> Zbierame 2 % pre reumatikov
Zbierame 2 % pre reumatikov

Vážení sympatizanti a podporovatelia Ligy proti reumatizmu na Slovensku,
milé naše priateľky, milí naši priatelia,

Liga proti reumatizmu je tu 34 rokov a pomáha ľuďom s reumatickými ochoreniami. Hlavné ciele Ligy proti reumatizmu a jej pobočiek a klubov sú v oblasti prevencie zdravotných a sociálnych dôsledkov reumatických ochorení na pacienta a jeho rodinných príslušníkov. Aj preto vás systematicky informujeme o možnostiach modernej diagnostiky a liečby reumatických ochorení. Sme tu pre vás, aby sme poskytli informácie, poradili vám s problémami, ktoré riešite po diagnostikovaní alebo pri zmene liečby. Organizujeme podujatia a spájame ľudí, ktorí chcú, vedia a môžu pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú alebo sa chcú stať dobrovoľníkmi, aby ich život nabral nový rozmer, náplň a zmysel. Poskytujeme služby poradne Centra sociálno-psychologickej podpory. Edukujeme pacientov aj verejnosť cez webináre Univerzity reumy. Podporujeme zdravé pohybové aktivity „Pohnime sa s reumou!“ s Nordic Walking paličkami alebo špeciálnou jogovou terapiou pre reumatikov.   

Našu činnosť neustále vylepšujeme a pridávame nové zmysluplné aktivity. Najnovšie sú to maľované kamienky a ich roznášanie pri Nordic Walkingu po trati, aby niekoho potešili, prípadne inšpirovanie k maľovaniu, lebo aj to je terapia a hlavne, trénuje sa jemná motorika rúk.

Kto by potreboval viac informácií, ozvite s nám na 0917790264 alebo liga@mojareuma.sk  

NEZABÚDAME NA VÁS. Myslite na nás, keď budete chcieť darovať asignovanú dať FO alebo PO, tzv. svoje 2%, ktoré budú pomáhať.

Zároveň ďakujeme za vašu dlhoročnú priazeň, podporu a pomoc, aby sme mohli pomáhať ľuďom s reumatickými ochoreniami.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Liga proti reumatizmu na Slovensku, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Liga proti reumatizmu na Slovensku min. 40 hodín v roku 2023 jej môžu venovať až 3% – vyžiadajte si od nej potvrdenie):

LIGA PROTI REUMATIZMU NA SLOVENSKU

Adresa: Nábr. Ivana Krasku 4, 92101 Piešťany

E-mail: liga@mojareuma.sk

IČO: 31822142

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4902000000000062336212

kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html?fbclid=IwAR3R04D5knDdjPGa9dwhYbnKU1U9Mp8cM5cQ66_P9qtnpSLRfvHAeKltA5g

—————
Téma: 2%

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Reumatologicko-rehabilitačné centrum, spol. s r.o. Hlohovec pod záštitou SLK  Vás pozývajú na KURZ – XVII. ročník OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA (komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva...
Volám sa Lucia Hľadajová, mám 29 rokov a pochádzam z malebnej dedinky Michalová, ktorá leží v náručí Nízkych Tatier.
Liga proti reumatizmu na Slovensku mala 18. mája valné zhromaždenie, ktoré vyhodnotilo uplynulé tri roky a vo voľbách zvolilo nové predsedníctvo a revíznu komisiu.