> V Informačnom bulletine 1/2024 sme napísali…
V Informačnom bulletine 1/2024 sme napísali…

Milé dámy, vážení páni,

máte v rukách nové číslo bulletinu plné informácií a noviniek o práci členov našej Ligy proti reumatizmu na Slovensku.

Celý časopis nájdete tu: https://www.mojareuma.sk/wp-content/uploads/2024/06/Informacny-bulletin_1_2024.pdf

Od januára sa konali výročné členské schôdze a rôzne výlety a podujatia v miestnych pobočkách a kluboch. V máji sme pripravili 1. Motivačno-vzdelávací kurz LPRe SR 2024. Po prednáškovom popoludní a zoznámení sa, sme na valnom zhromaždení zvolili nové predsedníctvo a revíznu komisiu.

V redakcii sme sa zhodli na tom, že vám členov predsedníctva predstavíme nielen slovom, ale aj fotografiou. Takto získate presnejšiu predstavu o tom, kto čo vie, čím je schopný prispieť a ako vyzerá. Omladli sme😊. Sú to všetko ľudia, ktorých život, schopnosti, povolania, jazykové a počítačové zdatnosti, ale hlavne motivácia a empatia budú pomáhať otvoriť mnoho dverí. Náročné ciele si vytýčil aj náš PROFI TÍM. S paličkami Nordic Walking kráčame i naďalej a stali sme sa neoddeliteľnou súčasťou obrovskej skupiny walkerov z celého Slovenska. Vďaka médiám sa o našich trápeniach

s chorobami hovorí stále viac a podrobnejšie. Poďakujme redaktorom tak, že oceníme našim hlasom ich prácu v súťaži KROK 2023. Pokračuje Univerzita Reumy, samotní členovia si vyžiadali a následne vysoko pozitívne ohodnotili prednášky na témy Compliance pacienta a jeho vplyv na pacientmi reportované výsledky a Dve tváre psoriatickej choroby. Aktívne sme sa zúčastnili v Bratislave a v Košiciach na konferencii „Rovnaké postavenie ľudí so zdravotným postihnutím v krajinách Európskej únie –

európske preukazy“ a na tréningu kapacít členských pacientskych organizácií AOPP a na valnom zhromaždení Asociácie na ochranu práv pacientov SR. Prečítate si aj víťaznú esej Ceny Edgara Stena. Jana Dobšovičová Černáková a Mária Lévyová boli nominované na ocenenie Krištáľové krídlo a Katarína Kovárová je laureátkou ocenenia Biele srdce. Blahoželáme!

Dlho očakávané témy o zdravom stravovaní pre reumatikov a popis profesie nutričnej terapeutky priblížime v rozhovore so Zuzanou Miklíkovou z NÚRCH-u. Po maľovaných kamienkoch a farbách vás možno zaujmú informácie a surovom mede. A na záver sme zaradili dôležitý Európsky manifest EULAR 2024 – 2029, ktorý je podporou európskej reakcie na zdravotné a sociálno-ekonomické výzvy spojené s reumatickými a muskuloskeletálnymi ochoreniami. Naozaj stojí za pozornosť.

Naša redakcia vám všetkým praje krásne a čo najzdravšie leto a jeseň a veríme, že i toto číslo bulletinu sa stretne s vašou priazňou.

Váš redakčný tím IB

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Reumatologicko-rehabilitačné centrum, spol. s r.o. Hlohovec pod záštitou SLK  Vás pozývajú na KURZ – XVII. ročník OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA (komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva...
Volám sa Lucia Hľadajová, mám 29 rokov a pochádzam z malebnej dedinky Michalová, ktorá leží v náručí Nízkych Tatier.
Liga proti reumatizmu na Slovensku mala 18. mája valné zhromaždenie, ktoré vyhodnotilo uplynulé tri roky a vo voľbách zvolilo nové predsedníctvo a revíznu komisiu.