> Výzva inštitúcií a združení v zdravotníctve
Výzva inštitúcií a združení v zdravotníctve

Vážení členovia AOPP, milí priatelia,

dávam Vám do pozornosti výzvu (v prílohe), ktorú adresovalo 16 organizácii v zdravotníctve všetkým poslancom NR SR, predsedovi NR SR, predsedovi vlády, prezidentke SR, kompetentným ministrom – ministrovi financií, ministrovi zdravotníctva, pred hlasovaním poslancov NR SR o rozpočte na r. 2023 o ktorom sa malo dnes hlasovať. Hlasovanie sa preložilo na 15.12. 2022 (štvrtok). 

Napriek mnohým apelom rozpočet pre zdravotníctvo na rok 2023 nebol pripravovaný so zástupcami odbornej verejnosti. Nevytvára tak priestor pre potrebné systémové zmeny, nezabráni odchodu zdravotníkov do zahraničia, nezabezpečí zvyšovanie kvality a zlepšovanie služieb pre pacienta. Práve naopak, opäť prináša netransparentnosť, nestabilitu, neistotu a potrebu ďalšieho dofinancovania sektora.  

Inštitúcie a združenia podpísané pod touto výzvou žiadajú o návrát k platbe za poistenca štátu na úrovni 4,5% z priemernej mzdy z pred dvoch rokov, ktorá dokáže finančne zastabilizovať situáciu v našom zdravotníctve. A v budúcnosti prejsť na úroveň 5% z priemernej mzdy, a to v závislosti od prínosu, ktorý zdravotný systém prinesie slovenským občanom.

Viac sa dočítate v priloženej výzve adresovanej poslancom. Poprosím o jej zdieľanie na Vašich stránkach. Ďakujem v mene organizácii, ktoré výzvu podporili. 

Z médii: https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/zdravotnicke-organizacie-ziadaju-navrat-k-platbe-za-poistencov-statu-dokaze-to-financne-zastabilizovat-situaciu-tvrdia/

S úctou a pozdravom

PhDr. Mária Lévyová
Prezidentka AOPP
Email: maria.levyova@aopp.sk
Tel: 0915 572 760
www.aopp.sk
http://facebook.com/aoppsr

—————
Téma: Zaujímavosti

Ďalšie články

„Každý deň stretnúť človeka,
Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
16.11.2023 sa v LPRe - Miestnej pobočke Senica uskutočnila Výročná členská schôdza. Vo voľbách si zvolili nový Výbor LPRe - MP SE.
EULAR aj v roku 2023 vyhlasuje súťaž o Cenu Edgara Stena 2024. Témou tohtoročnej súťaže Ceny Edgara Stena je: „Ako ma obohatila a skvalitnila môj život aktívna účasť na činnosti Ligy proti reumatizmu na Slovensku“.
Detský kútik (DK) v NÚRCH začali budovať svojpomocne zamestnankyne 2. poschodia. V novembri sa nám podarilo všetko dokončiť. Pani Adriana Majková, ako hnací motor projektu, oslovila k spolupráci aj Klub Kĺbik. Neskôr projekt podporila aj Nadácia Pontis n.o. Pani Adriana oslovila...