> Pozvánka na Valné zhromaždenie
Pozvánka na Valné zhromaždenie

Vážené delegátky, vážení delegáti.

Predsedníctvo Ligy proti reumatizmu na Slovensku Vás pozýva na rokovanie 8. Valného zhromaždenia LPRe SR.

Toto Mimoriadne valné zhromaždenie sa uskutoční 2. júna 2012 v rokovacej sále NÚRCH Piešťany.

Prezentácia delegátov a pozvaných hostí sa začne hodinu pred oficiálnym začiatkom od 8.30 – 9.30 h

Nezabudnite si priniesť so sebou POZVÁNKY, ktoré ste dostali poštou.

PROGRAM:

 1. Prezentácia účastníkov a občerstvenie        od 8.30 – 9.30 h
 2. Otvorenie. Návrh a schválenie pracovného programu
 3. Slávnostné príhovory
 4. Voľba pracovných komisií
 5. Správa o činnosti LPRe SR za uplynulé volebné obdobie
 6. Správa o hospodárení
 7. Správa revíznej komisie
 8. Návrh perspektív a plánu pre budúce volebné obdobie
 9. Návrh na úpravu a doplnenie Stanov LPRe SR, schválenie
 10. Návrh volebného poriadku
 11. Návrh kandidátov predsedníctva, náhradníkov a revíznej komisie, 
 12. Prestávka
 13. Diskusia
 14. Správa mandátovej komisie
 15. Voľby členov nového predsedníctva, náhradníkov a revíznej komisie pre volebné obdobie 2012 – 2015
 16. Uznesenie
 17. Záver  a obed

                                                                                                               Predsedníctvo LPRe SR

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.