> Výročná správa
Výročná správa

LPRe – MP Lučenec a Klubu psoriatikov a atopikov

Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, 

dovoľte mi, aby som Vás privítala na našej výročnej schôdzi.

Každoročne vyhodnocujeme plán našich aktivít, nie je tomu ináč ani v tomto roku.

 

     Rok 2012 sme začali výročnou členskou schôdzou 9. februára, kedy sme oslávili aj         10. výročie založenia LPRe – Miestnej pobočky Lučenec. Na tomto slávnostnom stretnutí sme si vypočuli prednášku MUDr. Strapkovej „O modernej liečbe osteoporózy“ spojenú s videozáznamom.

     Mozog a jeho funkcia“ to bol názov prednášky MUDr. Luptáka, ktorou nám priblížil vážnosť tohto ochorenia. Osobitnú pozornosť venoval Alzheimerovej chorobe, ktorá má na Slovensku stúpajúcu tendenciu. Upozornil nás, že prvým varovným signálom je opakované zabúdanie v postihnutí krátkodobej pamäte. Tento jav sa podceňuje a pripisuje sa starobe, no začínať môže už v štyridsiatke a preto sa toto ochorenie diagnostikuje neskoro. Ohľadne správnej výživy mozgu  bol premietnutý krátky film za asistencie pani Gubányovej. Keďže bol marec, pripomenuli sme si aj MDŽ, ktorý nám spestrili deti z MŠ pekným kultúrnym programom.

 

     V máji sa uskutočnili dve prednášky a to k Európskemu dňu Euromelanomu Day, ktorú nám prednášal MUDr. Vojtašák, primár kožného oddelenia  v Banskej Štiavnici o zmenách znamienok na koži. Pomocou videozáznamu sme mohli vidieť  zmeny znamienok v rôznych

štádiách ochorenia až po zhubné. Upozornil na včasné odstránenie znamienok, kedy je možné úplné vyliečenie. Potom sú to ťažšie stavy, kedy je potrebná dlhodobá liečba, ktorá je nákladná a pri neskorej diagnóze nepomôže operácia ani chemoterapia.

     Ďalšou prednáškou, ktorú mala MUDr. Pavlusová sme si pripomenuli Deň kože- Deň dotykov. Zameraná bola hlavne na psoriázu a bol kladený dôraz na neinfekčnosť tohto ochorenia. Tak isto sa hovorilo o liečbe atopického ekzému, hlavne u detí.

 

     Na júnovom stretnutí sme si vypočuli prednášku pani Hraškovej z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zmene zákona a z toho vyplývajúce nároky na kompenzačné pomôcky pri konkrétnych ochoreniach, ako aj vybavovanie preukazov ZŤP.

     V letných mesiacoch sa uskutočnili 3 zájazdy a to 2x do Podhájskej a 1x do Egru. Ďalší zájazd sa neuskutočnil pre malý záujem členov. Dôvodom bolo aj otvorenie kúpaliska v Rapovciach.

 

     V auguste sa uskutočnil už  tretíkrát  l0-dňový pobyt pri mori v Talianskom Lignane.

Pekné počasie nám prialo až do posledného dňa. Ostali nám pekné spomienky na more, návštevu Benátok, návštevu Guliverlandie – podmorského sveta, vozenie na vláčiku či rikši.

Cestou domov sme obdivovali krásu Álp.

 

     Krátko po návrate a to v mesiaci september sme mali ďalšie stretnutie v Policajnom klube, kde sme varili kapustnicu. Z firmy Doliva  nám pani Peprná  v krátkej prednáške priblížila liečivé účinky výrobkov Doliva a rozdala balíčky vzoriek  tejto liečebnej kozmetiky a následne nám na videozázname  ukázala, ako ošetrovať pleť, kĺby, ako aj celé telo.

 

     Prvý októbrový týždeň sa uskutočnil rehabilitačno-relaxačný pobyt v Trenčianskych Tepliciach, ktorého sa zúčastnilo 31 členov. Účinky liečby termálnou vodou nám vo svojej prednáške priblížila pani MUDr. Červeňová, lekárka rehabilitačného oddelenia v kúpeľoch. Zároveň nás upozornila na správnu pitnú kúru. Dobrá strava, pekné ubytovanie a hlavne procedúry každému šité na mieru, len umocnili účinky nášho pobytu. Usporiadali sme tu aj 6. ročník Behu a chôdze reumatológov a reumatikov, ktorého sa zúčastnili okrem našich členov aj ostatní pacienti z  ubytovne v celkovom počte 60 účastníkov.

      Október mávame plný aktivít. Nasvedčuje tomu aj skutočnosť, že už 11. októbra sa uskutočnil aj v našom meste 6. ročník Behu a chôdze reumatológov a reumatikov, ktorého sa zúčastnili aj žiaci Strednej zdravotnej školy. Pekný kultúrny program nám pripravili žiaci z Umeleckej školy Jána Bocu. Keďže rok 2012 sa niesol v znamení aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, boli tu zastúpené všetky vekové kategórie. Behu sa zúčastnilo viac ako 80 účastníkov. Na tomto podujatí boli prítomné média, ktorým sme odpovedali na otázky ohľadne vzniku našich organizácií a v čom spočíva naša pomoc členom.

 

      V novembri sa uskutočnilo stretnutie s jubilantmi, ktorým boli odovzdané malé upomienkové darčeky. Vypočuli sme si aj prednášku MUDr. Strapkovej  o osteoporóze. Pripomenula hlavne prevenciu, užívanie vitamínu D, veľmi potrebný pobyt na slnku a pohyb na čerstvom vzduchu napr. prechádzky alebo cvičenie. Zároveň sme ukončili rok 2012.

 

     Našich podujatí sa zúčastňujú aj predstavitelia mesta Lučenec a to pani primátorka PhDr.Alexandra Pivková, Ing. Branislav Hámorník, prednosta Obvodného úradu a poslanec VÚC Banskobystrického kraja, ako aj lekári a to: MUDr. Strapková, MUDr. Pavlusová, MUDr.Prám, MUDr. Rešetárová  a naši sponzori firma SVOMA, SAD, ktorým ďakujeme za finančnú podporu.                                                                                                                          

       Za pekné kultúrne vystúpenia na našich podujatiach patrí poďakovanie deťom z materských, základných a umeleckých škôl. Lýdií Strigáčovej za spríjemnenie  našich podujatí hrou na harmonike.

 

     Zároveň sa chcem poďakovať všetkým prítomným za účasť na dnešnej výročnej členskej schôdzi a zaželať Vám v tomto roku veľa zdravia, rodinnej pohody a síl do ďalšej našej spoločnej práci.

 

 

 

V Lučenci dňa 7. februára 2013                                  Mária G i l a n o v á

                                                                                 predsedníčka LPRe – MP Lučenec

—————
Téma: MP Lučenec

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Reumatologicko-rehabilitačné centrum, spol. s r.o. Hlohovec pod záštitou SLK  Vás pozývajú na KURZ – XVII. ročník OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA (komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva...
Volám sa Lucia Hľadajová, mám 29 rokov a pochádzam z malebnej dedinky Michalová, ktorá leží v náručí Nízkych Tatier.
Liga proti reumatizmu na Slovensku mala 18. mája valné zhromaždenie, ktoré vyhodnotilo uplynulé tri roky a vo voľbách zvolilo nové predsedníctvo a revíznu komisiu.