Záverečná správa o vykonaní II. verejnej zbierky

Záverečná správa  o vykonaní verejnej zbierky Ligy proti reumatizmu na Slovensku na všeobecne prospešný účel  ochrany zdravia,  konanej  od 1. augusta …

Viac

Vyhodnotenie 1. verejnej zbierky LPRe SR

Vyhodnotenie 1. verejnej zbierky LPRe SR Prvá verejná zbierka (VZ) Ligy proti reumatizmu na Slovensku v prospech Centra …

Viac

Predbežná správa o 2. verejnej zbierke LPRe SR

Predbežná  správa  o vykonaní verejnej zbierky  Druhá verejná zbierka (VZ) Ligy proti reumatizmu na Slovensku v prospech Centra sociálno-psychologickej …

Viac