrábelová. Prednáška bola zakončená malou súťažou a odovzdaním vecných cien.

Pani Mgr. Lýdia Murárová prezentovala pomôcky a nástroje, ktoré reumatikom uľahčia sebaobsluhu, práce v domácnosti a prípadne i v záhrade s názornými ukážkami.

18. apríla pripravujeme jednodňový zájazd na záhradnícku výstavu „Gardenia“ v Nitre spojenú s večernou návštevou Divadla Andreja Bagara, ktoré uvedie predpremiéru komédie „Parazit“

LPRe – MP Trenčín, 2013-03-10

—————
Téma: MP Trenčín

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Prvé mesiace roka sú aj obdobím príprav a konania výročných členských schôdzí (VČS) v miestnych pobočkách a kluboch LPRe SR.
Krištáľové krídlo ocení významné osoby aj v roku 2024. Medzi nominovanými za Filantropiu je aj naša predsedníčka LPRe SR Jana Dobšovičová Černáková a prezidentka AOPP Mária Lévyová. Do tretice je nominovaná Alexandra Hovancová.
Milí pacienti a pacientky s reumatoidnou artritídou,