> Univerzita Reumy #10/22
Univerzita Reumy #10/22

Pozývame vás na ďalšie pokračovanie Univerzity Reumy #10/22, ktorá bude odvysielaná online

v utorok 28. júna 2022 o 16. hod.

Blížia sa nám letné prázdniny. Logicky aj Univerzita Reumy bude mať dočasnú prestávku. Opäť začneme vysielať v septembri.

Na záver prvého semestra/polroka sme pre vás pripravili nemedicínske témy a teda hneď dve: mediácia a núdzové bývanie.  Čo o nich viete? Ak málo, nezabudnite si nás pozrieť!

Prednášajúce budú:

PhDr. Nika Alejníková, mediátorka, supervízorka, lektorka

Téma: Mediácia ako mimosúdne riešenie sporov 

 —-

PhDr. Petra Moravčíková, sociálna pracovníčka, supervízorka, lektorka

Téma: Zariadenie núdzového bývania pre ženy Jozefinum

Tu nájdete oba testy pre účastníkov UR #10/22, keď sa prihlasite na:

https://www.univerzitareumy.sk/mod/quiz/view.php?id=41

a

https://www.univerzitareumy.sk/mod/quiz/view.php?id=40

Ide nám o to, aby sme šírili osvetu o reumatických ochoreniach, ale aj o iných a súvisiacich s reumatológiou. Nesmieme zabúdať, že človek je bio-psycho-sociálna a spirituálna bytosť a preto prinášame opäť aj sociálne témy.

Tieto nové témy pomáhajú prevencii a tiež tomu, aby sme vám pomohli pri vyrovnávaní sa so zdravotnými, ale aj inými problémami, ktoré prináša život. Podporujeme zdravotnú a sociálnu gramotnosť pacientov, aby ste si ľahšie poradili so všetkým, čo život s reumou prináša.

Teší nás, že ste sa zhostili s inovovaným spôsobom testovania prihlásených poslucháčov. Vaša zvedavosť a záujem o tento spôsob overovania si vlastných vedomostí je motivujúca aj pre nás. Systém umožňuje celoročnú štatistiku vašej úspešnosti. Tí z vás, ktorí získajú najviac bodov, budú mať okrem množstva informácií aj potvrdenie o absolvovaní Univerzity Reumy.

Najúspešnejší poslucháči Univerzity Reumy 2022 budú po absolvovaní testov z celého ročníka 2022 a získaní najviac bodov, ocenení špeciálnym diplomom z Univerzity Reumy. 

Krátkym dotazníkovým testom vám dávame možnosť otestovať si vedomosti k pripravenej téme pred aj po absolvovaní webinára. Sami si môžete bezprostredne zistiť, čo ste si z odprednášanej témy zapamätali.

Cieľom Univerzity Reumy je poskytovať vám edukačný program pre pacientov s RO zastrešený odborníkmi vo svojom odbore. Chceme ešte viac informovať a edukovať pacientov o možnostiach liečby RO, zlepšení kvality života pacientov, o zdravom životnom štýle a o právach pacientov.

Návod na registráciu:

 1. Prejdite na www.univerzitareumy.sk
 2. V menu si zvoľte: Prihlásiť sa (vpravo hore)
 3. / Prihlásenie Facebookom (len pre užívateľov Facebooku)
  1. Zvolí Prihlásiť sa pomocou Vášho účtu na: Facebook
  1. Potvrdí prihlásenie v okne Facebooku
 4. / Prihlásenie e-mailom
  1. Účastník prejde dolu do časti „Ste tu prvý raz?“ a klikne na „Začnite teraz vytvorením účtu“
  1. Vyplňte správne svoje údaje, zvoľte si heslo, kliknite na „Vytvoriť nové konto“
  1. Na e-mail Vám príde potvrdzovací link, na ktorý kliknite a systém Vás automaticky prihlási
 5. Po zobrazení privítania kliknete na Pokračovať a zvoľte si kurz Univerzita Reumy 2022 (napr. UR #1/22, UR #2/22,… a pod.)
 6. V kurze stlačíte Prihlásiť sa do kurzu (v dolnej časti – samoprihlásenie)
 7. Následne sa už môžete pohybovať v kurze, vypĺňať testy a pod.

Ak vám viac pomôže názorná ukážka, ako sa môžete zaregistrovať, otvorte si záznam Univerzity Reumy #1/22 na https://www.mojareuma.sk/univerzita-reumy-1-22/ a v úvode je pre vás pripravený zrozumiteľný postup zaregistrovania. 

Nezabudnite,  že opäť si môžete zo záznamu pozrieť webináre Univerzity Reumy na www.mojareuma.sk . Sledujte nás!

Prajeme Vám veľa úspechov a hlavne získanie informácií, ktoré hľadáte. V prípade otázok nám napíšte na liga@mojareuma.sk

Odpovieme vám už v najbližšom živom vysielaní alebo cez mail.

LPRe SR

Autor plagátov: Michal Finka

————–
« Univerzita Reumy #11/22 / Univerzita Reumy #9/22 »

Téma: Univerzita Reumy

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Manifest EULAR 2024 - 2029 vyzýva na koordinovanú európsku reakciu na ochranu občanov z krajín Európy, systémov zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ako aj hospodárstva pred vplyvom reumatických a muskuloskeletálnych ochorení (RMO). Manifest predstavia na kongrese EULAR 2024 vo Viedni...
Pani Ivanke, krásnej mladej žene, trvalo sedem rokov, kým sa vyrovnala so skutočnosťou, že ochorela na reumatoidnú artritídu a prestala sa ľutovať. Ako to máte Vy?
Prvé mesiace roka sú aj obdobím príprav a konania výročných členských schôdzí (VČS) v miestnych pobočkách a kluboch LPRe SR.