> Zomrel doc. MUDr. Tibor Urbánek
Zomrel doc. MUDr. Tibor Urbánek

Doc. MUDr. Tibor Urbánek bol spoluzakladateľom Národného ústavu reumatických chorôb Piešťany a spoluzakladateľom Ligy proti reumatizmu na Slovensku (1990). Je autorom vyše 160 prác v domácich i zahraničných periodikách, spoluautorom knižných publikácií a učebných textov. Pracoval ako šéfredaktor časopisu Rheumatológia. Bolo mu udelených viacero významných ocenení. Primátor mesta Piešťany mu v roku 2003 udelil Cenu mesta Piešťany. Liga proti reumatizmu na Slovensku mu udelila čestné členstvo v Predsedníctve LPRe SR (2012),  pri jeho životnom jubileu Ďakovný list a pri 25. výročí LPRe SR (2015) Plaketu vďaky.

Kto ste doc. MUDr. Urbánka poznali, venujte mu tichú spomienku. Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

 

“Doc. Urbánek sa narodil 1. októbra 1923 v Budmericiach. Medicínu študoval na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave a na Karlovej univerzite v Prahe, kde roku 1948 promoval. Praxoval u MUDr. Š. Kollára a na internom oddelení v Piešťanoch. Roku 1951 nastúpil na reumatologické oddelenie do Trenčianskych Teplíc k prof. Siťajovi, s ktorým napokon pracoval 40 rokov. Venoval sa problematike alkaptonurie a ochronózy a svoje poznatky zhrnuli spolu so Siťajom a Červeňanským do prvej a doteraz ojedinelej monografie vo svetovom meradle. Bol spoluzakladeľom VÚRCH Piešťany, kde od 1. marca 1953 pracoval ako zástupca riaditeľa. Predmetom jeho výskumu sa stala epidemiológia reumatickej horúčky, reumatoidnej artritídy a ankylozujúcej spondylitídy. Bol členom stáleho výboru pre epidemiológiu EULAR, podpredsedom Slovenskej reumatologickej spoločnosti, ako aj členom i čestným členom Federálneho výboru československej reumatologickej spoločnosti,  ďalej bol členom francúzskej vedeckej spoločnosti COBRA. Za svoju odbornú prácu bol vyznamenaný Medailou J. E. Purkyně. Publikoval v domácich i zahraničných periodikách, bol spoluautorom knižných publikácií a učebných textov. Inicioval výstavbu novej budovy VÚRCH v Piešťanoch. Pôsobil tiež  ako šéfredaktorom časopisu Rheumatologia a spolupracoval aj s Revue Piešťany. Za svoje aktivity pre Piešťany získal  Cenu mesta Piešťany.” (Zdroj: FB Mesto Piešťany)

 

Foto z otvárania putovnej výstavy EULAR PARE (2011) Working Wonders in Piešťany, NÚRCH

v pravo doc. MUDr. Tibor Urbánek

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.