> Zdravica z AOPP
Zdravica z AOPP

Zo srdca chcem poďakovať vedeniu Ligy proti reumatizmu za ich 30 ročnú nezištnú, obetavú prácu a podporu pacientov s reumatickými ochoreniami od ich útleho veku, dospelosť, až po seniorský vek. Veľká úcta a uznanie právom patria predsedníčke PhDr. Janke Dobšovičovej Černákovej, ktorá je skvelým lídrom, nositeľkou mnohých inovácií a udržiava aj tradície, ktoré garantujú, aby sa o činnosti Ligy dozvedelo čo najviac pacientov s reumatickými ochoreniami. Nie všetci sme počítačovo zdatní, nie všetci máme dostupný internet a možnosť vlastniť počítač. Preto si o to viac vážim, že Informačný Bulletin Ligy je dostupný už 30 rokov pre všetkých členov, pacientov s reumatickými ochoreniami, ktorí si v ňom vždy nájdu aktuálne informácie o dianí v centrále a miestnych organizáciách, o vzdelávacích aktivitách, odborné odporúčania, rozhovory s odborníkmi a pacientmi.

Zároveň chcem poďakovať vedeniu Ligy a členom za to, že počas 20 ročnej histórie Asociácie na ochranu práv pacientov, ktorá združuje 48 pacientskych organizácii s rôznymi diagnózami, prispeli svojou angažovanosťou a mnohými návrhmi k prospešným zmenám pre všetkých pacientov na Slovensku. Vďaka spoločnému snaženiu sa podarilo zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti a inovatívnej liečby, zachrániť veľa ľudských životov, stabilizovať zdravotný stav mnohých pacientov a zlepšiť kvalitu ich života, čo mnohým umožnilo socializovať sa, vrátiť sa k predošlým spoločenským aktivitám. Prinieslo nám to viac stabilného zdravia, viac radosti zo života a nádeje, vďaka ktorej veríme, že v budúcnosti bude pribúdať pacientov, ktorí budú mať ešte väčšie šance na kvalitnú zdravotnú starostlivosť a liečbu, ktorá bude dostupná pre nás všetkých tak medicínsky, ako aj finančne. Za úsilie a spoluprácu pri napĺňaní spoločných cieľov ďakujem Lige proti reumatizmu aj v mene členských organizácii a všetkých pacientov.

Na druhej strane si všetci uvedomujeme, že doba v ktorej žijeme, je veľmi ťažká, a to nie len pre pacientov s ochorením COVID-19, ale pre všetkých chronicky chorých pacientov. Preto sa Asociácia na ochranu práv pacientov snaží mapovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti počas pandémie pre všetkých pacientov, či už vo forme dotazníkov, prostredníctvom zdravotných poisťovní a v spolupráci s odborníkmi a organizáciami pôsobiacimi v zdravotníctve a poukazovať na potrebné zmeny, ktoré nám musia garantovať dostupnosť prevencie, starostlivosti a liečby tak, aby nepribúdalo ťažko a nevyliečiteľne chorých pacientov. Ak chceme byť partnermi v oblasti propacientskych zmien v našom zdravotníctve, potrebujeme sa vzdelávať v oblasti legislatívy, liečby, ekonomiky a inovácií v zdravotníctve, aby sme svoje práva a požiadavky dokázali dôstojne obhájiť a presadiť. Preto verím, že sa aj naďalej budeme podporovať a bojovať spoločne za práva pacientov, za tie najcennejšie hodnoty „udržanie a stabilizáciu zdravia a za záchranu ľudských životov“.

Prajem Informačnému Bulletinu Ligy do ďalších rokov veľa spokojných a vďačných čitateľov. Predstaviteľom Ligy, redakčnej rade a členom prajem veľa zdravia, šťastia, úspechov, a chuti spoločne prejsť mnoho krokov k lepšiemu zdraviu, pretože spájaním síl dokážeme zdolať mnoho prekážok a vychutnať si pocit spolupatričnosti a radosti z malých aj veľkých víťazstiev.

Mária Lévyová, prezidentka AOPP

Článok bol uverejnený v Informačnom bulletine 1/2021

Ďalšie články

V pondelok 27. septembra 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy #14.  
Už len niekoľko dní máte na to, aby ste sa zapojili do nášho prieskumu k RA, vďaka ktorému nás bude lepšie a hlasnejšie počuť. Ďakujeme za vyplnenie do 20. 9. 2021
Už čoskoro Univerzita Reumy bude opäť pokračovať so svojimi živými vysielaniami. Pripravili sme pre vám celkom nové prednášky. Témy prednášok budú z časti inšpirované aj vašimi tipmi. Môžete nám posielať ďalšie.