> Vzdelávanie pacientskych organizácií PACIENT A LIEK I.
Vzdelávanie pacientskych organizácií PACIENT A LIEK I.

Po prvýkrát sa aj na akademickej pôde podarilo zorganizovať systematické vzdelávania zástupcov z pacientskych organizácií a občianskych združení, ktoré sa venujú osobám s ŤZP.

SZU v BRATISLAVE, Lekárska fakulta a Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok v pilotnom projekte pod názvom Pacient a liek I. zorganizovali tematický kurz. Prednášky boli na rôzne témy, napr.: „Vzdelaný pacient a prístup k účinnej a modernej liečbe“ alebo „Význam strešnej pacientskej organizácie“, čo je už dlho otvorenou témou v mimovládnych organizáciách.

Odborným garantom a školiteľom bol prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc., prednosta Ústavu farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Organizačne projekt zabezpečil PharmDr. Dominik Tomek, MPH, ale pripravil aj témy: „Cesta lieku k pacientovi „ alebo  „ Kategorizácia liekov pre pacientov stručne a zrozumiteľne“.Za Ligu proti reumatizmu na Slovensku sa tematického kurzu zúčastnila predsedníčka Jana Dobšovičová Černáková a tajomníčka Zuzana Puzderová. V októbri 2012 by sa mala uskutočniť druhá etapa vzdelávacieho tematického kurzu. Kladie si za cieľ pripraviť zástupcov pacientskych organizácii informačne a metodicky tak, aby boli dobrými lídrami a školiteľmi pre členskú základňu. No nie len to. Je viac ako žiaduce, aby absolventi týchto tematických kurzov boli pripravení byť rovnocennými partnermi odborníkom v rôznych orgánoch a komisiách, kde zastupujú a reprezentujú pacientske organizácie a ich racionálne návrhy, pripomienky a požiadavky.               -jdc-

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.