> POZVÁNKA Univerzita Reumy #16
POZVÁNKA Univerzita Reumy #16

V stredu 20. októbra 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy #16.  

Po celotýždennom vysielaní programu ku Svetovému dňu reumatizmu 2021 vám nedáme dlho vydýchnuť a prihovoríme sa opäť v živých vysielaniach vzdelávacích webinárov.

Ponúkame prednášku Nastavenie na úspech – compliance pacienta.

Pozvanie do Univerzity Reumy #16 prijala reumatologička MUDr. Ľubica Čápová.

Ak máte otázky, napíšte nám ich na liga@mojareuma.sk a počas vysielania cez komentáre na FB Moja reuma.  

Pripojte sa k nám na Fb Moja reuma alebo priamo na www.mojareuma.sk , kde neskôr nájdete aj záznam zo živého vysielania. 

Nezabudnite si krátkym dotazníkovým testom overiť svoje vedomosti k pripravenej téme pred aj po absolvovaní webinára. Sami si takto môžete bezprostredne zistiť, čo ste si z odprezentovanej témy zapamätali.

Link na test: https://forms.gle/fUWNVuURqKXH6Hxb7

LPRe SR

————–
« Univerzita Reumy #17 / Univerzita Reumy #15 »

Téma: Univerzita Reumy

Ďalšie články

„Každý deň stretnúť človeka,
Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
16.11.2023 sa v LPRe - Miestnej pobočke Senica uskutočnila Výročná členská schôdza. Vo voľbách si zvolili nový Výbor LPRe - MP SE.
EULAR aj v roku 2023 vyhlasuje súťaž o Cenu Edgara Stena 2024. Témou tohtoročnej súťaže Ceny Edgara Stena je: „Ako ma obohatila a skvalitnila môj život aktívna účasť na činnosti Ligy proti reumatizmu na Slovensku“.
Detský kútik (DK) v NÚRCH začali budovať svojpomocne zamestnankyne 2. poschodia. V novembri sa nám podarilo všetko dokončiť. Pani Adriana Majková, ako hnací motor projektu, oslovila k spolupráci aj Klub Kĺbik. Neskôr projekt podporila aj Nadácia Pontis n.o. Pani Adriana oslovila...