> Zbierka 2 % v roku 2016
Zbierka 2 % v roku 2016

VŠETKY POTREBNÉ DOKUMENTY PRE VENOVANIE 2% Z PODIELU VAŠICH DANÍ

 

Milí naši priatelia, členovia Ligy a Klubu Kĺbik, sympatizanti a rodinní príslušníci, prosím, nezabudnite na nás ani v roku 2016 a darujte nám svoj podiel z asignovanej dane z príjmov za minulý rok.

Nezabudnite pri predkladaní vyhlásenia o ročnom zúčtovaní dane k 15. februáru 2016, v ktorom uvediete, že 2% z daní z príjmu PO a FO za účtovný rok 2015 poskytnete občianskemu združenie Liga proti reumatizmu na Slovensku alebo  Liga proti reumatizmu – Klub Kĺbik, resp. iná MP alebo klub.

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:

31.03.2016 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2016 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2016 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2016 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.

Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2016.

Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.*** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zist…

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Už nás poznáte, viete že robíme systematicky a veľa pre ľudí s reumatickým ochorení, zvlášť aj pre mladých ľudí a deti s JIA. Bez vašej pomoci nebudeme môcť pripraviť rekondično-integračné pobyty, organizovať edukáciu a osvetu v prevencii a vydávať pripravované publikácie.

Ďakujeme! Ďakujeme! Ďakujeme! Ďakujeme!

http://spravy.pravda.sk/dve-percenta/clanok/381787-liga-proti-reumatizmu-na-slovensku/

Našim členom ponúkame:

– aktuálne a zrozumiteľné informácie o reumatických ochoreniach a ich liečbe

– hlavne spoznáte ľudí s podobným problémom a môžete si radiť navzájom

– nové priateľstvá a povzbudenie

– 2x ročne Informačný bulletin priamo do vašej schránky

– iné pôvodné publikácie s tematikou blízkou reume

– účasť na pravidelných podujatiach zadarmo alebo za zvýhodnených podmienok

– účasť na zahraničných konferenciách za výhodných podmienok

– zdarma základné sociálne poradenstvo v Centre sociálno-psychologickej podpory

– zdarma psychologické služby klinického psychológa špecializované pre reumatikov

– možnosť aktívnej dobrovoľníckej činnosti v prospech reumatikov

– získanie sociálnych a komunikačných zručností

– osvojenie si techniky pomoci k svojpomoci a iné…

viac info na liga@mojareuma.sk

VŠETKY POTREBNÉ DOKUMENTY PRE VENOVANIE 2% Z PODIELU VAŠICH DANÍ

Ďalšie články

V pondelok 27. septembra 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy #14.  
Už len niekoľko dní máte na to, aby ste sa zapojili do nášho prieskumu k RA, vďaka ktorému nás bude lepšie a hlasnejšie počuť. Ďakujeme za vyplnenie do 20. 9. 2021
Už čoskoro Univerzita Reumy bude opäť pokračovať so svojimi živými vysielaniami. Pripravili sme pre vám celkom nové prednášky. Témy prednášok budú z časti inšpirované aj vašimi tipmi. Môžete nám posielať ďalšie.