> 2 % za dane pre Ligu proti reumatizmu na Slovensku
2 % za dane pre Ligu proti reumatizmu na Slovensku

Milí naši priatelia, členovia Ligy proti reumatizmu na Slovensku, sympatizanti a rodinní príslušníci. Podporme projekty a činnosť celej Ligy proti reumatizmu na Slovensku. Je to jediné pacientske občianske združenie špecializované pre ľudí s reumatickým ochorením s celoslovenskou pôsobnosťou.

❗ Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane ❗
15.2.2014 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

Tlačivá TU:

http://www.nurch.sk/pacienti/archiv-noviniek-pacienti/liga-proti-reumatizmu-na-slovensku-27/

Zoznam LPRe SR (MP a klubov), ktoré boli zaradené do registra:

 

Občianske združenie Liga proti reumatizmu – Klub kĺbik 3515

Občianske združenie Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik 3516

Občianske združenie Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Lučenec 35 17

Občianske združenie Liga proti reumatizmu – miestna pobočka Púchov 35 18

Občianske združenie Liga proti reumatizmu – MP Košice 35 19

Občianske združenie Liga proti reumatizmu – MP Poprad 35 20 

Občianske združenie Liga proti reumatizmu na Slovensku 35 21

Občianske združenie Liga proti reumatizmu na Slovensku – miestna pobočka Trenčín 35 22

viac podrobností TU: http://rozhodni.sk/zoznam-prijimatelov/

Prioritou LPRe SR je pre rok 2014 vybudovanie Centra sociálno-psychologickej podpory (CS-PP), podujatia k Svetovému dňu reumatizmu za účasti reumatológov v improvizovaných ambulanciách pre rýchlu diagnostiku pri behu na námestiach miest kde sídlia MP, tiež 2x do roka vydať Informačný bulletin, weby a informačné kanály cez sociálne siete a informačný panel v NÚRCH v Piešťanoch.  

Sme pyšní na miestne pobočky v mestách Bardejov, Bratislava, Čadca, Ilava, Košice, Lučenec, Martin, Partizánske, Poprad, Púchov, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Žilina. Na princípe diagnózy vznikli dva kluby špecializované podľa diagnózy: Klub Motýlik (pre pacientov so systémovým ochorením, Lupus) a Klub Kĺbik pre deti s JIA a mladých reumatikov, ich rodiny a sympatizantov.

LPRe SR vznikla v roku 1990, má 16 organizačných jednotiek z toho 14 miestnych pobočiek a 2 kluby.

Ďakujeme všetkým, ktorí svoje 2 % venovali LPRe SR v minulosti a nezabudnú ani v tomto roku!
  
 

v zozname www.rozhodni.sk nás nájdete

Liga proti reumatizmu na Slovensku

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 31 822 142

Sídlo: Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany

Bankové spojenie: 62336212/0200

Vopred ďakujeme za podporu a ústretovosť!

 

Ďalšie články

V tomto volebnom roku máme v Pláne činnosti našej pobočky množstvo nových, ale aj tradičných aktivít. Stále nám však pri ich realizácii stojí v ceste zatiaľ nezlikvidovaný nepriateľ - koronavírus, ktorý je už druhý rok súčasťou nášho života a práve on...
Rozhovor s doc. MUDr. Zdenkom Killingerom
Zažite 17. júla 2021 o 19:00 – 22:00 hod. večer plný napätia, zábavy a dobrého jedla - nenechajte si ujsť show program živý šach v Piešťanoch!