> Zhrnutie roka 2021
Zhrnutie roka 2021

Milí priatelia,

pomaly sa nám blíži koniec tohto roka a rád by som sa Vám prihovoril. Tento rok sme mali veľa plánov, avšak pandemické opatrenia nám väčšinu z nich zmarila. Preto pevne dúfam, že budúci rok bude na naše klubové aktivity a s tým spojené osobné stretnutia plodnejší. 

Avšak som nesmierne rád, že som na konci augusta tohto roka mohol absolvovať 1. Motivačno-vzdelávací kurz Ligy proti reumatizmu Slovenskej republiky 2021 a jej valné zhromaždenie v Piešťanoch. Práve na ňom som mal tú česť, ako predseda nášho Klubu Bechterevikov, byť zvolený do predsedníctva celej našej ligy. Dúfam, že mi to prinesie veľa nových činností a právomocí, ktorými budem nápomocný pre náš klub. 

Všetkým želám krásne prežitie vianočných sviatkov a všetko len to najlepšie do nového roka. Čo dodať, zdravý človek má tisíc prianí, no chorý iba jedno. Preto prajem každému z Vás čo najpevnejšie zdravie a taktiež pozitívnu myseľ v tomto hektickom období. 

Ing. Igor Súletý
Predseda Klubu Bechterevikov
Člen predsedníctva Ligy proti reumatizmu SR


—————
Téma: Newsletter Klubu Bechterevikov I Newsletter KBch 2021

Ďalšie články

Aké sú benefity Nordic Walkingu? Liga proti reumatizmu realizuje prieskum.  
Online trojmesačník Ligy proti reumatizmu na Slovensku
Nastavenie liečby pri ankylozujúcej spondylitíde nie je vec náhodnej voľby. Každá liečba prináša okrem benefitov aj istú dávku rizika. Podľa štandardných terapeutických postupov musí klasická liečba farmakologikami predchádzať biologickej liečbe, ktorá sa aplikuje vtedy, keď...