> Univerzita Reumy #7
Univerzita Reumy #7

V stredu 9. júna 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy #7 na vzdelávací webinár PsA v kontexte nových poznatkov o význame Klubu Psoriatickej Artritídy. Sprostredkujem Vám všetko podstatné o Psoriatickej chorobe.

Pozvanie prijala reumatologička MUDr. Helena Raffayová, PhD. z NÚRCH a pacientka PharmDr. Bc. Ľubica Bartová, predsedníčka Klubu Psoriatickej Artritídy.

Ak máte otázky, napíšte nám ich na psoriaza@mojareuma.sk alebo počas vysielania cez komentáre na FB Moja reuma.  

Pripojte sa k nám na Facebooku Moja reuma alebo priamo na www.mojareuma.sk

Nezabudnite si krátkym dotazníkovým testom overiť Vaše vedomosti k pripravenej téme pred aj po absolvovaní webinára. Sami si takto môžete bezprostredne zistiť, čo ste si z odprezentovanej témy zapamätali.

Link na test: https://forms.gle/Wr8eJseZmeHVcwCn9

LPRe SR

Ďalšie články

https://youtu.be/dlAJrU8PUpI
Liga proti reumatizmu práve pre vás pripravuje výročný 30. ročník Informačného bulletinu. Spomíname si na všetkých, ktorí prispeli k tomu, že Liga má od začiatku svojej činnosti časopis, aj na tých ktorí aktívne pôsobili v redakciách a v redakčných...