> Partneri 2011
Partneri 2011

Ďakujeme partnerom LPRe – SMR a všetkým prispievateľom 2 % z dane, ktorí prejavili dôveru nášmu občianskemu združeniu a svojím šľachetným príspevkom pomohli a podporili činnosť LPRe – SMR a Klubu Kĺbik finančne, prispeli materiálne, poskytli dotáciu, odpracovali veľa hodín bez nároku na odmenu ako dobrovoľníci, prejavili záujem alebo povzbudili.

Vaša pomoc bola v prospech mladých reumatikov a detí s reumatickým ochorením z Klubu Kĺbik. To nás zaväzuje, aby sme všetky poukázané príspevky použili na skvalitnenie činnosti našej organizácie, pre zlepšenie života mladých ľudí a detí postihnutých reumatizmom. Pevne veríme, že na nás nezabudnete ani v budúcom roku.

V mene detí, rodičov a mladých reumatikov vyjadrujeme úprimnú vďaku.

Výbor LPRe-SMR

Partneri v roku 2011:

ROCHE Slovensko s.r.o.

IWC of Bratislava  (Medzinárodný klub žien)

UCB s.r.o., organizačná zložka, Slovensko

Abbott Laboratories Slovakia, s. r. o.

Hotel AVENA, Liptovský Ján

Zuzana Smatanová

Národné osvetové centrum – Dom umenia Piešťany

MGM Europe s.r.o.

MAXiLab s.r.o

Bonsens s.r.o., Jesenského 3, Nové zámky

—————
Téma: Partneri

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Prieskum o zdravotných benefitoch nordic walkingu (NW) pre pacientov s reumatickými ochoreniami iniciovala a realizovala Liga proti reumatizmu na Slovenku (LPRe SR). O pomoc a spoluprácu sme oslovili agentúru 2muse.
26. novembra 2022 v Bratislave sa uskutočnil Šiesty ročník celoslovenskej pacientskej konferencie. Vrcholom bol slávnostný večer s oceňovaním zdravotníkov v kategóriách „Môj lekár“ a „Moja sestra“. Z rúk poslankyne NR SR Janky Žitňanskej a prezidentky Asociácie na ochranu...
Liga proti reumatizmu na Slovensku reflektuje aktuálnu situáciu v zdravotníctve SR. Nie sú nám ľahostajné žiadne problémy, s ktorými zdravotníctvo zápasí. Veľmi kritická situácia je však aj v reumatológii. Je veľký nedostatok reumatológov.