Pacientom s chorobou čiernych kostí svitá vďaka Slovákom nádej

Vo štvrtok 17. 1. 2019 sa v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch uskutočnil workshop o  ALKAPTONÚRII (AKU). Odborníci …

Viac

Správa o vyhodnotení činnosti MP Žilina 2017 a plán 2018

Správa o vyhodnotení činnosti MP Žilina 2017 Plán činnosti MP Žilina 2018

Viac

Správa o vyhodnotení činnosti MP Topoľčany 2017 a plán 2018

Správa o vyhodnotení činnosti MP Topoľčany 2017 Plán činnosti MP Topoľčany 2018

Viac

Správa o vyhodnotení činnosti MP Trenčín 2017 a plán 2018

Správa o vyhodnotení činnosti MP Trenčín 2017 Plán činnosti MP Trenčín 2018

Viac

Správa o vyhodnotení činnosti MP Senica 2017 a plán 2018

Správa o vyhodnotení činnosti MP Senica 2017 Plán činnosti MP Senica 2018

Viac

Správa o vyhodnotení činnosti MP Púchov 2017 a plán 2018

Správa o vyhodnotení činnosti MP Púchov 2017 Plán činnosti MP Púchov 2018

Viac

Správa o vyhodnotení činnosti MP Poprad 2017 a plán 2018

Správa o vyhodnotení činnosti MP Poprad 2017 Plán činnosti MP Poprad 2018

Viac