> Univerzita Reumy #15/23
Univerzita Reumy #15/23

Pozývame vás do Košíc, kde sme pripravili prezenčné stretnutie Univerzity Reumy s témou „Liečba reumatoidnej artritídy včera a dnes“.

Prednášajúca reumatologička MUDr. Zuzana Lörinczová budeme s vami besedovať bez bieleho plášťa. Pripravte si otázky.

Termín: 29. novembra 2023 o 16.00 hod.

Miesto stretnutia: Hotelová akadémia v Košiciach.

LPRe SR

Autor grafických návrhov: Ing. Michal Finka

—————
Univerzita Reumy #14/23 »

Téma: Univerzita Reumy

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Prvé mesiace roka sú aj obdobím príprav a konania výročných členských schôdzí (VČS) v miestnych pobočkách a kluboch LPRe SR.
Krištáľové krídlo ocení významné osobnosti aj v roku 2024. Medzi nominovanými za Filantropiu je aj naša predsedníčka LPRe SR Jana Dobšovičová Černáková, prezidentka AOPP Mária Lévyová a do tretice je nominovaná aj pani Alexandra Hovancová.
Milí pacienti a pacientky s reumatoidnou artritídou,