> Vianočný koncert Humanita pre život
Vianočný koncert Humanita pre život

Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám ….

            Pod týmto názvom sa konal vianočný benefičný koncert pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu. Bol piatok 16.decembra 2011 krátko pred 18.hodinou. Dvadsať členov  Miestnej pobočky LPRe Košice sa usadilo do kresiel vo Veľkej sále Historickej radnice. Program večera zabezpečili  „ Humanita pre život“ Spišské Vlachy  a Košické folklórne štúdio. Účinkovali folklórna skupina  „Železiar“ a detská folklórna skupina „Železiarik“ z Košíc, folklórna skupina  „Čačina“ zo Spišskej Novej Vsi a folklórna skupina „Sabinovčan“ zo Sabinova.

Výťažok z koncertu bol určený pre zdravotne postihnuté a sociálne odkázané deti. Takými sú aj  naši malí  – veľkí kamaráti zo sociálneho zariadenia LUX  n.o. Spolupracujeme s nimi po celý rok, najmä však v októbri pri príprave a realizácii Behu zdravia pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu 12.október. Spolu s nimi sme tlieskali výkonom mladých folklórnych umelcov a na koniec si želali pekné sviatky Vianoc a šťastie v novom roku 2012.Tešilo nás, že i my sme prispeli  svojou „ troškou do mlyna“ pre priateľov z LUXU n. o. Deti navštevujúce Základnú školu pri n.o. LUX majú tanečný klub pod vedením pani učiteľky PaeDr. Beáty Klukovej  nacvičili program na naše  Predvianočné stretnutie v hoteli Strojár  7.decembra 2011.

Humanita pre život, Spišské Vlachy

Je nevládne, nepolitické občianske združenie, ktorého účelom je organizovať kultúrno-spoločenské a športové podujatia. Čistý zisk z nich venujú zdravotne postihnutým a sociálne odkázaným deťom – konkrétnym adresátom. Združenie vzniklo v marci 1992 v Kojšove a za 19 rokov uskutočnilo 69 podujatí s výťažkom 22768 €. Členovia občianskeho združenia pracujú podobne ako my na dobrovoľníckej báze bez nároku na odmenu.

                                                                                                          z LPRe – MP KošiceĎalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.