> Informačný letáčik LPRe SR
Informačný letáčik LPRe SR

Predstavujeme Vám Informačný letáčik Ligy proti reumatizmu SR

Pre dobrovoľníkov LPRe SR je k dispozícií (na vyžiadanie Vám ho pošleme v požadovanom množstve), aby ste mohli letáčik rozdávať vo vašom regióne, meste, obci, v nemocnici, kúpeľoch, rehabilitačných oddeleniach a zariadeniach.

“Aby bolo o nás počuť”

Stále sa k nám dostávajú správy, že v ich meste ani u reumatológa nepočuli, že je tu  pre všetkých ľudí s reumatickým ochorením pacientske občianske združenie Liga proti reumatizmu SR, ktoré pomáha, radí, informuje, …..

tak to skúsime aj takto 🙂 cez letáčiky a ďalších nových pomocníkov – dobrovoľníkov, ktorým nie je ľahostajné to, že pacienti s RO majú málo informácií. 

Vopred ďakujeme!

kontaktujte nás na: info@mojareuma.sk

 

Ďalšie články

Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.
Milí naši priatelia,