> ZOZNAM reumatológov
ZOZNAM reumatológov

ZOZNAM LEKÁROV – REUMATOLÓGOV

Hľadáte odborníkov – reumatológov vo svojom meste alebo regióne?

Neustále nás žiadate o tieto informácie, preto poskytujeme aktualizovaný zoznam reumatológov. Ak máte poznatky, že niektorý kontakt už nie je aktuálny, prosím napíšte nám, radi zaradíme úpravy.

liga@mojareuma.sk

 Bratislavský kraj

MUDr. Želmíra Báňasová

Reumatologická ambulancia

Drieňová 38

821 02 Bratislava 2

t.č.  02/43425061

mobil  0907 770 949

 

MUDr. Kristína Brázdilová

Reumatologické centrum Bezručova

Poliklinika Bezručova

Bezručova 2531/5, 811 09 Bratislava

info@poliklinikabezrucova.sk

 

MUDr. Martina Bakošová

Reumatologické centrum Bezručova

Poliklinika Bezručova

Bezručova 2531/5, 811 09 Bratislava

info@poliklinikabezrucova.sk

MUDr. Daniel Čierny, PhD.

Reumatologické centrum Bezručova

Poliklinika Bezručova

Bezručova 2531/5, 811 09 Bratislava

info@poliklinikabezrucova.sk

MUDr. Zuzana Bubánová

Poliklinika Ružinov

Ružinovská 10

820 07 Bratislava 2

t.č.  02/48279243

 

MUDr. Soňa Caňová

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Antolská 11

851 07 Bratislava 5 – Petržalka

t.č. 02/68673018

 

Poliklinika Vajnorská

Vajnorská 40

832 63 Bratislava 3

mobil  0911 345 555

 

MUDr. Ľubica Čápová

Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice

Krajinská 91

825 56 Bratislava 2 – Podunajské Biskupice

mobil  0918 379 623

 

MUDr. Valéria Durdíková

Zdravotné stredisko

Fedinova 9

851 01 Bratislava 5 – Petržalka

t.č.  02/63811163

 

MUDr. Daniela Farkašová

Fakultná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia

Námestie SNP 10

811 06 Bratislava 1

t.č.  02/57887111

 

MUDr. Daniela Halmová

Nemocnica akad. L. Dérera

Limbová 5

833 05 Bratislava 3 – Kramáre

t.č.  02/59542436

 

Poliklinika Mýtna

Mýtna 5

811 07 Bratislava 1

t.č.  02/57786254

 

MUDr. Roman Jančovič

Údernícka 1

Petržalka Pneumo-alergo centrum (oproti Vienna gate)

Bratislava

mobil  0911 345 555

 

MUDr. Janka Jančovičová

Údernícka 1

Petržalka Pneumo-alergo centrum (oproti Vienna gate)

Bratislava 

mobil  0911 345 555

 

Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

Nemocnica Ružinov

Ružinovská 6

826 206 Bratislava 2

t.č.  02/48234856

 

MUDr. Eva Kmetyová

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Antolská 11

851 07 Bratislava 5 – Petržalka

t.č.  02/68673515

 

MUDr. Eva Kokavcová

Poliklinika Ružinov

Ružinovská 10

820 07 Bratislava 2

t.č.  02/48279243

 

MUDr. Janka Krahulcová

Zdravotné stredisko

Americké námestie 3

811 08 Bratislava 1

t.č.  02/52962732

       02/52925688

 

MUDr. Mária Mihaleová

Železničná nemocnica s poliklinikou

Šancová 110

832 99 Bratislava 3

t.č.  02/20295268

 

doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD.

DFNsP Kramáre

Limbová 1

833 40 Bratislava 3

telefónne číslo: 02/59371 562

e-mail: dallos@dfnsp.sk

poliklinika DFNsP, 2. poschodie, číslo dverí: 239

MUDr. Janka Smolenová

Fakultná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia

Námestie SNP 10

811 06 Bratislava 1

t.č.  02/57887225

 

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Kramáre

Limbová 1

833 40 Bratislava 3

t.č.  02/59371111

       02/59371562

 

MUDr. Ingrid Stráňavová

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Antolská 11

851 07 Bratislava 5 – Petržalka

t.č.  02/68673018

 

MUDr. Andrea Škublová

Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57

841 04 Bratislava 4

t.č.  02/65440229

mobil  0903 450 985

 

MUDr. Emöke Šteňová, PhD.

Univerzitná nemocnica Bratislava – nemocnica Staré mesto

Mickiewiczova 13

811 07 Bratislava 1

t.č.  02/57290307

       02/57290208

 

MUDr. Ivan Ujvári

Reumatologická ambulancia

Heydukova 16

811 08 Bratislava 1

t.č.  02/52968690

 

MUDr. Ivan Viest

Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice

Krajinská 91

825 56 Bratislava 2 – Podunajské Biskupice

mobil  0918 379 743

 

MUDr. Juraj Wendl, CSc.

Poliklinika Kramáre

FIDELITAS, s.r.o.

Limbová 5

833 01 Bratislava 3 – Kramáre

t.č.  02/54654141

       02/54654143

mobil  0911 785 159

           0918 785 159

 

Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57

841 04 Bratislava 4

t.č.  02/54654141

mobil  0918 785 159

 

Doc. MUDr. Zuzana Popracová, CSc.

Poliklinika Kramáre

FIDELITAS, s.r.o.

Limbová 5

833 01 Bratislava 3

t.č.  02/54654141

mobil  0918 785 159

 

Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57

841 04 Bratislava 4

t.č.  02/54654141

mobil  0918 785 159

 

Trnavský kraj

MUDr. Viera Beňačková

Centrum MEDICUS

Sídlisko Juh

Javorová 25

921 01 Piešťany

t.č.  033/7729850

 

MUDr. Bohuslav Dobrovodský

Poliklinika Družba Trnava

Starohájska 2

917 01 Trnava

t.č.  033/5443623

 

MUDr. Pavol Dobrovodský

Fakultná nemocnica Trnava

Andreja Žarnova 11

917 01 Trnava

t.č.  033/5938971

 

MUDr. Elena Ďurišová

MUDr. Elena Rexová

Reumatologicko-rehabilitačné centrum, s.r.o.

Pribinova 56

920 01 Hlohovec

t.č.  033/7301820

mobil  0949 444 444

 

MUDr. Milan Krpčiar

Poliklinika Senica

Sotinská 1588

905 01 Senica

t.č.  034/6513051

 

MUDr. Alexandra Letkovská, PhD.

Národný ústav reumatických chorôb

Nábrežie I. Krasku 4

921 01 Piešťany

t.č.  033/7969111

 

MUDr. Oľga Lukáčová, PhD.

Národný ústav reumatických chorôb

Nábrežie I. Krasku 4

921 01 Piešťany

t.č.  033/7969111

 

MUDr. František Máliš, CSc.

Národný ústav reumatických chorôb

Nábrežie I. Krasku 4

921 01 Piešťany

t.č.  033/7969111

 

MUDr. Pavol Masaryk CSc.

Národný ústav reumatických chorôb

Nábrežie I. Krasku 4

921 01 Piešťany

t.č.  033/7969111

 

MUDr. Vanda Mlynáriková

Národný ústav reumatických chorôb

Nábrežie I. Krasku 4

921 01 Piešťany

t.č.  033/7969111

 

MUDr. Helena Raffayová, PhD.

Národný ústav reumatických chorôb

Nábrežie I. Krasku 4

921 01 Piešťany

t.č.  033/7969111

 

Prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.

Národný ústav reumatických chorôb

Nábrežie I. Krasku 4

921 01 Piešťany

t.č.  033/7969359

 

MUDr. Roman Stančík, PhD

Národný ústav reumatických chorôb

Nábrežie I. Krasku 4

921 01 Piešťany

t.č.  033/7969111

 

MUDr. Jozef Odnoga

Poliklinika Družba Trnava

Starohájska 2

917 01 Trnava

t.č. 033/5513611

mobil 0907 590 583

MUDr. Agneša Szolnokiová

Nemocnica s poliklinikou

Veľkoblahovská 10

929 01 Dunajská Streda

t.č.  031/5501040

       031/5501041

 

MUDr. Gizela Szolnokiová

Nemocnica s poliklinikou

Veľkoblahovská 10

929 01 Dunajská Streda

t.č.  031/5501040

 

MUDr. Anna Ščípová

Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša

Hodská 38

924 01 Galanta

t.č.  031/7802441

mobil  0908 746 810

 

MUDr. Alena Tuchyňová, PhD.

Národný ústav reumatických chorôb

Nábrežie I. Krasku 4

921 01 Piešťany

033/7969111

 

MUDr. Eva Vrtíková

Národný ústav reumatických chorôb

Nábrežie I. Krasku 4

921 01 Piešťany

t.č.  033/7969111

 

MUDr. Pavol Zatkalík

Slovenské liečebné kúpele Piešťany

Winterova 29

921 01 Piešťany

t.č.  033/7757733

 

MUDr. Jozef Zvarka CSc. (PhD.)

Národný ústav reumatických chorôb

Nábrežie I. Krasku 4

921 01 Piešťany

t.č.  033/7969111

 

MUDr. Jozef Zvarko, PhD.

Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša

Hodská 38

924 01 Galanta

t.č.  031/7833111

 

MUDr. Martin Žlnay

Národný ústav reumatických chorôb

Nábrežie I. Krasku 4

921 01 Piešťany

t.č.  033/7969111

 

Nitriansky kraj

MUDr. Katarína Ašverusová

Zdravotné stredisko Topoľčany

Bernolákova 19

955 01 Topoľčany

t.č.  038/5224067

mobil  0905 541 788

 

MUDr. Gertrúda Ďalogová

Nemocnica sv. Svorada Zobor

Kláštorská 134

949 88 Nitra

t.č.  037/6941111

 

MUDr. Ladislav Kaszás

Poliklinika SANAT

Nábrežná 3

934 01 Levice

mobil  0915 050288

 

MUDr. Eva Ladická

Poliklinika Topoľčany

Bernolákova 34

955 01 Topoľčany

t.č.  038/5328502

 

MUDr. Jozef Máčaj

Poliklinika Zlaté Moravce

Bernolákova 24

953 01 Zlaté Moravce

t.č.  037/6321288

mobil  0903 408 782

 

MUDr. Iveta Semetková

Poliklinika Chrenová

Fatranská 12

949 01 Nitra

mobil  0910 336 222

 

MUDr Richard Valent

Fakultná nemocnica Nitra

Špitálska 6

949 01 Nitra

t.č.  037/6545405

 

MUDr. Ivan Vaňo, PhD.

Fakultná nemocnica Nitra

Špitálska 6

949 01 Nitra

t.č.  037/6545405

 

MUDr. Tibor Vecan

Nemocnica s poliklinikou Šahy

Hontianska cesta 49

936 01 Šahy

t.č.  036/7565611

 

 

Trenčiansky kraj

MUDr. Lívia Brušková

Reumacentrum s.r.o., Partizánske

Hrnčiarikova 5

958 01 Partizánske

t.č.+421 38 530 09 52

    +421 38 530 10 05

 

MUDr. Marianna Hauptvoglová

Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom

Štefánikova 1

915 01 Nové Mesto nad Váhom

t.č.  032/7740342

 

MUDr. Daniela Janíková

Nemocnica s poliklinikou ZDRAVIE

Pod Lachovcom 55

018 41 Púchov

 

MUDr. Mária Kolkusová

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Nemocničná 986

017 01 Považská Bystrica

t.č.  042/4304361

 

MUDr. Miroslav Kopřiva

Nemocnica s poliklinikou Ilava

Štúrova 3

019 01 Ilava

t.č.  042/4466999

 

MUDr. Katarína Machová

Poliklinika Prievidza

Nábrežná 5

971 01 Prievidza

t.č.  046/5113344

MUDr. Nina Marčeková
Fakultná nemocnica v Trenčíne
telefónne číslo 032/6566127

 

MUDr. Jozef Pistovčák

Zdravotné stredisko Prievidza

Hviezdoslavova 1

971 01 Prievidza

t.č. 046/5431587

 

MUDr. Elena Richterová

Nemocnica s poliklinikou Bánovce

Hviezdoslavova  23/3

957 01 Bánovce nad Bebravou

t.č.  038/7606950

 

MUDr. Ľubomíra Šimová

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Nemocničná 986

017 01 Považská Bystrica

t.č.  042/4331173

 

 

Žilinský kraj

MUDr. Emil Amcha

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice

Rehabilitačná a reumatologická ambulancia

SNP 544/140

039 01 Turčianske Teplice

t.č.  043/4913111

 

MUDr. Slávka Balleková

Poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

t.č.  043/5503237

 

MUDr. Ivan Blahút

Reumatologická ambulancia

Považská 12

034 01 Ružomberok

t.č.  044/4315622

 

MUDr. Alena Kanabová

Nemocnica s poliklinikou Čadca

Palárikova 2311

022 01 Čadca

t.č.  041/4334602

 

MUDr. Ľubica Kuderová

Reumatologická ambulancia

Hálkova 3

010 01 Žilina

t.č.  041/7231018, 19, 20

 

MUDr. Anna Maňková

Reumatologická ambulancia

Thurzova 15

036 01 Martin

t.č.  043/4224425

mobil  0915 252449

 

MUDr. Silvia Michelová

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Vojtecha Spanyola 43

010 01 Žilina

t.č.  041/5110429

 

MUDr. Pavol Polák

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Vojtecha Spanyola 43

010 01 Žilina

t.č.  041/5110481

mobil  0911 837552

 

MUDr. Katarína Stašková

Zdravotné stredisko

Prieložtek 1

036 01 Martin

t.č.  043/4220200

mobil  0907 076 899

 

MUDr. Andrea Straková

Vojenská nemocnica Ružomberok

ul. gen. Miloša Vesela 21

034 01 Ružomberok

t.č.  044/4382111

 

 MUDr. Jana Vilčeková

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou L. N. Jégého

Nemocničná 10

026 01 Dolný Kubín

t.č.  043/5864727

mobil  0907 417 768

 

 

Banskobystrický kraj

MUDr. Valéria Alexyová

Nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš

Nemocničná 1

990 01 Veľký Krtíš

t.č.  047/4816237

 

MUDr. Monika Červenáková

Nemocnica s poliklinikou Lučenec

Námestie republiky 15

984 01 Lučenec

t.č.  047/4311111

 

MUDr. Silvia Čiernik

Poliklinika NovaMed spol. s r.o.

Bernolákova 10

974 05 Banská Bystrica

t.č. 048/4399260

 

Zdravotnícke stredisko Medi Line s.r.o.

A.Hlinku  64

960 01 Zvolen

t.č.  045/3811568

mobil  0948 073 802

 

MUDr. Viola Husárová

Zdravotné stredisko Rimavská Sobota

Železničná 23

979 01 Rimavská Sobota

t.č.  047/5634646

 

MUDr. Michaela Kanianska

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta

Námestie L. Svobodu 1

974  01 Banská Bystrica

t.č.  048/4411111

 

MUDr. Zlata Kmečová, PhD.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta

Námestie L. Svobodu 1

974 01 Banská Bystrica

t.č.  048/4413670

  

MUDr. Milan Kmeť, CSc.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta

Námestie L. Svobobu 1

974 01 Banská Bystrica

t.č.  048/4413670

 

MUDr. Ľuboslava Kováčiková

Nemocnica s poliklinikou Brezno

Banisko 1

977 01 Brezno

t.č.  048/6302111

       048/6302228

 

MUDr. Eva Macejková

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 4

974 01 Banská Bystrica

t.č.  048/4726590

 

Reumatologická ambulancia

Gorkého 47

974 01 Banská Bystrica

t.č.  048/4131894

mobil  0905 866 053

 

MUDr. Emília Miklošková

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta

Námestie L. Svobodu 1

974 01 Banská Bystrica

t.č.  048/4411111

 

MUDr. Mária Palášthyová

Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom

Sládkovičova 13

965 01 Žiar nad Hronom

t.č.  045/6709949

 

MUDr. Mária Strapková

Nemocnica s poliklinikou Lučenec

Námestie republiky 15

984 01 Lučenec

t.č.  047/4311342

mobil  0911 362 034

 

MUDr. Miroslava Šalková

Poliklinika NovaMed, spol. s r.o.

Bernolákova 10

974 05 Banská Bystrica

t.č. 048/4399260

MUDr. Martina Škamlová
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta

mskamlova@centrum.sk

MUDr. Dušana Moravčíková

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Námestie Ludvika Svobodu 4

974 09 Banská Bystrica

  

Prešovský kraj

MUDr. Melánia Bušová

Poliklinika Humenné

Nemocničná 7

066 01 Humenné

t.č.  057/7706111

 

MUDr. Zuzana Čižmáriková

Zdravotné stredisko

Karpatská 11

058 01 Poprad

t.č.  052/4425517

 

MUDr. Jana Feníková

Zdravotné stredisko Humenné

Chemlonská 1

066 01 Humenné

t.č.  057/3810652

mobil  0902 078 925

 

MUDr. Jana Freislebenová

Poliklinika Humenné

ul. 1. Mája 21

066 01 Humenné

 

MUDr. Ján Kalanin

Poliklinika KALA s.r.o.

Sninská 25

066 01 Humenné

t.č.  057/7706546

       057/7882060

 

MUDr. Karol Köhler

Nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana

Jána Hollého 14

080 01 Prešov

t.č.  051/7011111

 

MUDr. Daniel Martiček

Zdravotné stredisko Bardejov

Bezručova 9

085 01 Bardejov

t.č.  054/4722301

 

MUDr. Marta Pjonteková

Reumatologická ambulancia

Hviezdoslavova 1

060 01 Kežmarok

t.č.  052/4525598

 

MUDr. Nadežda Rovderová

Poliklinika ADUS

Mnoheľova 2

058 01 Poprad

t.č.  052/7721904

 

MUDr. Anna Sabová

Vranovská nemocnica s poliklinikou

M.R.Štefánika 187/177B

093 01 Vranov nad Topľou

t.č.  057/4464001

 

MUDr. Anna Schlosserová

Zdravotné stredisko Prešov

Konštantínova 19

080 01 Prešov

t.č.  051/7710791

 

MUDr. Erika Timaniková

Ľubovnianská nemocnica s poliklinikou

Obrancov mieru 3

064 01 Stará Ľubovňa

t.č.  052/4317111

 

MUDr. Vlasta Vargová

Poliklinika Sabinov

SNP 1

083 01 Sabinov

t.č.  051/4521257

mobil  0907  978 314

 

MUDr. Michal Vrábeľ

Zdravotné stredisko

Akad. Pavlova 10

091 01 Stropkov

t.č.  054/7428530

 

MUDr. Mária Zborovjanová

Reumatologická ambulancia

Masarykova 10 /budova Železníc SR/

080 01 Prešov

t.č.  051/7721412

 

 

Košický kraj

MUDr. Mária Birtoková

Reumatologická ambulancia

Námestia 1. mája 11

048 01 Rožňava

t.č.  058/7328152

 

MUDr. Magdaléna Bruňáková

Poliklinika  Juh Košice

Rastislavova 45

040 01 Košice 4

t.č.  055/6221562

 

MUDr. Juraj Duda

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce

Špitálska 2

071 01 Michalovce

t.č.  056/6416111

 

MUDr. Alena Fedorová

Poliklinika Michalovce

Námestie osloboditeľov 15

071 01 Michalovce

t.č.  056/6442615

 

MUDr. Katarína Gombošová, PhD.

Poliklinika Sever Košice

Komenského 37/A

040 01 Košice 1

t.č.  055/6223296

 

MUDr. Monika Jakimová

Reumatologická ambulancia

Rastislavova 43

075 01 Trebišov

t.č.  056/6726027

 

MUDr. Peter Keczer

Železničná nemocnica s poliklinikou Košice

Masarykova 9

040 01 Košice 1

t.č.  055/2295879

 

MUDr. Jarmila Kolesárová

Železničná nemocnica s poliklinikou Košice

Masarykova 9

040 01 Košice 1

t.č.  055/2295822

 

MUDr. Dušan Kostovčík

Zdravotné stredisko

Mierova 12

073 01 Sobrance

t.č.  056/6523188

       056/6432883

mobil  0905 975 455

MUDr. Martina KRISTANOVÁ

Sestra: Marta Kristanová

Trieda SNP 88

040 01 Košice

Mobil: 0948/199 754

http://www.schneider-hcg.sk/mudr-martina-kristanova.html

MUDr. Monika Leščišinová

Poliklinika Juh Košice

Rastislavova 45

040 01 Košice 4

t.č. 055/6771797

 

Doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD.

Nemocnica L. Pasteura

Trieda SNP 1

040 01 Košice 2

t.č. 055/6403868

 

MUDr. Róbert Magyar

Fakultná nemocnica L. Pasteura

Rastislavova 45

040 01 Košice 4

t.č.  055/6152270

       055/6152271

  

MUDr. Rudolf Mašlej

Poliklinika Michalovce

Námestie osloboditeľov 15

071 01 Michalovce

t.č.  056/6443124

 

MUDr. Danica Naňová

Zdravotné stredisko Rožňava

Námestie 1. mája 11

048 01 Rožňava

t.č.  058/7959000

 

MUDr. Mária Oetterová

Univerzitná nemocnica L. Pasteura

Trieda SNP 1

040 01 Košice 2

t.č.  055/6403505

 

MUDr. Tatiana Piovarčiová

Zdravotné stredisko

Letná 45

040 01 Košice 1

t.č.  055/6222546

 

MUDr. Rudolf Sakmár

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves

Jánskeho 1

052 01 Spišská Nová Ves

t.č.  053/4467416

 

MUDr. Marieta Senčarová

Univerzitná nemocnica L. Pasteura

Trieda SNP 1

040 01 Košice 2

t.č. 055/6152270

      055/6152271

 

MUDr. Jana Sopková

Nemocnica s poliklinikou Moldava nad Bodvou

Československej armády 35

045 01 Košice – okolie – Moldava nad Bodvou

t.č.  055/4602741

 

MUDr. Daniela Spišáková, PhD.

Univerzitná nemocnica L Pasteura

Trieda SNP 1

040 01 Košice 2

t.č.  055/6403413

 

MUDr. Danica Telepková

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša

Strojárenská 13 

040 01 Košice 1

t.č.  055/6256700

 

MUDr. Iveta Tóthová

Poliklinika KVP Košice

Cottbuská 13

040 23 Košice 2 – sídlisko KVP

t.č.  055/6450490

mobil  0907 318 795

 

MUDr. Maroš Varga

Nemocnica Košice – Šaca

Lúčna 57

040 01 Košice – Šaca

t.č.  055/7234310

 

Doc. MUDr. Veronika Vargová CSc.

Detská fakultná nemocnica Košice

Trieda SNP 1

040 01 Košice 2

t.č.  055/2352393

 

MUDr. Richard Veselý

Detská fakultná nemocnica Košice

Trieda SNP 1

040 01 Košice 2

t.č.  055/2352393

 

MUDr. Lenka Višňovská

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves

Jánskeho 1

052 01 Spišská Nová Ves

t.č.  053/4199406

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Pozývame vás na Prednáškové popoludnie LPRe SR 1/2024, ktoré sa uskutoční v Piešťanoch v hoteli Magnólia v piatok 17. mája od 14.00 hod.
Pozývame vás v piatok 17. mája 2024 od 14.00 hod. do hotela Magnólia v Piešťanoch, kde sme pre vás pripravili prednáškové popoludnie so seminárom Univerzity Reumy 2024 pod názvom Psoriatická choroba – dve tváre jedného ochorenia. 
A opäť sme tu s ponukou a možnosťou hlasovať za nominované mediálne príspevky KROK 2023, ktoré informovali o živote s reumatickým ochorením a možnostiach ich liečby.