Pocitovník 2019

Rekondično-integračný pobyt Klubu Kĺbik 2019 V júli sa uskutočnil ďalší Rekondično-integračný pobyt Klubu Kĺbik 2019, na ktorom sa zúčastnilo …

Viac

Pocitovník 2018

Pocitovník z R-i pobytu Klubu Kĺbik 2018 (…. zoradené chronologicky, ako prichádzali) Bibianka napísala: Prijať pozvanie na Rekondično-integračný pobyt bolo …

Viac

Pocitovník 2017

Pocitovník z R-i pobytu Klubu Kĺbik 2017 (…. zoradené chronologicky, ako prichádzali) Skôr som nestihla napísať lebo deti prišli …

Viac

Pocitovník 2016

POCITOVNÍK 2016 Tak, ako vždy predtým, po roku zas, nadišiel opäť rekondično-integračného pobytu čas. Napriek tomu, že som …

Viac

POCITOVNÍKY

Liga proti reumatizmu – Sekcia mladých reumatikov a Klub Kĺbik už tradične každoročne organizuje rekondično-integračné pobyty (R-IP) pre …

Viac

Pocitovník 2015

POCITOVNÍKY z R-i pobytu Klubu Kĺbik 2015 Rekondično-integračný pobyt Klubu Kĺbik 2015 sa uskutočnil už tradične začiatkom prázdnin od …

Viac

Pocitovníky 2014

POCITOVNÍKY z rekondično-integračného pobytu Klubu Kĺbik 2014 Opäť prichádzame s POCITOVNÍKOM, ktorý sa vyzbieral z príspevkov účastníkov Rekondično-integračného pobytu …

Viac