> Záver kalendárneho roka v znamení charity
Záver kalendárneho roka v znamení charity

Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka v Banskej Bystrici bola, podobne ako iné pobočky na Slovensku, v závere kalendárneho roka opäť pribrzdená vo svojich plánoch, tentoraz druhou vlnou pandémie.

V tejto situácii sa naše aktivity scvrkli na sledovanie najnovších informácií o koronakríze, očkovaní či prevencii voči COVIDu. Priestor na stretávanie členov pobočky sa tiež obmedzil na virtuálny.

Akosi prirodzene by mal byť december časom bilancovania. I my sme si v tomto období zvykli zorganizovať kapustnicu, posedenie, ktoré bývalo ohliadnutím za končiacim sa reumatickým rokom. To však nebolo tento rok možné.

December však nebol v tomto ohľade mesiacom bez aktivity. Rozhodli sme sa, že pokiaľ to bude možné, budeme sa stretávať aspoň v exteriéri, pri spoločnom nordic walkingu. Navyše, tento mesiac priniesol aj jednu charitatívnu aktivitu, do ktorej sa MP v Banskej Bystrici zapojila.

15. decembra 2020 sa uskutočnil v našom meste Beh svetielka nádeje. V tomto projekte pomáhajú účastníci (bežci, v našom prípade walkeri) malým onkologickým pacientom prostredníctvom športovej aktivity. Sme radi, že sme aj my, reumatici, mohli byť súčasťou tohto milého podujatia a podporiť tak, podobne ako ďalších 400 ľudí, dobrú myšlienku.

Zišli sme sa teda v mestskom parku, aby každý v rámci svojich možností prešiel určitú vzdialenosť, prispel svojimi metrami, kilometrami ale aj štartovným na zlepšenie starostlivosti o deti s onkologickým ochorením.

Koniec roka nás zastihol pripravených pomôcť iným a zároveň nás naplnil nádejou, že nový rok prinesie oživenie plánov, ktoré epidémia na čas zatlačila do úzadia. Tešíme sa na jar!

Mgr. Jaroslav Bečka, predseda LPRe – MP Banská Bystrica

Ďalšie články

V utorok 27. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár, ktorý sme teraz pripravili ako lekciu nordic walkingu s Luciou Okoličányovou. Pripojte sa k nám na Fb Moja reuma alebo priamo tu na www.mojareuma.sk
V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky