> Predstavujeme JOGOVÚ TERAPIU pre reumatikov
Predstavujeme JOGOVÚ TERAPIU pre reumatikov

Pripravili sme pre Vás so Silviou Bobockou videá s jogovou terapiou pre ľudí s diagnostikovaným reumatickým ochorením a odbúraním stresu či depresívnych stavov.

Jogová terapia pre reumatikov

Medzi najčastejšie reumatické ochorenia patria:

– reumatoidná  artritída, ankylozujúca spondylitída, psoriatická artritída a rôzne ďalšie systémové autoimunitné ochorenia.

Najčastejšou zápalovou reumatickou chorobou je práve reumatoidná artritída (ďalej len “RA” alebo “reuma”), ktorá postihuje 0,5 až 1% populácie a 3x častejšie ženy ako mužov (v SR cca 50 000 ľudí). Reumatoidná artritída je závažné chronické autoimunitné zápalové ochorenie, ktoré je charakterizované chronickou synovitídou (zápalom) postihujúcou kĺby, šľachy a synoviálnu burzu. Chronická synovitída vedie k postupnej deštrukcii kĺbovej chrupavky, dekalcinácii a tvorbe kostných erózií. Pri reumatoidnej artritíde telo mylne identifikuje vlastné zložky imunity, ako nepriateľské, a spôsobuje, že kĺby opúchajú, sú zapálené, stuhnuté, bolestivé a postupne sa deformujú.

 

Cieľom jogovej terapie je podporná terapia pri liečbe, ale hlavne slúži ako prevencia pred zhoršovaním zdravotného stavu či  ako kompenzácia následkov ochorenia na pohybovom aparáte, ako aj na emocionálnej úrovni. Hlavným prostriedkom (nástrojom) je bdelá pozornosť k telesnej úrovni, pozornosť k dychu a k mysli. Pomocou vedomého pohybu v súlade s dychom a vedomím prispievame k obnoveniu základných funkcií organizmu, k “uzdravovaniu”, odstraňovaniu nerovnováhy, k podpore a pochopeniu morálnych a etických princípov.

Cvičenie v jogovej terapii je postavené na princípoch zdravého pohybu, ktoré vyplývajú zo zdravých vzorcov pohybu podľa vývojovej kineziológie (Vojtova metóda, Kolářova dynamická neuromuskulárna stabilizácia). Nevyhnutnou súčasťou jogovej terapie je osvojenie si správnych dychových stereotypov (správne bráničné dýchanie), ktoré prispievajú k správnemu držaniu tela ako aj k správnemu fungovaniu vnútorného prostredia človeka. Posledným dôležitým princípom v jogovej terapii je práca s mysľou a emóciami ako základom psychofyziologického mechanizmu človeka. Pri žiadnom športe sa nedá povedať, že čím dlhšie to robíme, tým je to pre nás lepšie, ale pri jogovej terapii áno.

Skupina reumatikov je veľmi špecifická skupina. Reumatik sa potýka v prvom rade s veľkou a chronickou bolesťou. Každodenná a v podstate 24-hodinová bolesť doslova ubíja psychiku človeka. Človek s takouto neutíchajúcou bolesťou a s perspektívou, veľmi ťažko v sebe nachádza  štipku pozitivizmu a entuziazmu. Keď je takémuto človeku ešte k tomu diagnostikovaná diagnóza reumatického ochorenia, je doslova šokovaný a ochromený a plný strachu. Zrejme každého najprv prepadne toto obdobie, kedy je schopný  klásť si len otázku: Prečo práve ja? Keď prekoná túto fázu, začne možno premýšľať, že s tým treba niečo robiť, prebúdza sa aktivita. A práve toto obdobie je nevyhnutné podchytiť a začať intenzívnejšie praktizovať jogovú terapiu.

V slovenskom zdravotníctve výrazne absentuje možnosť rehabilitačných a pohybových aktivít pre reumatikov. Reumatik má veľmi obmedzené možnosti kde a ako cvičiť, má obmedzené finančné možnosti platiť si cvičenie (častokrát sú to invalidní dôchodcovia) a ďalším veľkým problémom je KEDY CVIČIŤ. Určenie času kedy cvičiť je veľmi náročné. Určite nie je vhodné ranné cvičenie, nakoľko telo a hlavne kĺby sú oproti zdravému človeku extrémne stuhnuté. Cvičenie večer býva často taktiež nevhodné, keďže už prestávajú účinkovať lieky na bolesť a taktiež sa viac prejavuje únava. V prípade, že ľudia sú ešte súčasťou pracovného procesu, zvyčajne nemôžu cvičiť v čase, kedy by im práve telo umožňovalo pohyb. Večerné časy sú v jogových či iných centrách obsadené hodinami, z ktorých štúdiá profitujú najviac a to sú rôzne dynamické formy cvičení.  Preto je forma videa výbornou formou, kedy si reumatik môže podľa jeho časových možností, ale hlavne podľa toho ako sa počas dňa cíti, pustiť terapiu online a má ju kedykoľvek k dispozícii.

Dĺžka hodiny sa prispôsobuje taktiež možnostiam a zdravotnému stavu reumatikov a podľa skúseností je ideálna dĺžka 50 minút.

Frekvencia cvičenia by bola ideálna denne. Videá slúžia zároveň k tomu, že človek si osvojí niekoľko cvikov a môže si vytvoriť svoju vlastnú dennú zostavu. Ako pomôcky sa použijú iba prostriedky dostupné pre každého v jeho vlastnej domácnosti: deky, vankúše, stoličky.

Ďalšie ciele jogovej terapie:

– práca na kultivácií vedomej pozornosti a rozvíjanie citlivosti  vnímania a uvedomenia si seba samého, tým rozvíjanie propriocepcie,

–  naučiť sa uvedomenie si dychu, jeho vplyvu na telo a myseľ a naopak, rozvíjanie optimálnych dychových vzorcov, s dôrazom na bráničný dych ako hlavný nástroj stabilizácie trupu,

– naučiť sa uvedomovať svoj pohyb, ako aj kompenzácie, ktoré telo vykonáva, spoznanie a osvojenie si zdravých vzorcov pohybu a ich aplikácia do bežného života,

– naučiť sa a využívať vývojové pozície pri cvičení a modifikácie jogových pozícií podľa individiálnych obmedzení,

– naučiť sa ako rozhýbať kĺby a kĺbové spojenia, ako “rozlepiť” fascie a svaly,

– naučiť sa používať pomôcky pri cvičení, ktorá máme dostupné v domácnosti,

– prijať svoju chorobu, ale zároveň sa jej nepoddať, smerovaním pozornosti k sebe spoznávať dôvody prečo k nerovnováhe a nakoniec chorobe prišlo, na základe toho zmeniť svoje životné postoje, správanie, životný štýl,

– motivácia ľudí s reumatickým ochorením ku každodennému pohybu.

Záznam z uvedenia 5 videí do života 14.10.2020:

 

Ďalšie články

V pondelok 27. septembra 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy #14.  
Už len niekoľko dní máte na to, aby ste sa zapojili do nášho prieskumu k RA, vďaka ktorému nás bude lepšie a hlasnejšie počuť. Ďakujeme za vyplnenie do 20. 9. 2021
Už čoskoro Univerzita Reumy bude opäť pokračovať so svojimi živými vysielaniami. Pripravili sme pre vám celkom nové prednášky. Témy prednášok budú z časti inšpirované aj vašimi tipmi. Môžete nám posielať ďalšie.