> Univerzita Reumy #5
Univerzita Reumy #5

V utorok 25. mája 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy #5 na vzdelávací webinár, kde sa Vám prihovorí náš overený tím Peťka a Janka a privítajú hostí odborníkov v reumatológii doc. MUDr. Ivana Vaňa, PhD. a Mgr. Katarínu Barančíkovú.

Pripojte sa k nám na FB Moja reuma alebo priamo na www.mojareuma.sk

Témy Univerzity Reumy #5 bude ako pokračovanie vám dobre známeho vzdelávacieho programu Besedy bez bieleho plášťa.

  1.  doc. MUDr. Ivan Vaňo, PhD., reumatológ FN Nitra s témou Reumatoidná artritída – všetko, čo o nej potrebujete vedieť
  1. Mgr. Katarína Barančíková, sestra, NÚRCH Piešťany s témou Manažment pacienta v ambulancii biologickej liečby

Nezabudnite si krátkym dotazníkovým testom overiť Vaše vedomosti k pripravenej téme pred aj po absolvovaní webinára. Sami si takto môžete bezprostredne zistiť, čo ste si z odprednášanej témy zapamätali.

Link na test: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJsJVGQ83etzBmpsKYRBRHtRCaxVGqb4CywyGsQlWDeEBB4A/viewform?usp=sf_link

LPRe SR

Ďalšie články

https://youtu.be/dlAJrU8PUpI
Liga proti reumatizmu práve pre vás pripravuje výročný 30. ročník Informačného bulletinu. Spomíname si na všetkých, ktorí prispeli k tomu, že Liga má od začiatku svojej činnosti časopis, aj na tých ktorí aktívne pôsobili v redakciách a v redakčných...