> Dlhodobé ošetrovné 90 dní
Dlhodobé ošetrovné 90 dní

Poznáme ten pocit bezradnosti, keď sa my alebo člen rodiny dostane do ťažkej situácie – príde vážne ochorie, dostane sa do nemocnice a po prepustení vyžaduje dlhšiu starostlivosť doma. Pred zavedením 90 dňového dlhodobého ošetrovného si rodinní príslušníci, ktorí pracovali, museli čerpať dovolenku, alebo si vziať neplatené voľno, alebo ísť na vlastnú PN, so súhlasom zamestnávateľa pracovať z domu, alebo dokonca odísť zo zamestnania. Od 1.4. 2021 má štát pre blízkych pacientov peňažnú dávku – tzv. dlhodobé ošetrovné.

Ošetrovné sa poskytuje v dĺžke 90 dní a jeho výška je 55 % z denného vymeriavacieho základu. Blízky rodinný príslušník môže byť teda v uvedenom čase s pacientom doma a pomáhať mu, ale zároveň poberá finančnú podporu, pretože predsa žiadna domácnosť by nemala zostať bez príjmu.

Nárok na dlhodobé ošetrovné vzniká od prvého dňa poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti. Táto starostlivosť sa poskytuje chorej osobe, u ktorej došlo k závažnej poruche zdravia, ktorá si vyžiadala hospitalizáciu. Počas hospitalizácie bola poskytovaná zdravotná starostlivosť v rozsahu najmenej päť po sebe nasledujúcich dní a existuje predpoklad, že zdravotný stav chorého bezprostredne po ukončení hospitalizácie bude vyžadovať poskytovanie osobnej starostlivosti počas najmenej 30 dní (pre splnenie podmienky päť po sebe nasledujúcich dní hospitalizácie sa za deň hospitalizácie považuje aj deň prijatia a deň prepustenia zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti).

Ďalej sa táto starostlivosť poskytuje chorej osobe, u ktorej sa zistila potreba poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti z dôvodu, že chorá osoba je v štádiu ochorenia na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia.

Ak potrebujete dlhodobú starostlivosť alebo chcete takúto starostlivosť poskytnúť pacientovi zo svojej rodiny, môže to byť dieťa ale aj dospelá osoba, požiadajte o pomoc sociálnu poisťovňu. Budete potrebovať potvrdenie so súhlasom zamestnávateľa opatrovníka.

Viac informácií nájdete na stránkach Sociálnej poisťovne.

—————
Téma: Sociálne okienko

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Pozývame vás na Prednáškové popoludnie LPRe SR 1/2024, ktoré sa uskutoční v Piešťanoch v hoteli Magnólia v piatok 17. mája od 14.00 hod.
Pozývame vás v piatok 17. mája 2024 od 14.00 hod. do hotela Magnólia v Piešťanoch, kde sme pre vás pripravili prednáškové popoludnie so seminárom Univerzity Reumy 2024 pod názvom Psoriatická choroba – dve tváre jedného ochorenia. 
A opäť sme tu s ponukou a možnosťou hlasovať za nominované mediálne príspevky KROK 2023, ktoré informovali o živote s reumatickým ochorením a možnostiach ich liečby.