> Súťaž Walker/walkerka 2022 – podkategória Reumawalker/ka
Súťaž Walker/walkerka 2022 – podkategória Reumawalker/ka

Milé reumawalkerky! Milí reumawalkeri!

Liga proti reumatizmu na Slovensku v spolupráci so Slovenskou asociáciou nordic walking (SNWA) pre Vás pripravila možnosť zapojiť sa do súťaže Walker/Walkerka 2022 a to v kategórii Reumawalker/ka.

Celý rok budeme počítať vaše individuálne výkony a najlepších walkerov nakoniec odmeníme.

Ide o individuálnu súťaž – každý jednotlivec sa do nej prihlasuje individuálne a aj zápis krokov do formulára robí súťažiaci sám za seba. Samozrejme, účasť je dobrovoľná – ten kto sa zapojiť nechce – môže naďalej svoje kroky posielať iba sčítaciemu komisárovi za miestnu pobočku/klub.

Čo musíte urobiť?

1/ Do súťaže sa prihlásite veľmi jednoducho. Na mailovú adresu banskabystrica@mojareuma.sk pošlete jednoduchú správu: Prihlasujem sa do súťaže Reumawalker/ka 2022 _____ (meno a priezvisko). Prihlasovať do súťaže sa môžete kedykoľvek počas roka, najlepšie však v januári, aby sa Vám mohli započítať kroky už za tento mesiac.

2/ Pro prihlásení sa do súťaže stačí pravidelne zapisovať svoje kroky do nasledujúceho formulára: https://walk.mojareuma.sk/

3/ Na konci mesiaca (posledný deň v mesiaci) sčítací komisár LPRe SR (Jaro Bečka) preráta nahlásené kroky na km a odošle sumár Slovenskej asociácii NW, ktorá ich priebežne zverejní na stránkach súťaže Walker/walkerka 2022 v podkategórii Reumawalker/ka.

4/ Súčasťou formulára je aj uvedenie mena, pod ktorým sa budú zverejňovať Vaše výsledky (je to prezývka – meno, pod ktorým chcete byť zapísaný/á v tabuľke) a aj miesto na nahratie fotografie ako dôkazu Vášho walkovania.

5/ Na konci roku Liga proti reumatizmu na Slovensku a Slovenská asociácia NW vyhlásia víťazov v kategórii Reumawalker/ka. Najlepší budú ocenení.

Na záver by sme chceli poprosiť sčítacích komisárov za jednotlivé miestne pobočky/kluby o pomoc s týmto projektom. Keďže majú prehľad o jednotlivých walkeroch vo svojich pobočkách, chceme ich požiadať, aby boli ich motivátormi, prípadne im pomohli v zapisovaní krokov do formuláru, pokiaľ budú mať snahu zapojiť sa, ale mali by problém s používaním internetu.

Veríme v úspech tohto projektu, pretože vieme, že pre mnohých z Vás sa pravidelné chodenie stalo súčasťou života a samozrejmou náplňou dní, ktorá pomáha v boji s chorobou a prináša zdravotné benefity.

—————
Téma: Pohnime sa s reumou

Ďalšie články

Aké sú benefity Nordic Walkingu? Liga proti reumatizmu realizuje prieskum.  
Nastavenie liečby pri ankylozujúcej spondylitíde nie je vec náhodnej voľby. Každá liečba prináša okrem benefitov aj istú dávku rizika. Podľa štandardných terapeutických postupov musí klasická liečba farmakologikami predchádzať biologickej liečbe, ktorá sa aplikuje vtedy, keď...
Šport je Jonášov život a choroba ho nezlomila