> Vaše 2 % pomôžu LPRe SR
Vaše 2 % pomôžu LPRe SR

Opäť sa začína zbierka podielu z asignovanej danie fyzických a právnických osôb dane z príjmu (tzv. 2 % z dane) za rok 2017.

Milí naši priatelia a sympatizanti, prosím, oslovte v našom mene aj svoju rodinu, priateľov, kolegov, známych a firmy.

Poznáte nás, viete, že tieto vyzbierané finančné prostriedky pomáhajú ľuďom s reumatickým ochorením a ich rodinám, teda VÁM našim členom.

Dobrovoľníci, ktorí ste nám počas roka 2017 pomáhali a chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Liga proti reumatizmu, ozvite sa, vystavíme vám potvrdenie, ak ste pomáhali Klubu Kĺbik alebo Lige proti reumatizmu na Slovensku min. 40 hodín za rok 2017.

Budete môcť venovať až 3% – vyžiadajte si od nás toto potvrdenie.

Ďakujeme, že na nás myslíte s podielom 2 % z asignovanej dane aj v tomto roku.

LPRe SR je tu už viac ako 27 rokov. Stále má pre pacientov s reumatickými ochoreniami čo ponúknuť.

Pomôžete nám pomáhať?

Darujte mám 2 % z daní.
1. LPRe SR má 14 miestnych pobočiek a 2 kluby. Pozor vznikajú už ďalšie!

2. Bohatú publikačnú činnosť: 2-krát do roka Informačný bulletin a sériu vlastných knižiek s príbehmi a radami pacientov zdarma.

3. V poradni Centra sociálno-psychologickej podpory poskytujeme zdarma služby sociálnej pracovníčky a klinickej psychologičky.

4. Každoročne organizujeme Svetový deň reumatizmu novinársku súťaž KROK, aby sme informovali a prispeli k osvete, prevencii a tým ku včasnej diagnostike a liečbe.

5. Organizujeme pobyty, rôzne stretnutia a prednášky pre pacientov a všetkých, ktorým reuma zasiahla do života.
Vaše 2 % z podielu asignovanej dane pomôžu pomáhať, zvyšovať kvalitu našich služieb a činnosti v prospech ľudí s reumatickými ochoreniami od detí, k mamám, otcom až po seniorov.

S reumou by nemal byť nikto sám

Ako na to?

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % (resp. naši dobrovoľníci 3 %)  zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu (Finančnej správe) v mieste vášho bydliska.

Potrebné predvyplnené editovateľné formuláre pre LPRe SR:

Vyhlásenie v PDF: Vyhlásenie

Potvrdeniepotvrdenie-dan

VZOR ako vyplniť formulár pre LPRe SR:

VZOR pre LPRe SR

 

Potrebné predvyplnené editovateľné formuláre pre LPRe – Klub Kĺbik:

Vyhlásenie v PDF: Vyhlásenie-2018-DP-2017_KK

Potvrdeniepotvrdenie-dan

VZOR ako vyplniť formulár pre LPRe – KK:

Vzor pre KK

2PERCENTA_LPRe_2016-2

Možnosť podania daňového priznania máme do 31. marca.

Možnosť odovzdať Vyhlásenie k 2 % do 30. apríla.

Dôležité dátumy pre tých, ktorí chcú poukázať svoj podiel z asignovanej dane ( 2% ) zo zaplatenej dane FO alebo PO:
31.03.2018 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ď A K U J E M E vám, že aj tento rok svoju asignovanú daň opäť venujete v prospech činnosti Ligy proti reumatizmu na Slovensku. Potrebné info. nájdete v Zozname prijímateľov na rok 2017.
Názov: Liga proti reumatizmu na Slovensku

Právna forma: občianske združenie
IČO: 31822142
Adresa: 92101 Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 4

Vážime si každú pomoc i podporu v prospech ľudí s reumatickým ochorením. Získané finančné prostriedky budú použité na činnosť LPRe SR vo všetkých oblastiach je pôsobenia od publikačnej, edukačnej, osvetovej, poradenskej až po rozvoj Centra sociálno-psychologickej podpory pre ľudí trpiacich reumatickými chorobami. Centrum poskytuje služby klinického psychológa a základné sociálne poradenstvo.

LPRe SR v rámci svojej bohatej činnosti realizuje množstvo aktivít a projektov. Môžeme sa pochváliť aktívnou činnosťou, ktorá trvá už viac ako 26 rokov.

—————
Téma: 2%

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Reumatologicko-rehabilitačné centrum, spol. s r.o. Hlohovec pod záštitou SLK  Vás pozývajú na KURZ – XVII. ročník OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA (komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva...
Volám sa Lucia Hľadajová, mám 29 rokov a pochádzam z malebnej dedinky Michalová, ktorá leží v náručí Nízkych Tatier.