Nadácia Krištáľové krídlo pomáha mladým reumatikom

Nadácia Krištáľové krídlo uviedla do života knižku s názvom SNY PREMENENÉ NA HODNOTY. Knihu uviedli do života speváčka Sisa Sklovská …

Viac

Klub Kĺbik absolvoval ďalší rekondično-integračný pobyt

      Tu sú linky súťažnej reportáže nominovanie do KROK 2017. No nezabudnite si prečítať celý článok …

Viac

Správa o vyhodnotení činnosti Klubu Kĺbik 2016 a plán 2017

Správa o vyhodnotení činnosti Klubu Kĺbik za rok 2016 Plán činnosti Klubu Kĺbik na rok 2017

Viac

Detský kútik v NÚRCH-u má už Vianoce

Dnes k nám do detského kútika zavítal Mikuláš s Čertom. Mali sme krásne mikulášske Vianoce.Malým reumatikom nachystali stromček, …

Viac

Nová webová stránka Klub Kĺbik

1. júna 2016 na Medzinárodný deň detí sme sprístupnili novú webovú stránku Klubu Kĺbik:  www.klubklbik.sk  

Viac

Vynovili sme detský kútik

Deň spolupatričnosti/Community partnership day v piatok 6. mája 2016 Spoločnosť Novartis každoročne venuje celosvetovo jeden deň v roku …

Viac

Správa o vyhodnotení KK 2015 a plán 2016

Správa o vyhodnotení činnosti KK za rok 2015 Plán činnosti KK na rok 2016

Viac