> Život s reumou v topoľčianskej pobočke
Život s reumou v topoľčianskej pobočke

Pobočka Topoľčany uskutočnila v treťom štvrťroku dva tradičné rekondičné pobyty vo Veľkých Bieliciach. Členovia našej pobočky absolvovali dopoludnia kúpanie, popoludní obed a posedenia na Salaši Kostrín a v Rybárskej Bašte s prechádzkou po okolí. Opäť nám vyšlo v ústrety vedenie mesta a dalo nám k dispozícii autobus na oba zájazdy.

Pekné počasie tohto leta sme využili i na pochod s paličkami NORDIC WALKING okolo priehrady v známom rekreačnom stredisku Duchonka. Deň sme zahájili posedením pri kávičke a koláčiku, aby sme nabrali dostatok síl na pochod. Potom sme šli dvoma trasami – pre tých zdatnejších viedla okolo priehrady, pre tých, ktorí sa snažia, ale zdravotné problémy im nedovolia dlhšie trasy, to bola polovičná trasa do polovice priehrady a späť. Po absolvovaní pochodu sme na spoločnom obede zakončili spoločne strávený, príjemný deň.

K svetovému dňu reumatizmu 2022 sme usporiadali pravidelný Pochod s paličkami NORDIC WALKING parkami mesta Topoľčany. Povel ku štartu vydala JUDr. Gieciová, primátorka mesta, ktorá spolu s viceprimátorom pochodovali mestom s nami. Prešli sme od plavárne cez mestský park, okolo potoku Chotina do Parku športovcov a trasu sme ukončili v klube dôchodcov, ktorý nám poskytuje priestory na našu schôdzkovú činnosť. Po ceste všetkým účastníkom predstavitelia mesta rozdávali jabĺčka, aby sme okrem zdravého pohybu mali i dostatok vitamínov. Pochodu sa tiež zúčastnila Mgr. Zuzana Hustá, moderátorka Rádia Topoľčany, ktorá o celej akcii pripravila peknú reportáž. V klubovni sme si pripomenuli heslo tohtoročného dňa reumatikov a pozvali sme členov na akcie poriadané Ligou proti reumatizmu v Piešťanoch k Svetovému dňu reumatizmu.

Tatiana Uhrinovská, predsedníčka LPRe – MP Topoľčany

—————
Téma: MP Topoľčany

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Prieskum o zdravotných benefitoch nordic walkingu (NW) pre pacientov s reumatickými ochoreniami iniciovala a realizovala Liga proti reumatizmu na Slovenku (LPRe SR). O pomoc a spoluprácu sme oslovili agentúru 2muse.
26. novembra 2022 v Bratislave sa uskutočnil Šiesty ročník celoslovenskej pacientskej konferencie. Vrcholom bol slávnostný večer s oceňovaním zdravotníkov v kategóriách „Môj lekár“ a „Moja sestra“. Z rúk poslankyne NR SR Janky Žitňanskej a prezidentky Asociácie na ochranu...
Liga proti reumatizmu na Slovensku reflektuje aktuálnu situáciu v zdravotníctve SR. Nie sú nám ľahostajné žiadne problémy, s ktorými zdravotníctvo zápasí. Veľmi kritická situácia je však aj v reumatológii. Je veľký nedostatok reumatológov.