> Súťaž Walker/walkerka 2022 – podkategória Reumawalker/ka
Súťaž Walker/walkerka 2022 – podkategória Reumawalker/ka

Milé reumawalkerky! Milí reumawalkeri!

Liga proti reumatizmu na Slovensku v spolupráci so Slovenskou asociáciou nordic walking (SNWA) pre Vás pripravila možnosť zapojiť sa do súťaže Walker/Walkerka 2022 a to v kategórii Reumawalker/ka.

Celý rok budeme počítať vaše individuálne výkony a najlepších walkerov nakoniec odmeníme.

Ide o individuálnu súťaž – každý jednotlivec sa do nej prihlasuje individuálne a aj zápis krokov do formulára robí súťažiaci sám za seba. Samozrejme, účasť je dobrovoľná – ten kto sa zapojiť nechce – môže naďalej svoje kroky posielať iba sčítaciemu komisárovi za miestnu pobočku/klub.

Čo musíte urobiť?

1/ Do súťaže sa prihlásite veľmi jednoducho. Na mailovú adresu banskabystrica@mojareuma.sk pošlete jednoduchú správu: Prihlasujem sa do súťaže Reumawalker/ka 2022 _____ (meno a priezvisko). Prihlasovať do súťaže sa môžete kedykoľvek počas roka, najlepšie však v januári, aby sa Vám mohli započítať kroky už za tento mesiac.

2/ Pro prihlásení sa do súťaže stačí pravidelne zapisovať svoje kroky do nasledujúceho formulára: https://walk.mojareuma.sk/

3/ Na konci mesiaca (posledný deň v mesiaci) sčítací komisár LPRe SR (Jaro Bečka) preráta nahlásené kroky na km a odošle sumár Slovenskej asociácii NW, ktorá ich priebežne zverejní na stránkach súťaže Walker/walkerka 2022 v podkategórii Reumawalker/ka.

4/ Súčasťou formulára je aj uvedenie mena, pod ktorým sa budú zverejňovať Vaše výsledky (je to prezývka – meno, pod ktorým chcete byť zapísaný/á v tabuľke) a aj miesto na nahratie fotografie ako dôkazu Vášho walkovania.

5/ Na konci roku Liga proti reumatizmu na Slovensku a Slovenská asociácia NW vyhlásia víťazov v kategórii Reumawalker/ka. Najlepší budú ocenení.

Na záver by sme chceli poprosiť sčítacích komisárov za jednotlivé miestne pobočky/kluby o pomoc s týmto projektom. Keďže majú prehľad o jednotlivých walkeroch vo svojich pobočkách, chceme ich požiadať, aby boli ich motivátormi, prípadne im pomohli v zapisovaní krokov do formuláru, pokiaľ budú mať snahu zapojiť sa, ale mali by problém s používaním internetu.

Veríme v úspech tohto projektu, pretože vieme, že pre mnohých z Vás sa pravidelné chodenie stalo súčasťou života a samozrejmou náplňou dní, ktorá pomáha v boji s chorobou a prináša zdravotné benefity.

—————
Téma: Pohnime sa s reumou

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Pozývame vás na Prednáškové popoludnie LPRe SR 1/2024, ktoré sa uskutoční v Piešťanoch v hoteli Magnólia v piatok 17. mája od 14.00 hod.
Pozývame vás v piatok 17. mája 2024 od 14.00 hod. do hotela Magnólia v Piešťanoch, kde sme pre vás pripravili prednáškové popoludnie so seminárom Univerzity Reumy 2024 pod názvom Psoriatická choroba – dve tváre jedného ochorenia. 
A opäť sme tu s ponukou a možnosťou hlasovať za nominované mediálne príspevky KROK 2023, ktoré informovali o živote s reumatickým ochorením a možnostiach ich liečby.