> Členovia MP Púchov športujú aj počas koronakrízy
Členovia MP Púchov športujú aj počas koronakrízy

Letné mesiace sme sa snažili prežiť v rámci možností. Koronakríza nám znemožnila stretávať sa každý týždeň na pravidelnom cvičení v
Gorazdovej škole v telocvičňi, no naša túžba po zdravom pohybe bola silnejšia. Dostali sme nápad. Keď sa nedá v telocvični, budeme cvičiť v
prírode pod vedením skúsených cvičiteliek a chodiť s paličkami po okolí. Musím uznať bol to skvelý nápad. Nie náhodou nás nazvala naša
predsedníčka Janka Dobšovičová Cernáková, že sme najšportovejšia pobočka. Každý týždeň, niekedy aj dvakrát do týždňa sme zobrali ruksaky na plecia, NW paličky do ruky a s úsmevom vykročili cez mesto smerom k EUROPARKU k rieke Váh a po okolí Púchova. Bolo úsmevné pozorovať ľudí ako sa na nás usmievajú a pozerajú ako si pyšne vykračujeme. Pripomínalo nám to ako spieva Peter Lipa v pesničke
„Keď idú maturantky mestom“.

Potešili sme sa, že písali o nás aj Púchovské noviny a ocenili naše stretnutia. Aktívne sme sa zúčastnili aj sprievodu ku dňu mesta Púchov, ktorý sa konal 20.9.2020. Zapojilo sa 10 členiek. Musím pochváliť naše členky, že chodili a naďalej chodia do prírody individuálne, neboli to len spoločné prechádzky a cvičenia.

Mali sme veľké plány, no situácia nám žiaľ nedovolí ani našu ďalšiu obľúbenú aktivitu cvičenie v bazéne. Taktiež sme zrušili pobyt v kúpeľoch Nimnica z obavy nákazy, kedže sme riziková skupina. Musíme sa správať zodpovedne.

Nesmiem zabudnúť poďakovať sa pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu a 30 rokov Ligy proti reumatizmu na Slovensku za perfektne zvládnuté online vysielanie Janke Dobšovičovej Cernákovej  a Petre Balážovej  a všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom o vysielanie pričinili.

Čo dodať na záver – musíme veriť, že tento zlý sen pominie, že sa budeme čoskoro slobodne pohybovať a tešiť zo života.

-eg-

Ďalšie články

Aké sú benefity Nordic Walkingu? Liga proti reumatizmu realizuje prieskum.  
Online trojmesačník Ligy proti reumatizmu na Slovensku
Nastavenie liečby pri ankylozujúcej spondylitíde nie je vec náhodnej voľby. Každá liečba prináša okrem benefitov aj istú dávku rizika. Podľa štandardných terapeutických postupov musí klasická liečba farmakologikami predchádzať biologickej liečbe, ktorá sa aplikuje vtedy, keď...