> Záver kalendárneho roka v znamení charity
Záver kalendárneho roka v znamení charity

Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka v Banskej Bystrici bola, podobne ako iné pobočky na Slovensku, v závere kalendárneho roka opäť pribrzdená vo svojich plánoch, tentoraz druhou vlnou pandémie.

V tejto situácii sa naše aktivity scvrkli na sledovanie najnovších informácií o koronakríze, očkovaní či prevencii voči COVIDu. Priestor na stretávanie členov pobočky sa tiež obmedzil na virtuálny.

Akosi prirodzene by mal byť december časom bilancovania. I my sme si v tomto období zvykli zorganizovať kapustnicu, posedenie, ktoré bývalo ohliadnutím za končiacim sa reumatickým rokom. To však nebolo tento rok možné.

December však nebol v tomto ohľade mesiacom bez aktivity. Rozhodli sme sa, že pokiaľ to bude možné, budeme sa stretávať aspoň v exteriéri, pri spoločnom nordic walkingu. Navyše, tento mesiac priniesol aj jednu charitatívnu aktivitu, do ktorej sa MP v Banskej Bystrici zapojila.

15. decembra 2020 sa uskutočnil v našom meste Beh svetielka nádeje. V tomto projekte pomáhajú účastníci (bežci, v našom prípade walkeri) malým onkologickým pacientom prostredníctvom športovej aktivity. Sme radi, že sme aj my, reumatici, mohli byť súčasťou tohto milého podujatia a podporiť tak, podobne ako ďalších 400 ľudí, dobrú myšlienku.

Zišli sme sa teda v mestskom parku, aby každý v rámci svojich možností prešiel určitú vzdialenosť, prispel svojimi metrami, kilometrami, ale aj štartovným na zlepšenie starostlivosti o deti s onkologickým ochorením.

Koniec roka nás zastihol pripravených pomôcť iným a zároveň nás naplnil nádejou, že nový rok prinesie oživenie plánov, ktoré epidémia na čas zatlačila do úzadia. Tešíme sa na jar!

Mgr. Jaroslav Bečka
predseda LPRe – MP Banská Bystrica

—————
Téma: MP Banská Bystrica

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Pracovné stretnutie zástupcov AOPP s členmi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
Pozývame vás na webinár Compliance pacienta a vplyv na pacientmi reportované výsledky, ktorý pripravujeme na piatok 26. apríla o 17.00 hod. Bude to online vysielanie prvej Univerzity Reumy v roku 2024.
Na pozvanie poslancov Európskeho parlamentu Lucie Ďuriš Nicholsonovej a Jozefa Mihála sa aj zástupkyne LPRe SR zúčastnili v Bratislave a v Košiciach na konferencii s názvom Rovnaké postavenie ľudí so zdravotným postihnutím v krajinách Európskej únie – európske preukazy. Už...