> Výsledky prieskumu o zdravotných benefitoch Nordic Walkingu „Pohnime sa s reumou!“
Výsledky prieskumu o zdravotných benefitoch Nordic Walkingu „Pohnime sa s reumou!“

Prieskum o zdravotných benefitoch Nordic Walkingu (NW) pre pacientov s reumatickými ochoreniami iniciovala a realizovala Liga proti reumatizmu na Slovenku (LPRe SR). O pomoc a spoluprácu sme oslovili agentúru 2muse.


Vianoce klopú na dvere. My spomíname na leto 2022, kedy sme zrealizovali prieskum o zdravotných benefitoch nordic walkingu pre ľudí s reumatickými ochoreniami.

Z dôveryhodného zdroja sme sa dozvedeli, že tento náš prieskum je na Slovensku jediný a unikátny, že sme prví, kto spracoval prieskum o NW takto komplexne. Zúčastnilo sa ho 523 respondentov, čo je viac ako sme predpokladali.

V rámci prednáškového popoludnia na 2. Motivačno-vzdelávacom kurze LPRe SR v Piešťanoch boli výsledky prieskumu po prvýkrát prezentované verejne. S prezentáciou výsledkov nám pomohli Katarína Stankovianska a Barbora Slosarová z agentúry 2muse.


Teraz ako predvianočný darček podelíme sa s vami o tieto vzácne dáta, ktoré sme prieskumom získali. Dúfame, že vás budeme o to viac motivovať, aby ste sa venovali severskej chôdzi aj počas Adventu a vianočných sviatkov.


Partnermi prieskumu NW „Pohnime sa s reumou!“ boli odborné spoločnosti: Slovenská reumatologická spoločnosť, Slovenská asociácia Nordic Walking a spoločnosť UCB. Ďakujeme.


Cieľom prieskumu bolo zistiť zdravotné benefity nordic walkingu a zmapovať 5 ročný projekt “Pohnime sa s reumou!”, aby sme mohli iniciovať väčšie uplatnenie NW pri rehabilitácii reumatikov. Oslovených bolo 1 600 členov a sympatizantov Ligy proti reumatizmu SR.

História projektu:
Liga proti reumatizmu na Slovensku od roku 2017 realizuje a systematicky podporuje projekt „Pohnime sa s reumou!“, ktorý sa zameriava na pohybové aktivity formou NW. Na začiatku bolo našou métou urobiť jeden milión NW krokov. Zdalo sa nám to ako nedostižný cieľ. Na naše veľké prekvapenie sme 1 000 000 NW krokov prekonali už počas SDR 2017. Bol to začiatok a raketový štart. Walkovanie sa ujalo v miestnych pobočkách a kluboch. Silného partnera sme mali v SANW a v osobe Lucie Okoličányovej. Naša spolupráca bola o osobných stretnutiach a lekciách NW, ktoré Liga od začiatku sprostredkovala svojim pobočkám a klubom. A nie len to, do pobočiek a klubov každý rok posielame nové NW paličky na dlhodobú výpožičku našim REUMAwalkerom. Sme už veľká skupina walkerov, ktorí pravidelne chodíme s paličkami. Nezastavila nás ani pandémia COVID-19, lebo to bol šport, ktorý sa pri dodržaní určitých pravidiel dal robiť aj v čase lockdownu. Za päť rokov trvania projektu sme prešli nie jeden, nie päť miliónov NW krokov, ale do konca roku 2022 máme cieľ pokoriť 500 miliónov NW krokov. To je už iná sila!

Získané výsledky prieskumu chceme využiť, aby sme nordic walking dostali bližšie ku všetkým reumatikov a aby to bol aj od odborníkov odporúčaný spôsob rehabilitácie.


Nordic Walking už aj v NÚRCH Piešťany:
Liga proti reumatizmu na Slovensku podporuje aktívny a zdravý pohyb pacientov s reumatickými ochoreniami. Projekt „Pohnime sa s reumou!“ podporujeme naprieč pobočkami a klubmi LPRe SR.

Pacienti NÚRCH-u nemohli zostať bokom. Liga poskytla NW paličky, ktoré sú k dispozícii na recepcii. Hospitalizovaní pacienti svoje NW kroky zapisujú do špeciálneho zošita. Pridávajú sa tak k REUMAwalkerom a prispievajú k celkovému počtu nachodených NW krokov.

Od novembra 2022 môžu hospitalizovaní pacienti chodiť s NW paličkami s Katkou, zatiaľ 1-krát týždenne.


REUMAwalkeri/ky z NÚRCH-u sa snažia pomôcť prekonať (do konca roku 2022) métu 500 miliónov NW krokov.  

A tu sú výsledky prieskumu NW „Pohnime sa s reumou!“, o ktoré sa chceme s vami podeliť:

 • Pozitívny vplyv Nordic Walkingu na fyzické aj duševné zdravie nielen reumatických pacientov je nepopierateľný.
 • Chôdza s NW palicami je dôležitá pre 85% aktívnych walkerov/-riek. Navyše je to láska, majú ju radi takmer všetci.
 • Walkeri zapojení do prieskumu chodia s NW palicami v priemere 3 roky a 4 mesiace.
 • S NW začali najmä preto, že si od neho sľubovali pomoc od bolesti, lepšiu koordináciu pohybov a posilnenie celkovej odolnosti organizmu. Mladších walkerov do 50 rokov viac motivovalo aj budovanie svalstva, či chudnutie.
 • Walkeri/-ky najčastejšie chodia s NW palicami 2 – 3x týždenne, pričom priemerná dĺžka jednej chôdze je najčastejšie 30 – 60 minút.
 • Tri štvrtiny walkerov uvádzajú pozitívny vplyv NW na ich zdravie. Pomáha im udržovať si zdravie a zvyšuje kondičku.
 • Priaznivo pôsobí tak po fyzickej, ako aj duševnej stránke. Zmeny váhy sú príjemným benefitom – walkeri/-ky uviedli, že odkedy chodia s palicami schudli v priemere 7,6 kg.
 • Najvýraznejšie zmeny sa u nich prejavili v oblasti psychickej pohody a vnútorného nastavenia walkerov. NW zvyšuje aj ich motiváciu a energiu. Toto je základný predpoklad pre lepšiu fyzickú kondíciu, kde walkeri tiež zaznamenávajú pozitívne zmeny.
 • Bolesť počas NW pociťuje každý piaty walker/-ka, ale počas chodenia s NW palicami väčšinou slabne.
 • Aktívni walkeri/-ky sa po zdravotnej stránke cítia lepšie ako ich rovesníci.
 • LPRe SR je najdôležitejším zdrojom informácií o Nordic Walkingu. Spolu so sociálnymi sieťami (SNWA), ktoré sú dôležité najmä pre mladších walkerov, hrá nezastupiteľnú rolu v propagácii a osvete o NW na Slovensku.
 • Walkeri/-ky sú vďační za aktívnu činnosť LPRe SR a do budúcna si želajú viac spoločných stretnutí a podujatí súvisiacich s NW paličkami (výlety, pobyty, cvičenia), lepšiu propagáciu a osvetu o NW a rôzne užitočné informačno-edukatívne poznatky, ktoré pomáhajú zvyšovať kvalitu života nielen reumatických pacientov, ale aj širšej verejnosti.


Iniciátorky a koordinátorky prieskumu o NW za LPRe SR:

Autorka: PhDr. Jana Dobšovičová Černáková, predsedníčka LPRe SR, liga@mojareuma.sk

Ing. Petra Balážová, tajomníčka LPRe SR, petra@mojareuma.sk

Partneri prieskumu NW:

Slovenská reumatologická spoločnosť, Slovenská asociácia Nordic Walking, Spoločnosť UCB.

—————
Téma: Pohnime sa s reumou

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Pracovné stretnutie zástupcov AOPP s členmi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
Pozývame vás na webinár Compliance pacienta a vplyv na pacientmi reportované výsledky, ktorý pripravujeme na piatok 26. apríla o 17.00 hod. Bude to online vysielanie prvej Univerzity Reumy v roku 2024.
Na pozvanie poslancov Európskeho parlamentu Lucie Ďuriš Nicholsonovej a Jozefa Mihála sa aj zástupkyne LPRe SR zúčastnili v Bratislave a v Košiciach na konferencii s názvom Rovnaké postavenie ľudí so zdravotným postihnutím v krajinách Európskej únie – európske preukazy. Už...