> Európsky parlament v Bruseli otvoril svoje brány pre ľudí s ŤZP
Európsky parlament v Bruseli otvoril svoje brány pre ľudí s ŤZP

Európsky parlament osôb so zdravotným postihnutím zasadal 6. decembra v Bruseli. Organizátormi podujatia boli Európsky parlament spoločne s Európskym fórom zdravotne postihnutých. Na toto výnimočné podujatie pozvala europoslankyňa Janka Žitňanská dvadsiatku zástupcov ľudí so zdravotným postihnutím a ich asistentov či rodičov zo Slovenska.

Bolo tam spolu do 700 účastníkov z celej Európy. Ligu proti reumatizmu SR na 4. zasadnutí EP osôb s ŤZP reprezentovala predsedníčka Jana Dobšovičová Černáková.

Európsky parlament podporuje plné začlenenie zdravotne postihnutých ľudí do spoločnosti. Na konferencii sme diskutovali o najväčších problémoch, s ktorými ľudia s ŤZP dennodenne zápasia. Heslom konferencie bolo “Nič o nás, bez nás”. Preto sme diskutovali o problémoch, ale aj navrhovali riešenia pre rovnocenný, dôstojný a primeraný život ľudí so zdravotným postihnutím. Navrhli a schválili sme v uznesení  konkrétne riešenia. Sú to napr.: povinné bezbariérové prístupy na verejných miestach, inkluzíve vzdelávanie a sprístupnenie iniciatív EÚ, vrátane Erasmu+, veľmi aktuálna je požiadavka na absolútnu bezbariérovosť núdzovej linky 112, požadujeme tiež špeciálnu pozornosť pre postihnuté ženy a deti a kvóty na zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím vo verejnom aj súkromnom sektore, aby sme mohli aktívne pôsobiť a presadzovať riešenia, ktoré nám pomôžu skvalitniť život.

Na Slovensku už máme pár zástupcov aj z komunity osôb s ŤZP, ktorí boli zvolení a pôsobia na komunálnej, regionálnej ale aj národnej úrovni. No stále je ich málo.

Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani podporuje myšlienku, aby Europarlament pomáhal zlepšovať životy zdravotne postihnutých, vychádza z európskych hodnôt ako je sloboda, rovnosť a zapojenie všetkých jednotlivcov do spoločnosti. Tieto hodnoty musíme pretaviť do konkrétnych opatrení, aby sme mohli každý žiť plnohodnotne a nezávisle.

Hlavným cieľom stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia je vytvoriť Európu bez bariér. V texte dokumentu sa spomína napríklad aj zlepšenie prístupnosti, participácia v spoločnosti, rovnosť, podpora zamestnanosti ľudí s ŤZP ako aj inkluzíve vzdelávanie, sociálna ochrana a náležitá zdravotná starostlivosť.

Táto stratégia bola prijatá v roku 2010 ako hlavný nástroj na vykonávanie Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím, ktorý je právne záväzným dokumentom o ľudských právach. Ľudia so zdravotným postihnutím majú podľa neho nárok uplatňovať si svoje práva a EÚ a jej členské štáty musia implementovať jeho ciele, všetka existujúca aj budúca legislatíva musí byť v súlade s ním.

Tak verme a urobme všetko preto, aby sa nerozhodovalo už NIKDY O NÁS, BEZ NÁS. Každý človek môže svojou troškou prispieť, lebo nežijeme vo vzduchoprázdne. Belgická europoslankyňa Helga Stevens (ECR) hovorí posunkovou rečou a aj napriek svojmu hendikepu je rešpektovanou odborníčkou.

Takmer každý šiesty obyvateľ EÚ nad 15 rokov žije s nejakou formou zdravotného postihnutia. A so starnutím populácie bude počet ľudí s ŤZP len narastať. Miera chudoby u ľudí s ŤZP je o 70% vyššia ako u zdravej populácia, je pre nás oveľa ťažšie nájsť si prácu. Kto to pozná z vlastných skúseností vie, že aktívny život prináša aj vyššie výdavky. To všetko sú témy, ktorým sa budeme venovať.

Ďalšie články

V utorok 27. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár, ktorý sme teraz pripravili ako lekciu nordic walkingu s Luciou Okoličányovou. Pripojte sa k nám na Fb Moja reuma alebo priamo tu na www.mojareuma.sk
V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky