> Členovia MP Púchov športujú aj počas koronakrízy
Členovia MP Púchov športujú aj počas koronakrízy

Letné mesiace sme sa snažili prežiť v rámci možností. Koronakríza nám znemožnila stretávať sa každý týždeň na pravidelnom cvičení v Gorazdovej škole v telocvičňi, no naša túžba po zdravom pohybe bola silnejšia. Dostali sme nápad. Keď sa nedá v telocvični, budeme cvičiť v prírode pod vedením skúsených cvičiteliek a chodiť s paličkami po okolí. Musím uznať bol to skvelý nápad. Nie náhodou nás nazvala naša
predsedníčka Janka Dobšovičová Cernáková, že sme najšportovejšia pobočka. Každý týždeň, niekedy aj dvakrát do týždňa sme zobrali ruksaky na plecia, NW paličky do ruky a s úsmevom vykročili cez mesto smerom k EUROPARKU k rieke Váh a po okolí Púchova. Bolo úsmevné pozorovať ľudí ako sa na nás usmievajú a pozerajú ako si pyšne vykračujeme. Pripomínalo nám to ako spieva Peter Lipa v pesničke
„Keď idú maturantky mestom“.

Potešili sme sa, že písali o nás aj Púchovské noviny a ocenili naše stretnutia. Aktívne sme sa zúčastnili aj sprievodu ku dňu mesta Púchov, ktorý sa konal 20.9.2020. Zapojilo sa 10 členiek. Musím pochváliť naše členky, že chodili a naďalej chodia do prírody individuálne, neboli to len spoločné prechádzky a cvičenia.

Mali sme veľké plány, no situácia nám žiaľ nedovolí ani našu ďalšiu obľúbenú aktivitu cvičenie v bazéne. Taktiež sme zrušili pobyt v kúpeľoch Nimnica z obavy nákazy, kedže sme riziková skupina. Musíme sa správať zodpovedne.

Nesmiem zabudnúť poďakovať sa pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu a 30 rokov Ligy proti reumatizmu na Slovensku za perfektne zvládnuté online vysielanie Janke Dobšovičovej Cernákovej  a Petre Balážovej  a všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom o vysielanie pričinili.

Čo dodať na záver – musíme veriť, že tento zlý sen pominie, že sa budeme čoskoro slobodne pohybovať a tešiť zo života.

-eg-

—————
Téma: MP Púchov

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Prieskum o zdravotných benefitoch nordic walkingu (NW) pre pacientov s reumatickými ochoreniami iniciovala a realizovala Liga proti reumatizmu na Slovenku (LPRe SR). O pomoc a spoluprácu sme oslovili agentúru 2muse.
26. novembra 2022 v Bratislave sa uskutočnil Šiesty ročník celoslovenskej pacientskej konferencie. Vrcholom bol slávnostný večer s oceňovaním zdravotníkov v kategóriách „Môj lekár“ a „Moja sestra“. Z rúk poslankyne NR SR Janky Žitňanskej a prezidentky Asociácie na ochranu...
Liga proti reumatizmu na Slovensku reflektuje aktuálnu situáciu v zdravotníctve SR. Nie sú nám ľahostajné žiadne problémy, s ktorými zdravotníctvo zápasí. Veľmi kritická situácia je však aj v reumatológii. Je veľký nedostatok reumatológov.