> TS SLeK – k téme očkovania a užívanie liekov
TS SLeK – k téme očkovania a užívanie liekov

Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky

Bratislava, 12. apríl 2021. Slovenská lekárnická komora považuje za potrebné informovať širokú verejnosť o nevyhnutnosti rešpektovať pri odporúčaniach akejkoľvek liečby indikácie schválené príslušnou liekovou autoritou a uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku. Tento postup je zvlášť potrebný pri liekoch vydávaných bez lekárskeho predpisu.

Vzhľadom k prebiehajúcemu očkovaniu proti ochoreniu Covid-19 sa rôznymi formami a spôsobmi objavujú informácie a odporúčania zvládnutia možných nežiaducich účinkov po podaní očkovacej látky. Okrem odporúčania liekov na zvládania bolesti a horúčky sa v poslednom období objavujú odporúčania užívať po dobu dvoch týždňov kyselinu acetylsalicylovú v dávke 500 mg za účelom údajného zníženia rizika výskytu krvných zrazenín.

  1. Riziko krvných zrazenín po podaní očkovacej látky Vaxzevria

Európska lieková agentúra vydala 7. apríla 2021 stanovisko[1], v ktorom pripomína, že ochorenie COVID-19 je spájané s rizikom hospitalizácie a smrti. Hlásené prípady krvných zrazenín pri súčasnom nízkom množstve krvných doštičiek sú veľmi zriedkavé a celkové výhody vakcíny v prevencii COVID-19 prevažujú nad rizikami vedľajších účinkov. Zároveň EMA vydala písomný materiál pre zdravotníckych pracovníkov, ako postupovať pri podávaní vakcíny, sledovaní prípadných rizikových prejavov a nahlasovaní výskytu nežiaducich účinkov.[2]

  • Preventívne podávanie kyseliny acetylsalicylovej

Tvrdenie, aby pacienti užívali liek vydávaný bez lekárskeho predpisu s obsahom 500 mg kyseliny acetylsaliclovej (Acylpyrin) jednak nie je v súlade vyššie uvedeným oficiálnym stanoviskom Európskej liekovej agentúry a súčasne nie je v súlade so žiadnym iným spôsobom publikovaným vedeckým odporúčaním.

Slovenská lekárnická komora preto takéto experimentálne podávanie lieku dôrazne neodporúča a žiada svojich členov, farmaceutov verejných lekárni, aby v tomto duchu poskytovali odborné konzultácie prípadným záujemcom o tento liek v uvedenej „indikácii“.

Kyselina acetylsalicylová sa v súlade so súhrnom charakteristických vlastností lieku v uvedenej dávke odporúča podávať iba v opodstatnených prípadoch – zvýšená telesná teplota, bolesť, zápal a iba u pacientov, u ktorých nie je takáto liečba kontraindikovaná. Liek je rizikový u pacientov pri akútnej vredovej chorobe žalúdka alebo dvanástnika, pri bronchiálnej astme a pri krvácavých stavoch.

Na uľahčenie príznakov po očkovaní odporúčame lieky s obsahom paracetamolu a ibuprofenu, ktorých použitie je však rovnako ako u všetkých liekov potrebné konzultovať s lekárom alebo farmaceutom, hlavne vzhľadom k prípadným kontraindikáciám a liekovým interakciám.

Antiagregačné pôsobenie kyseliny acetylsalicylovej je dokázané v dávkach, ktoré sú v Slovenskej republike registrované v liekoch s obsahom 30 mg a 100 mg tohto liečiva. Avšak rovnako, ako nie je dávka 500 mg kyseliny acetylsalicylovej určená na prevenciu vzniku krvných zrazenín, tak ani tieto nižšie dávky nie sú žiadnou vedeckou, či liekovou autoritou odporúčané na použitie v rámci samoliečenia potenciálnych komplikácií po očkovaní súvisiacich so zrážanlivosťou krvi a množstvom krvných doštičiek

Samovoľné užívanie týchto liekov bez príslušnej konzultácie s lekárom alebo farmaceutom predstavuje pre pacienta (laika) zvýšené riziko ďalších zdravotných komplikácií.

Viac informácií poskytne:

Mgr. Adriana Bednárová – MARCUS PR, s.r.o.

bednarova@marcuspr.sk, tel.: +421 908 528 445


[1] https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood

[2] COVID-19 vaccine AZ – final DHPC (sukl.sk)

Ďalšie články

Vo štvrtok 13. mája 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár, ktorý sme teraz pripravili na tému Odvrátiteľné úmrtia s Richardom Fidesom, lídrom OZ Sekunda pre život.
Predstavujeme VÁM nominované mediálne príspevky KROK 2020, ktoré sú v súťaži a Vy im môžete prideľovať svoje hlasy, tak ako je už zvykom, v každej kategórii jedenkrát a kliknutím na tlačidlo HLASOVAŤ odošlete všetky tri hlasy na raz. Nezabudnite potvrdiť súhlas so...
"Veď to nie je rakovina a sú aj oveľa horšie veci na svete, hlavne, keď teraz všetci žijeme v pandemickej situácii a vidíme, čo sa okolo nás deje“, s týmito slovami ukončila rozhovor pre náš Newsletter naša členka, sympatická Zuzka Maťase.