> Miestna pobočka Čadca v roku 2022
Miestna pobočka Čadca v roku 2022

Po dlhej zime na Kysuciach a snahe prispôsobiť sa obmedzujúcim opatreniam, sme situáciu spoločnými silami zvládli veľmi dobre. Mali sme čas venovať sa pobytu v prírode, chôdze s NW paličkami. Naši členovia sa zapájali do turistických trás či už jednotlivo alebo v malých skupinkách a plnili kroky do projektu „Pohnime sa s reumou“. Príroda u nás je veľmi pekná a očarí človeka v každom ročnom období.

Dobrovoľný hasičský zbor v Krásne nad Kysucou vyhlásil zbierku pre Ukrajinu. Zapojili sme sa nákupom potravín a hygienických potrieb pre deti. Zorganizovali sme pre našich členov v mesiaci marec ôsmy rekondičný pobyt v hoteli Balnea Splendid Piešťany. Spoločná akcia v obľúbenej destinácii, termálna voda, plávanie, bahno, cvičenia majú pozitívny vplyv na naše zdravie a dobrú náladu. Pre zlepšenie pohyblivosti našich členov máme v Afrodite Rajecké Teplice na preukaz člena LPRe – MP Čadca za 9,50 eur na hodinu plavecký, aj oddychový bazén. Stretli sme sa dňa 6.04.2022 na výročnej členskej schôdzi,  zhodnotili sme si činnosť za uplynulé obdobie a oboznámili sme sa s naplánovanými aktivitami. Naše stretnutie spestril svojou hodnotnou prednáškou na tému „Novinky v liečbe reumatických ochorení 2021 – 2022“, čestný predseda pobočky a náš reumatológ MUDr. Viliam Maňka, PHD. Patrí mu za to veľká vďaka od všetkých našich členov. Máme dobrú spoluprácu s mestom Krásno nad Kysucou a mestom Čadca, podporujú nás finančne v našej činnosti a zúčastňujú sa na našich stretnutiach, veľmi si to vážime. V mesiaci apríl máme v pláne brigádu zameranú na očistu našich miest.

Ďakujeme všetkým, veľa zdravia a spokojnosti v nadchádzajúcom období prajeme.

Anna Kormancová

predsedníčka LPRe – MP Čadca, cadca@mojareuma.sk

—————
Téma: MP Čadca

Ďalšie články

„Každý deň stretnúť človeka,
Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
16.11.2023 sa v LPRe - Miestnej pobočke Senica uskutočnila Výročná členská schôdza. Vo voľbách si zvolili nový Výbor LPRe - MP SE.
EULAR aj v roku 2023 vyhlasuje súťaž o Cenu Edgara Stena 2024. Témou tohtoročnej súťaže Ceny Edgara Stena je: „Ako ma obohatila a skvalitnila môj život aktívna účasť na činnosti Ligy proti reumatizmu na Slovensku“.
Detský kútik (DK) v NÚRCH začali budovať svojpomocne zamestnankyne 2. poschodia. V novembri sa nám podarilo všetko dokončiť. Pani Adriana Majková, ako hnací motor projektu, oslovila k spolupráci aj Klub Kĺbik. Neskôr projekt podporila aj Nadácia Pontis n.o. Pani Adriana oslovila...