> Univerzita Reumy vyhodnotila najúspešnejších absolventov v r. 2022
Univerzita Reumy vyhodnotila najúspešnejších absolventov v r. 2022

Liga proti reumatizmu na Slovensku sa dlhodobo a systematicky venuje edukácii pacientov. Prax ukazuje, že edukovaný a dobre informovaný pacient je lepším partnerom pre lekára a má aj zodpovednejší prístup k liečbe a zdravému životnému štýlu.


Cieľom nášho vzdelávacieho projektu Univerzita Reumy (UR) je edukovať a informovať pacientov o možnostiach liečby reumatických ochorení, zdravom životnom štýle a o právach pacientov, aby sme dosiahli lepšiu informovanosť a zručnosti v zdravotnej a sociálnej gramotnosti u pacientov.

Poslucháči UR mali aj v roku 2022 možnosť pripojiť sa online do vysielania Univerzity Reumy, otestovať si svoje vedomosti o téme pred aj po absolvovaní webinára. Sami si takto mohli bezprostredne zistiť, čo už vedeli a tiež, čo si z odprednášanej témy zapamätali.

V UR 2022 sa nám osvedčilo zdokonalenie testovania vedomostí poslucháčov. Najúspešnejším poslucháčom v týchto dňoch posielame špeciálne certifikáty o absolvovaní Univerzity Reumy. Nezabudnite si skontrolovať svoje schránky a potom sa nám s certifikátom odfoťte. Ak prejavíte záujem, fotografiu uverejníme.   

Výhodou každého živého vysielania UR je to, že poslucháči môžu klásť svoje otázky a odborníci im hneď odpovedajú. Takto budeme pokračovať aj v roku 2023.

Novinkou alebo návratom k pôvodnému štýlu edukácie pacientov bude kombinácia online vysielaní UR a prezenčných stretnutí s poslucháčmi v pobočkách a kluboch LPRe SR.

V I. a II. ročníku Univerzity Reumy sme odvysielali 37 webinárov a v čase uzávierky tohto článku sme mali takmer 15 000 sledovateľov, a ich počet ešte rastie.

Archív záznamov webinárov na https://www.mojareuma.sk/category/aktivity/univerzita-reumy/ je každým dňom navštevovaný novými sledovateľmi.  

Ak máte podnety na témy alebo iné návrhy v rámci UR, napíšte nám.

LPRe SR

autor plagátov a certifikátov UR: Ing. Michal Finka

—————
« Univerzita Reumy #1/23 / Univerzita Reumy #15/22 »

Téma: Univerzita Reumy

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Pozývame vás na živé vysielanie Univerzity Reumy na tému „Najnovšie poznatky o vplyve stravy na reumatické ochorenia" s  gastroenterológom Doc. MUDr. Ladislavom Kuželom, PhD.
Liga proti reumatizmu SR spolupracuje na kampani Zdravie rodiny, ktorá bola v tlačovej forme distribuovaná dňa 18.9.2023 online na webe: https://www.info-zdravie.sk/campaign/zdravie-rodiny/
Pozývame vás na živé vysielanie Univerzity Reumy na tému Axiálna spondyloartritída s reumatologičkou MUDr.  Danielou Tkáčovou.