> Univerzita Reumy #1/23
Univerzita Reumy #1/23

Psoriatická choroba, resp.: Dve tváre psoriatickej choroby. Termín: 14. apríla o 16. hod. online vysielanie prvej Univerzity Reumy v r. 2023.

MUDr. Helena Raffayová, reumatologička z NÚRCH Piešťany si pre nás pripravila žiadanú tému o psoriatickej chorobe.

Vítame Vás v novom ročníku vzdelávacieho projektu Ligy proti reumatizmu pre pacientov Univerzita Reumy 2023. 

Cieľom nášho vzdelávacieho projektu Univerzita Reumy je ‌zrealizovať‌ ‌edukačný program pre pacientov‌ ‌s‌ ‌RO zastrešený odborníkmi vo svojom odbore. Primárnym‌ ‌cieľom‌ ‌je‌ ‌informovať‌ ‌pacientov‌ ‌o‌ ‌možnostiach‌ ‌liečby RO, zdravom životnom štýle a o právach‌ ‌pacientov, aby sme ‌dosiahli lepšiu ‌informovanosť‌‌ v‌ ‌zdravotnej‌ a sociálnej ‌oblasti.

Ak máte otázky, napíšte nám ich na liga@mojareuma.sk a počas vysielania cez komentáre na FB Moja reuma.

Pripojte sa k nám na Fb Moja reuma alebo priamo na www.mojareuma.sk

Nezabudnite si krátkym dotazníkovým testom overiť Vaše vedomosti k pripravenej téme pred aj po absolvovaní webinára. Sami si takto môžete bezprostredne zistiť, čo ste si z odprezentovanej témy zapamätali.

Krátkym dotazníkovým testom Vám dávame možnosť otestovať vaše vedomosti k pripravenej téme. Nezabudnite, prosím, zopakovať si test aj druhýkrát. Sami zistíte, čo ste si z odprednášanej témy zapamätali. 

Link na test UR #1/23: https://www.univerzitareumy.sk/mod/quiz/view.php?id=82

LPRe SR

autor grafických návrhov plagátov: Ing. Michal Finka


—————
« Univerzita Reumy #2/23 / Univerzita Reumy – Vyhodnotenie 2022 »

Téma: Univerzita Reumy

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Prvé mesiace roka sú aj obdobím príprav a konania výročných členských schôdzí (VČS) v miestnych pobočkách a kluboch LPRe SR.
Krištáľové krídlo ocení významné osoby aj v roku 2024. Medzi nominovanými za Filantropiu je aj naša predsedníčka LPRe SR Jana Dobšovičová Černáková a prezidentka AOPP Mária Lévyová. Do tretice je nominovaná Alexandra Hovancová.
Milí pacienti a pacientky s reumatoidnou artritídou,