> Univerzita Reumy #14/23
Univerzita Reumy #14/23

Milé dámy, vážení páni, pozývame VÁS na vysielanie Univerzity Reumy č. 14/2023 na tému „Hidradenitis suppurativa“, ktorá je určená pre pacientov. Prednášať nám bude dermatologička MUDr. Barbara Ivanková, MBA z Košíc z UNLP.

Termín: piatok 27. októbra o 16.00 hod.

Toto naše stretnutie bude prednadhrávané na záznam z dôvodu časovej zaneprázdnenosti prednášajúcej.

Pripojte sa k nám v uvedenom termíne na Fb Moja reuma alebo priamo na www.mojareuma.sk alebo aj v zázname prednášky. Svoje otázky nám posielajte len cez mail liga@mojareuma.sk

Odpovede Vám sprostredkujeme čo najskôr.

Nezabudnite si krátkym dotazníkovým testom overiť Vaše vedomosti k pripravenej téme pred aj po absolvovaní webinára. Sami si takto môžete bezprostredne zistiť, čo ste si z odprezentovanej témy zapamätali.

Link na test UR #14/23: https://www.univerzitareumy.sk/mod/quiz/view.php?id=93

Partnerom Univerzity Reumy je Spoločnosť Novartis.

LPRe SR

Autor grafických návrhov: Ing. Michal Finka


—————
« Univerzita Reumy #15/23 / Univerzita Reumy #13/23 »

Téma: Univerzita Reumy

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Prvé mesiace roka sú aj obdobím príprav a konania výročných členských schôdzí (VČS) v miestnych pobočkách a kluboch LPRe SR.
Krištáľové krídlo ocení významné osoby aj v roku 2024. Medzi nominovanými za Filantropiu je aj naša predsedníčka LPRe SR Jana Dobšovičová Černáková a prezidentka AOPP Mária Lévyová. Do tretice je nominovaná Alexandra Hovancová.
Milí pacienti a pacientky s reumatoidnou artritídou,