> Svetový deň reumatizmu 2022
Svetový deň reumatizmu 2022

Svetový deň reumatizmu (SDR) je globálna iniciatíva, ktorá má priviesť ľudí bližšie k sebe a zvýšiť povedomie o reumatických ochoreniach. Téma reumy rezonuje každoročne v týchto dňoch na celom svete, pretože už od roku 1996 je 12. október vďaka Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) venovaný práve reumatickým ochoreniam.

Cieľom tohtoročného Svetového dňa reumatizmu je pozrieť sa na súčasnú situáciu v reumatologickej starostlivosti a otvoriť diskusiu o tom, ako inšpirovať mladých medikov a lekárov, aby si za svoj budúci odbor vybrali reumatológiu, lebo je to z nášho pohľadu pacientov dôležitá, zaujímavá a zásadná oblasť medicíny. Voči tejto téme nie je ľahostajná ani Liga proti reumatizmu na Slovensku.

„Oslov a inšpiruj medika“

Pacienti s reumatickými ochoreniami prichádzajú s iniciatívou: „Oslov a inšpiruj medika, aby si mal na staré kolená svojho reumatológa!“ Je to reakcia na akútny a zvlášť výhľadový nedostatok špecialistov – reumatológov na Slovensku. Je realitou, že reumatologických ambulancií v regiónoch ubúda z dôvodu generačnej výmeny, resp. nedostatku mladých reumatológov. Čakacia doba u reumatológa sa predlžuje z 3 až na 6 mesiacov. Sú regióny, kde je to aj dlhšie. Má to viacero dôvodov, ale aj keby sme časom vyriešili systémové nedostatky v zdravotníctve, noví reumatológovia sa musia na svoju profesiu pripravovať dlhé roky.

Ako prvý krok ponúkame zbierku s názvom Rozhovory o reume s…, kde cez inšpiratívne rozhovory s odborníkmi v reumatológii môžeme s oslovovaním medikov a mladých lekárov začať. Pomôžete nám?

Reumatoidná artritída postihuje na Slovensku viac ako 26-tisíc ľudí, pričom každý rok je diagnostikovaná ďalším minimálne 1 300 pacientom. Pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa reumatizmu pacientske občianske združenie Liga proti reumatizmu na Slovensku pripravila vyššie spomínanú iniciatívu pacientov o hľadaní budúcich reumatológov, ale aj program a podujatia, aby sa o reume hovorilo viac a nikto s pacientov nebol s reumou sám. Hlavne každý pacient so zápalovým reumatickým ochorením potrebuje včas zdravotnú starostlivosť a liečbu od reumatológa.

Liga proti reumatizmu na Slovensku ku Svetovému dňu reumatizmu 2022 pripravila bohatý program:

 • predstavíme výsledky prieskumu o zdravotných benefitoch Nordic Walkingu, v lete 2022 sme zrealizovali prieskum, do ktorého sa zapojilo 523 respondentov.
 • uvedieme do života novú publikáciu Rozhovory o reume s…, ktorá by mohla o.i. inšpirovať medikov a mladých lekárov, aby si reumatológiu vybrali ako svoj budúci odbor. 
 • v Piešťanoch sa uskutoční 2. Motivačno-vzdelávací kurz LPRe SR pre lídrov a zástupcov MP/K
 • 12. októbra 2022 o 18.00 h. bude živé vysielanie na FB Moja reuma
 • 14. októbra 2022 o 14.00 h. sa bude konať Prednáškové popoludnie v kongresovej sále hotela Magnólia v Piešťanoch. Ste srdečne vítaní. Program nájdete tu.
 • 15. októbra 2022 o 10.00 h. pripravujeme praktickú hodinu jogovej terapie pre reumatikov na stoličke so Silviou Bobockou, popoludní od 14.00 h. v Hoteli Magnólia a jeho okolí sa uskutoční Celoslovenské stretnutie REUMAwalkerov “Pohnime sa s reumou!” 2022 s Luciou Okoličányovou
 • športové popoludnie venujeme pocte nášmu spolupacientovi – memoriál Miroslava Chebana
 • vyhlásime výsledky súťaže KROK a udelíme Novinársku poctu KROK 2021 za účasti novinárov a hostí
 • uvedieme do života Zborník KROK 2020 – 2021
 • v Slovenskom rozhlase na okruhoch Rádio Regina Západ, Stred a Východ od 10. – 16. okt. budú niekoľkokrát denne odvysielané zvukové spoty „Reuma bolí…“

Reumatoidná artritída (RA) je chronické zápalové autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje kĺby, ale aj iné orgány. Diagnostikované je približne u 1 % Slovákov. Chorobou, ktorá sa väčšinou prejaví medzi 30. až 40. rokom života, trpia častejšie ženy ako muži. Odborníci predpokladajú, že spúšťačom môžu byť nielen infekcie, ale aj stres či hormóny. Dôležitú úlohu zohráva tiež dedičnosť a životný štýl. Včasná diagnostika a správne nastavenie liečby môžu vývoj ochorenia spomaliť, a preto je veľmi nevyhnutná otvorená komunikácia a spolupráca medzi pacientom a lekárom. Až 90 % pacientov s RA potrebuje stálu liečbu.

Reumatické ochorenie ovplyvňuje pacienta vo všetkých oblastiach života a výrazne mu znižuje kvalitu života. Na to, aby sa pacient s ochorením vedel vyrovnať, resp. po chorobe opäť zaradiť do bežného života, potrebuje povzbudenie, informácie o reumatickom ochorení, možnostiach jeho liečby a rady, ako si čo najdlhšie udržať primeranú fyzickú kondíciu. Aj v tomto pacientom pomáha Liga proti reumatizmu.

O pacientskom združení LPRe SR

Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPRe SR) je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1990 z iniciatívy skupiny pacientov a zamestnancov vtedajšieho Výskumného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch. Pacientom poskytuje poradenskú činnosť a edukáciu s cieľom podporiť zdravotnú a sociálnu gramotnosť v projekte Univerzita Reumy. Osvetou sa usiluje osloviť zainteresované strany k intenzívnejšej spolupráci v prospech pacientov. LPRe SR je prirodzenou platformou spolupráce medzi odborníkmi v reumatológii a pacientmi. Organizuje prieskumy a podporuje zdravé pohybové aktivity „Pohnime sa s reumou!“ s paličkami nordic walking. Má celoslovenskú pôsobnosť, 20 organizačných jednotiek, z toho 15 miestnych pobočiek a päť špecializovaných klubov: Klub Kĺbik, Klub Motýlik, Klub Čiernych Kostí, Klub Bechterevikov a Klub Psoriatickej Artritídy a vznikajú ďalšie. V lete 2022 sme založili novú miestnu pobočku Ligy v Leviciach. Svojou činnosťou oboznamuje s problematikou reumatických ochorení. Dvakrát do roka vydáva tlačený Informačný bulletin, dva newslettre a priebežne rôzne publikácie. Viac informácií nájdete na www.mojareuma.sk.

POMÔŽTE – Darujme.sk pre pacientov s reumatickými ochoreniami

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov.

Liga proti reumatizmu na Slovensku organizuje rekondičné pobyty, kurzy so zdravotnou a sociálnou tematikou, spoločenské a kultúrne podujatia. Taktiež podujatia podporujúce aktívny pohyb – spoločné zdravotné cvičenia v miestnych pobočkách, jogovú terapiu alebo nordic walking v dlhoročnom projekte „Pohnime sa s reumou!“. Zrealizovali sme prieskum o zdravotných benefitoch NW, do ktorého sa zapojilo 523 respondentov. V rámci edičnej činnosti dvakrát do roka vydávame Informačný bulletin a rôzne brožúry poskytujúce praktickú orientáciu pri liečbe a prevencii jednotlivých reumatických chorôb a predstavujeme motivujúce príbehy pacientov. Štyrikrát do roka pripravujeme Newsletter Život s reumou a špeciálne pre Klub Bechterevikov Newsletter KBch. Pravidelne prispievane do Newslettra AOPP.

Najúspešnejším projektom sa stala Univerzita Reumy, ktorej primárnym cieľom je edukovať pacientov s reumatickými chorobami o ich právach a možnostiach liečby. Poslaním projektu je dosiahnuť lepšiu zdravotnú a sociálnu gramotnosť u pacientov. 

Teraz by sme potrebovali vašu pomoc.

Môžete nás podporiť, aby sme mohli pomáhať ľuďom s reumatickými ochoreniami ešte viac: https://lpresr.darujme.sk/pomoc-ludom-s-reumatickymi-ochoreniami/.

Vďaka vašej finančnej podpore sa môžeme ďalej zameriavať na pomoc pacientom a ich vzdelávanie, združovanie, organizovanie, radenie, informovanie, spájanie a angažovanie.

S reumou by nikto nemal byť sám.

V mene pacientov s reumatickými ochoreniami Vám ďakujeme.              

LPRe SR 

Kontakt:

Liga proti reumatizmu na Slovensku

Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany

PhDr. Jana Dobšovičová Černáková, predsedníčka LPRe SR

Mobil: 0917 790 264

liga@mojareuma.sk

www.mojareuma.sk

FB: Moja reuma, Liga proti reumatizmu

IG: Liga proti reumatizmu

Autor grafických návrhov plagátov: Michal Finka

Exkluzívny prieskum: Pohnime sa s reumou!

Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPRe SR) iniciovala prieskum o zdravotných benefitoch nordic walkingupre pacientov s reumatickými ochoreniami, ktorý pre nich zrealizovala počas letných mesiacov v roku 2022 agentúra 2muse.

Cieľom prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 523 respondentov, bolo zistiť zdravotné benefity nordic walkingu a zmapovať 5 ročný projekt “Pohnime sa s reumou!”.  Oslovených bolo 1 600 členov a sympatizantov Ligy proti reumatizmu.

Liga proti reumatizmu na Slovensku od roku 2017 realizuje a systematicky podporuje projekt „Pohnime sa s reumou!“, ktorý sa zameriava na pohybové aktivity formou Nordic Walkingu.

Získané výsledky prieskumu, ktoré budú prezentované aj na podujatiach pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu v októbri 2022 ukázali nasledovné :

 • Pozitívny vplyv nordic walkingu na fyzické aj duševné zdravie nielen reumatických pacientov je nepopierateľný.
 • Chôdza s NW palicami je dôležitá pre 85% aktívnych walkerov/-riek. Navyše je to láska, majú ju radi takmer všetci.
 • Walkeri zapojení do prieskumu chodia s NW palicami v priemere 3 roky a 4 mesiace.
 • S nordic walkingom začali najmä preto, že si od neho sľubovali pomoc od bolesti, lepšiu koordináciu pohybov a posilnenie celkovej odolnosti organizmu. Mladších walkerov do 50 rokov viac motivovalo aj budovanie svalstva, či chudnutie.
 • Walkeri/-ky najčastejšie chodia s NW palicami 2 – 3x týždenne, pričom priemerná dĺžka jednej chôdze je najčastejšie 30 – 60 minút.
 • Tri štvrtiny walkerov uvádzajú pozitívny vplyv NW na ich zdravie. Pomáha im udržovať si zdravie a zvyšuje kondičku.
 • Priaznivo pôsobí tak po fyzickej, ako aj duševnej stránke. Zmeny váhy sú príjemným benefitom – walkeri/-ky uviedli, že odkedy chodia s NW palicami schudli v priemere 7,6 kg.
 • Najvýraznejšie zmeny sa u nich prejavili v oblasti psychickej pohody a vnútorného nastavenia walkerov. NW zvyšuje aj ich motiváciu a energiu. Toto je základný predpoklad pre lepšiu fyzickú kondíciu, kde walkeri tiež zaznamenávajú pozitívne zmeny.
 • Bolesť počas NW pociťuje každý piaty walker/-ka, ale počas chodenia s NW palicami sa väčšinou zlepšuje.
 • Aktívni walkeri/-ky sa po zdravotnej stránke cítia lepšie ako ich rovesníci.
 • LPRe SR je najdôležitejším zdrojom informácií o nordic walkingu. Spolu so sociálnymi sieťami (SNWA), ktoré sú dôležité najmä pre mladších walkerov, hrá nezastupiteľnú rolu v propagácii a osvete o NW na Slovensku.
 • Walkeri/-ky sú vďační za aktívnu činnosť LPRe SR a do budúcna si želajú viac spoločných stretnutí a podujatí súvisiacich s NW paličkami (výlety, pobyty, cvičenia), lepšiu propagáciu a osvetu o NW a rôzne užitočné informačno-edukatívne poznatky, ktoré pomáhajú zvyšovať kvalitu života nielen reumatických pacientov, ale aj širšej verejnosti.

—————
Téma: Svetový deň reumatizmu

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
24. mája 2023 o 16. hod. vás pozývame na Univerzitu Reumy #6/23.
Liga proti reumatizmu SR každoročne oceňuje činnosť miestnych pobočiek a klubov, aby dobrovoľníkov ocenila a motivovala k ďalšiemu rastu a ochote pomáhať ľuďom s reumatickými ochoreniami.
Dovoľte, aby sme vás pozvali na Univerzitu Reumy #5/23.