> Svetový deň reumatizmu
Svetový deň reumatizmu

 

AJ REUMATICI MAJÚ SVOJ SVETOVÝ DEŇ REUMATIZMU

12. októbra si každoročne pripomíname Svetový deň reumatizmu.  Stalo sa tradíciou, že sa pri tejto príležitosti organizujú rôzne podujatia, aby sa zvýšilo povedomie o problematike reumatických ochorení medzi lekármi, pacientmi i širokou verejnosťou. Aj na Slovensku sa snažíme pozitívne ovplyvniť legislatívu a prispievať k zlepšeniu podmienok pri liečbe pacientov s reumatickým ochorením.

 

Liga proti reumatizmu na Slovensku zahájila informačnú kampaň pod názvom “VZOPRI SA”, čím chce informovať reumatikov, ich rodiny a zdravotnícky personál, ktorý im každodenne pomáha, že majú ich podporu a v prípade potreby môžu kontaktovať toto špecializované občianske združenie.

Podobná kampaň prebieha aj na medzinárodnej úrovni prostredníctvom EULAR pod názvom “MOVE TO IMPROVE” – “Pohybom za lepšie zdravia”. Kampaň vyzýva k zdravému a aktívnemu spôsobu života, v súčinnosti s pohybom a zdravou životosprávou. Je dôležité poukázať na úskalia a dopady reumatických ochorení, ktoré aj napriek svojej závažnosti, sú možné pod odborným lekárskym dohľadom a nasadením vhodnej liečby, zmierniť nepríjemné bolesti a pacientom umožniť žiť plnohodnotný život.

Pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu bola zahájená medializácia témy život s reumatickým ochorením. V médiách vystúpia lekári z Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch (NÚRCH) a predstavitelia občianskeho združenia (OZ) Liga proti reumatizmu na Slovensku a budú vyhlásené výsledky Novinárskej pocty KROK za rok 2011, kde boli nominovaní novinári a ich príspevky na tému „reumatické ochorenia“, ktoré boli publikované alebo uverejnené v minulom roku. Tento projekt si svojou jedinečnosťou získal pozornosť novinárskej obce, verejnosti i ľudí s reumatickým ochorením.

Od januára 2012 toto občianske združenie prešlo výraznými zmenami. Po 22 rokoch OZ už riadia a manažujú iba pacienti. Profesor J. Rovenský – zakladateľ a predseda LPRe SR, terajší čestný predseda, odovzdal symbolickú štafetu pacientom. Oni sa snažia stavať na tých dobrých základoch, ktoré v roku 1990 položili lekári a angažovaní pacienti. Snažia sa vybudovať moderné a progresívne občianske združenie, ktoré už teraz patrí k najväčším a najlepším na Slovensku. Je lídrom v zavádzaní moderných komunikačných prostriedkov do praxe v kontakte medzi členmi vedenia OZ, s dobrovoľníkmi, ale hlavne aj s členmi – klientmi OZ.

LPRe SR poskytuje rôzne konzultácie a poradenstvo v sociálnej, spoločenskej i zdravotnej oblasti. Informujeme o novinkách v liečbe i vo výskume. Aktivizuje ľudí, ktorých závažné chronické ochorenie (ľudovo nazývané „reuma“) uvrhlo do sociálnej i spoločenskej izolácie. Pomáhajú im v integrácii a často v nich prebúdzajú nové možnosti – talenty na opätovné uchytenie sa na trhu práce. Takto povzbudení sa opäť zaradia do pracovného či spoločenského života.

Postupne vybudovali 16 organizačných jednotiek, z toho 14 miestnych pobočiek a dva kluby s celoslovenskou pôsobnosťou (Klub Motýlik pre pacientov s LUPUS) a (Klub Kĺbik pre deti a mladých reumatikov od 0 – 35 rokov).

K Svetovému dňu reumatizmu Liga proti reumatizmu na Slovensku pripravila svojpomocne informačný leták VZOPRI SA, kde sú okrem povzbudenia sofistikovane ukryté aj činnosti a poslanie OZ LPRe SR

Vzdeláva

Združuje

Organizuje

Pomáha

Radí

Informuje

Spája

Angažuje…

Pomôžte nám, prosím, aby sa o nás dozvedeli všetci, ktorí potrebujú pomoc v sociálnej, spoločenskej či pracovnej oblasti, alebo všade tam, kde ich reumatické ochorenie limituje.

Stručný zoznam októbrových podujatí:

  1. kampane: VZOPRI SA, “MOVE TO IMPROVE” – “Pohybom za lepšie zdravia” a „Waving for arthraitis day“ – „Mávanie Svetovému dňu reumatizmu“.
  2. Slávnostná BENEFÍCIA 2012 v NOC – Domu umenia v Piešťanoch 13. októbra 2012 o 18.00 h
  3. Vyhlásenie  výsledkov a udelenie Novinárskej pocty KROK za rok 2011
  4. Tvorivé dielne Klubu Kĺbik
  5. Uvedenie do života dvoch nových publikácii:                                                         Kde bolelo, tam bolelo…                                                                          Zborník KROK 2010-2011
  1. V miestnych pobočkách LPRe SR pripravili: prednášky, vzdelávacie popoludnia, besedy s občanmi, športové hry, tvorivé dielne, benefície a spoločenské stretnutia.
  2. 11.-14. októbra Motivačno-vzdelávací kurz LPRe – KLUBU KĹBIK
  3. Pripravili 6. ročník behu a chôdze pre reumatológov a reumatikov pre zdravie: 12. októbra v Bratislave – centrálny BEH, EUROVEA o 14.00 hod.
  4. Počas októbra v 10 miestnych pobočkách prebehne štafetový BEH 2012

..na pripravených podujatiach čakávame vysokú účasť reumatikov, reumatológov, rodinných príslušníkov, priateľov, sympatizantov i širokej verejnosti.

Podporte aj vy Svetový deň reumatizmu svojou prítomnosťou !!

Ďakujeme.

 

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Manifest EULAR 2024 - 2029 vyzýva na koordinovanú európsku reakciu na ochranu občanov z krajín Európy, systémov zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ako aj hospodárstva pred vplyvom reumatických a muskuloskeletálnych ochorení (RMO). Manifest predstavia na kongrese EULAR 2024 vo Viedni...
Pani Ivanke, krásnej mladej žene, trvalo sedem rokov, kým sa vyrovnala so skutočnosťou, že ochorela na reumatoidnú artritídu a prestala sa ľutovať. Ako to máte Vy?
Prvé mesiace roka sú aj obdobím príprav a konania výročných členských schôdzí (VČS) v miestnych pobočkách a kluboch LPRe SR.