> Záverečná správa o vykonaní II. verejnej zbierky
Záverečná správa o vykonaní II. verejnej zbierky

Záverečná správa  o vykonaní verejnej zbierky Ligy proti reumatizmu na Slovensku na všeobecne prospešný účel  ochrany zdravia,  konanej  od 1. augusta 2014 do 31.júla 2015

Druhá verejná zbierka (VZ) Ligy proti reumatizmu na Slovensku v prospech Centra sociálno-psychologickej podpory ľudí trpiacich na reumatické choroby bola zahájená na základe registrácie verejnej zbierky MV SR SVS-OVS3-2014/020892 od 1.8.2014 do 31.07.2015.

 

– príspevky darov z DMS 877 REUMA priamo na účet VZ: DMS rok 2014   40,32 €

……………………………………………………………………………………..  DMS rok 2015  337,92 €

Spolu príjmy                                                                                                            378,24 €

 

Prehľad nákladov zbierky (bankové poplatky)                                                8,49 €

Čistý výnos  zbierky                                                                                               369,75 €

 Prehľad použitia čistého výnosu zbierky 

–  klinický psychológ a sociálny pracovník –poradenstvo                              279,00 €

–  odvod do poistných fondov  za zamestnávateľa /LPRe SR /                          81,78 €

–  nájomné za ambulanciu CS-PP                                                                                8,97 €

Zostatok                                                                                                                       0,00 €

 

 

Poslané prílohy na MV SR:  2 ks výpis VUB november -december 2014,

              12 ks                      január až december  2015

                4 ks                      január až apríl 2016

                 2 x                       potvrdenie o zrušení účtu

 

Touto cestou sa Liga proti reumatizmu SR chce úprimne poďakovať všetkým, ktorí prispeli formou DMS REUMA 877 do verejnej zbierky a podporili činnosť CS-PP.

Ďakujeme!           

V Piešťanoch dňa  5.5.2016

Vypracovala : Ďurišová

Aktualizované: 29.07.2016

Mgr. Jana Dobšovičová Černáková, v.r.

predseda LPRe SR

Ďalšie články

V pondelok 27. septembra 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy #14.  
Už len niekoľko dní máte na to, aby ste sa zapojili do nášho prieskumu k RA, vďaka ktorému nás bude lepšie a hlasnejšie počuť. Ďakujeme za vyplnenie do 20. 9. 2021
Už čoskoro Univerzita Reumy bude opäť pokračovať so svojimi živými vysielaniami. Pripravili sme pre vám celkom nové prednášky. Témy prednášok budú z časti inšpirované aj vašimi tipmi. Môžete nám posielať ďalšie.