> Prednáškové popoludnie SDR 2023 v Piešťanoch
Prednáškové popoludnie SDR 2023 v Piešťanoch

Liga proti reumatizmu na Slovensku pripravila ku Svetovému dňu reumatizmu 2023 bohatý program. V Piešťanoch sa uskutoční 2. Motivačno-vzdelávací kurz LPRe SR pre lídrov a zástupcov MP/K a v piatok 13. októbra 2023 od 14. – 17.hod. bude v Kongresovej sále v Hotela Magnólia Prednáškové popoludnie aj s Univerzitou Reumy #13/23.

Program:

1. Svetový deň reumatizmu 2023, PhDr. Jana Dobšovičová Černáková, predsedníčka LPR SR

2. Dôležitosť vitamínu D nielen pri reumatických ochoreniach, MUDr. Ďurišová Elena, Rexová Elena, Rexa Peter, RRC

3. Bezpečnosť pacienta, PhDr. Mária Lévyová, prezidentka AOPP

4. Koľko platia pacienti v skutočnosti za lieky? PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD, MSc., viceprezident AOPP

5. Pacientske vstupy pri hodnotení zdravotníckych technológií, MUDr. Mgr. Elena Marušáková, MBA, viceprezidentka AOPP

6. Spoločné rozhodovanie v liečbe RA, MUDr. Marián Kovalančík, reumatológ, Univerzita Reumy #13/23

7. Jogová terapia pre reumatikov, Ing. Silvia Studenič Bobocká, certifikovaná inšt. jogovej terapie

Pre poslucháčov budú pripravené propagačné materiály: knižky, brožúrky, informačné letáky a iné prekvapenia. Príďte, neobanujete! 

V sobotu o 9.30 – 11.30 h. pripravujeme praktickú hodinu jogovej terapie pre reumatikov na stoličke so Silviou Studenič Bobockou. Ak by ste mali záujem, prihláste sa na e-mail: info@yogatherapy.sk

Záštitu nad Svetovým dňom reumatizmu 2023 prevzala prezidentka Slovenskej reumatologickej spoločnosti profesorka Želmíra Macejová.

—————
Téma: Svetový deň reumatizmu 

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Prvé mesiace roka sú aj obdobím príprav a konania výročných členských schôdzí (VČS) v miestnych pobočkách a kluboch LPRe SR.
Krištáľové krídlo ocení významné osoby aj v roku 2024. Medzi nominovanými za Filantropiu je aj naša predsedníčka LPRe SR Jana Dobšovičová Černáková a prezidentka AOPP Mária Lévyová. Do tretice je nominovaná Alexandra Hovancová.
Milí pacienti a pacientky s reumatoidnou artritídou,