Svetový deň lupus

10. mája je deň, kedy všetky organizácie sveta združujúce pacientov s lupusom robia osvetu tomuto vážnemu ochoreniu. Dnes …

Viac

VČS LPRe – Klubu Motýlik

                Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok …

Viac

Plán a vyhodnotenie činnostosti 2013-2014

Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik   Návrh plánu činnosti na rok 2014  (príprava na výročnú členskú schôdzu …

Viac

LPRe – Klub Motýlik

Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik Návrh plánu činnosti na rok 2013  (príprava na výročnú členskú schôdzu v …

Viac

LPRe – Klub Motýlik Plnenie plánu činnosti z roku 2012

Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik   Vyhodnotenie činnosti z roku 2012                                                              Šírenie informácií o kolagenóznych ochoreniach pre …

Viac

Život s lupusom

Milé naše priateľky a priatelia. Dovoľte, aby sme vás informovali, že 24.04.2012 bola spustená nová web stránka www.zivotslupusom.sk Je …

Viac