> RELAXAČNO-REKONDIČNÝ POBYT V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH
RELAXAČNO-REKONDIČNÝ POBYT V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH

Relaxačno-rehabilitačné pobyty sme si doposiaľ užívali ako jednodenné  alebo jednotýždenné. Spoločné úsilie dvoch pacientskych organizácií: reumatikov a osteoporotikov z Košíc sa realizovalo formou  dvojdňového rekondično-relaxačného (R-R) pobytu v Bardejovských Kúpeľoch.    

 Cez víkend 3. a  4. mája t. r. 34 členiek a členov (po 17 z Únie proti osteoporóze a z Ligy proti reumatizmu)  využilo možnosť pobytu a ubytovania v penzióne Agustineum. Nachádza sa 50 m nad KD Alžbeta v zelenom a tichom prostredí.  Oddych, relax a  pohodu sme začali pociťovať od prvých chvíľ ubytovania v luxusnom a útulnom penzióne. Nasledovalo  rozdelenie a načasovanie na 3 hradené procedúry pre každého:  1x klasická masáž priamo v penzióne, 1x vstup do soľnej jaskyne, 1x bazén vo Wellness Spa 1 hod.

Ponúknuté boli aj voľno časové aktivity vo vlastnej réžii a výbere podľa chuti a zdravotného stavu: kyslíková dráha, návšteva skanzenu, bowlingový turnaj s kolegyňami z LPRe – Miestnej pobočky Bardejov. V nedeľu sv. omša v miestnom kostole, sauna a bazén, výlety, vychádzky, pitie liečivej vody z minerálnych prameňov, to všetko podľa aktuálneho zdravia jednotlivcov a počasia.

V sobotu po výbornej večeri, ktorú obohatili domáce bioprodukty zo záhrady a vinice pána Vojtka sa otvoril priestor pre milé spoločenské posedenie. Využité bolo k vzájomnému spoznávaniu členiek   SÚPO a LPRe, zábave a trochu aj „pracovne“. Opätovne zaznela informácia o projekte “Centrum sociálno-psychologickej podpory ľudí trpiacich reumatickými chorobami“.  Priamo v jedálni odoslalo 13 prítomných DMS medzera REUMA na číslo 877, čím každý prispel sumou 2 eura. Uvedomujeme si myšlienku projektu a preto sa zapájame do verejnej zbierky. Jedna kvapka vody neznamená veľa, ale bez nej by nebolo more.  Tiež na členskej schôdzi MP Košice 3. apríla 2014 v hoteli Strojár,  sme spoločne Liga a Únia proti osteoporóze vybrali 45 euro a priamo z pokladne kompetentní odoslali na účet verejne zbierky v prospech Centra (CS-PP). No a podľa vzoru na rozdaných letáčikoch posielame priebežne DMS na číslo 877.

O bowlingovom turnaji a veľkej zábave s dievčatami predsedníčky Daji Kostíkovej z Bardejovskej pobočky LPRe nám poreferovali  Katka Palková, manželia Sepešiovci, Sabolovci, Fiedlerovci, Elenka, Janko a Peter.  Nešlo ani tak o súboj, ako o výborné zrelaxovanie svalov a  kĺbov rúk či nôh. Stretli sme sa, lebo sa chceme spoznávať a hľadať cestu pomoci v živote s našou vernou kamarátkou reumou. Bola to skvelá príležitosť pokračovať v debatách načatých na pravidelných stretnutiach v Piešťanoch. Pre pracovný a cestovný stres, sú často nedokončené. Na zaver turnaja sme si zhotovili fotografie na pamiatku, nechýbali ani priateľské objatia  a sľub, že sa čoskoro opäť stretneme.

So záujmom sa stretol kreatívny projekt PUTOVNÝ ŠÁL LIGY PROTI REUMATIZMU NA SLOVENSKU. Úlohou je upliesť po častiach šál vo farbách loga Ligy za každú pobočku.  Na stretnutí s českými kolegami z REVMA LIGA v septembri sa spojí s ich šálom na znak priateľstva a spolupráce ( viď Inf. b. č. 2/2013, článok Revmaden přilákal v České republice 600 zájemcú str. 9  a článok Medzinárodné stretnutie v Luhačoviciac s.14).  Podľa organizačných pokynov začína šál pliesť naša pobočka a pokračujú Bardejovčania. Prvý diel šálu za Košice uštrikuje a odošle Ildikó Schmidtbauerová.

Večerná zábava pokračovala v milej a priateľskej atmosfére. Mali sme na pamäti želanie predsedníčok a hlavných organizátoriek vydareného pobytu: „Odhodiť starosti, zlé nálady a bolesti za hlavu a myslieť pozitívne a s úsmevom“.  Preto naša hlboká vďaka patrí Katke Palkovej a Evičke Formenderovej, ako aj ďalším členkám, ktoré prispeli k zdaru podujatia: Ing. Zuzanke Palkovej, Betke  Kabátovej, Elenke Melicharovej, Štefanovi Vojtkovi, Jankovi Markušovskému a ostatným milým, usmiatym a zrelaxovaným prítomným. V autobuse, cestou späť do Košíc sme hlbokú vďaku prejavili veľkým potleskom a 34-krát vyslovenou nádejou, že si takýto dvoj dňový pobyt (ak budú financie) zopakujeme.

Katarína Palková, predsedníčka LPRe – Miestna pobočka Košice

Napísala: Daniela Fényesová, členka MP – www.ligareumake.sk

Ďalšie články

V tomto volebnom roku máme v Pláne činnosti našej pobočky množstvo nových, ale aj tradičných aktivít. Stále nám však pri ich realizácii stojí v ceste zatiaľ nezlikvidovaný nepriateľ - koronavírus, ktorý je už druhý rok súčasťou nášho života a práve on...
Rozhovor s doc. MUDr. Zdenkom Killingerom
Zažite 17. júla 2021 o 19:00 – 22:00 hod. večer plný napätia, zábavy a dobrého jedla - nenechajte si ujsť show program živý šach v Piešťanoch!