> Zbierka 2 % v roku 2016
Zbierka 2 % v roku 2016

VŠETKY POTREBNÉ DOKUMENTY PRE VENOVANIE 2% Z PODIELU VAŠICH DANÍ

 

Milí naši priatelia, členovia Ligy a Klubu Kĺbik, sympatizanti a rodinní príslušníci, prosím, nezabudnite na nás ani v roku 2016 a darujte nám svoj podiel z asignovanej dane z príjmov za minulý rok.

Nezabudnite pri predkladaní vyhlásenia o ročnom zúčtovaní dane k 15. februáru 2016, v ktorom uvediete, že 2% z daní z príjmu PO a FO za účtovný rok 2015 poskytnete občianskemu združenie Liga proti reumatizmu na Slovensku alebo Liga proti reumatizmu – Klub Kĺbik, resp. iná MP alebo klub.

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:

31.03.2016 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2016 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2016 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2016 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.

Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2016.

Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.*** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zist…

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Už nás poznáte, viete že robíme systematicky a veľa pre ľudí s reumatickým ochorení, zvlášť aj pre mladých ľudí a deti s JIA. Bez vašej pomoci nebudeme môcť pripraviť rekondično-integračné pobyty, organizovať edukáciu a osvetu v prevencii a vydávať pripravované publikácie.

Ďakujeme! Ďakujeme! Ďakujeme! Ďakujeme!

http://spravy.pravda.sk/dve-percenta/clanok/381787-liga-proti-reumatizmu-na-slovensku/

Našim členom ponúkame:

– aktuálne a zrozumiteľné informácie o reumatických ochoreniach a ich liečbe

– hlavne spoznáte ľudí s podobným problémom a môžete si radiť navzájom

– nové priateľstvá a povzbudenie

– 2x ročne Informačný bulletin priamo do vašej schránky

– iné pôvodné publikácie s tematikou blízkou reume

– účasť na pravidelných podujatiach zadarmo alebo za zvýhodnených podmienok

– účasť na zahraničných konferenciách za výhodných podmienok

– zdarma základné sociálne poradenstvo v Centre sociálno-psychologickej podpory

– zdarma psychologické služby klinického psychológa špecializované pre reumatikov

– možnosť aktívnej dobrovoľníckej činnosti v prospech reumatikov

– získanie sociálnych a komunikačných zručností

– osvojenie si techniky pomoci k svojpomoci a iné…

viac info na liga@mojareuma.sk

VŠETKY POTREBNÉ DOKUMENTY PRE VENOVANIE 2% Z PODIELU VAŠICH DANÍ

—————
Téma: 2%

Ďalšie články

Aké sú benefity Nordic Walkingu? Liga proti reumatizmu realizuje prieskum.  
Nastavenie liečby pri ankylozujúcej spondylitíde nie je vec náhodnej voľby. Každá liečba prináša okrem benefitov aj istú dávku rizika. Podľa štandardných terapeutických postupov musí klasická liečba farmakologikami predchádzať biologickej liečbe, ktorá sa aplikuje vtedy, keď...
Šport je Jonášov život a choroba ho nezlomila