> Zhrnutie roka 2021
Zhrnutie roka 2021

Milí priatelia,

pomaly sa nám blíži koniec tohto roka a rád by som sa Vám prihovoril. Tento rok sme mali veľa plánov, avšak pandemické opatrenia nám väčšinu z nich zmarila. Preto pevne dúfam, že budúci rok bude na naše klubové aktivity a s tým spojené osobné stretnutia plodnejší. 

Avšak som nesmierne rád, že som na konci augusta tohto roka mohol absolvovať 1. Motivačno-vzdelávací kurz Ligy proti reumatizmu Slovenskej republiky 2021 a jej valné zhromaždenie v Piešťanoch. Práve na ňom som mal tú česť, ako predseda nášho Klubu Bechterevikov, byť zvolený do predsedníctva celej našej ligy. Dúfam, že mi to prinesie veľa nových činností a právomocí, ktorými budem nápomocný pre náš klub. 

Všetkým želám krásne prežitie vianočných sviatkov a všetko len to najlepšie do nového roka. Čo dodať, zdravý človek má tisíc prianí, no chorý iba jedno. Preto prajem každému z Vás čo najpevnejšie zdravie a taktiež pozitívnu myseľ v tomto hektickom období. 

Ing. Igor Súletý
Predseda Klubu Bechterevikov
Člen predsedníctva Ligy proti reumatizmu SR


—————
Téma: Newsletter Klubu Bechterevikov I Newsletter KBch 2021

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Prvé mesiace roka sú aj obdobím príprav a konania výročných členských schôdzí (VČS) v miestnych pobočkách a kluboch LPRe SR.
Krištáľové krídlo ocení významné osoby aj v roku 2024. Medzi nominovanými za Filantropiu je aj naša predsedníčka LPRe SR Jana Dobšovičová Černáková a prezidentka AOPP Mária Lévyová. Do tretice je nominovaná Alexandra Hovancová.
Milí pacienti a pacientky s reumatoidnou artritídou,