> Zborník KROK 2012-2013
Zborník KROK 2012-2013

Predstavujeme nový zborník KROK 2012-2013

Niekoľko viet k Zborníku KROK 2012-2013 alebo pocta našim novinárom a redaktorom

     Liga proti reumatizmu na Slovensku vydala prednedávnom Zborník  obsahujúci príspevky, ktoré sa objavili za posledné dva roky tak v televízii, ako rozhlase či v tlači. Všetky tieto články sa veľmi seriózne zaoberajú problematikou chorôb pohybového aparátu a autoimunitnými ochoreniami. Sú to poväčšine rozhovory, alebo  aj samostatné príspevky,  od na slovo vzatých odborníkov.

Okrem príspevkov nájdete v Zborníku i Štatút novinárskej pocty KROK, adresy a kontakty na všetky slovenské kluby a pobočky Ligy a v neposlednom rade aj vyhodnotenie hlasovania „KROK 2012“,  kde hlasovalo 1066 respondentov a „KROK 2013“, kde svoje hlasy odovzdalo 1690 ľudí, čo nás naozaj veľmi teší.

Svedčí to o zvýšenom záujme verejnosti nielen o našu prácu, ale hlavne o informácie, ktoré môžu veľmi pomôcť nielen nám, ale možno raz i našim blízkym. Nuž a v Zborníku sa našla aj jedna prázdna stránka na vlastné poznámky, či myšlienky, čo je veľmi praktické.

    Ono sa to zdá sa, že je jednoduché, dať niečo takéto dokopy, no nie je to celkom tak. Veľké poďakovanie si zaslúžia aj tí, ktorí počuté príspevky prepísali, upravili a  napokon dali do tlače. Veď sa len pokúste podrobne sledovať ľubovoľný rozhovor v televízii, či rozhlase. Zrazu si uvedomíte, že je v ňom plno nedokončených viet, nevypovedaných myšlienok, prerušení, slovíčok, ktoré tak radi používame a ktoré vlastne nič neznamenajú, len nimi získavame čas. A keď je to zrazu doslova prepísané na papieri, uvedomíte si, aké náročné je dať tomu tú správnu formu.

     Musím priznať, že každý jeden príspevok je jedinečný. Sú to informácie, ktoré idú do hĺbky, ktoré vysvetlia veci tak, že i človek bez odborného vzdelania pochopí, čo chceli autori povedať. Pred redaktormi, ktorí sa  problematikou zaoberali, či už len opisom akcií, či rozhovormi alebo diskusiami, skladám klobúk, pretože z textov cítiť, že sú písané srdcom. A to isté platí pre Pánov doktorov, ktorí si nájdu čas na takéto rozhovory, akcie či príspevky.

     Keď ochorie dieťa, trhá to srdce i dušu. A keď je ešte k tomu ochorenie také závažné, že s ním bude musieť existovať  a bojovať, či „priateliť sa“ celý život, sú mnohí bezradní a na pokraji síl. V Zborníku sa dočítate aj o tom, kde hľadať pomoc, priateľov, rady. Nájdete v ňom výpovede matiek, otcov i samotných detí a vy získate úctu pred týmito ľuďmi a pocit hlbokej pokory. Pretože aj to je život.

     Ale aby som bola konkrétnejšia, dozviete sa viac o osteoporóze, reumatoidnej artritíde, o práci klubu KĹBIK, ktorý sa venuje hlavne chorým deťom a mladým ľuďom. Veľa informácií získate o juvenilnej idiopatickej artritíde, o lupuse, psoriáze, Sjörgenovom syndróme, všeobecne o bolestiach chrbtice, kostí a kĺbov, ale i o novinkách v liečbe a o tom, ako môžeme s týmito ochoreniami bojovať a žiť.

     A na záver len informácia. Zborník je nepredajný a vyšiel v náklade 500 výtlačkov. Ak bude mať niekto seriózny záujem získať ho, môže sa obrátiť na sekretriat@mojareuma.sk. Ak bude ešte k dispozícii, pošlú vám ho. -eb-

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.