> Ocenili sme úspešné absolventky UR 2023
Ocenili sme úspešné absolventky UR 2023

Liga proti reumatizmu SR ocenila úspešné absolventky Univerzity Reumy 2023. Áno, sú to všetko ženy. Šesť najúspešnejších poslucháčok vzdelávacieho projektu sme ocenili špeciálnym certifikátom. Poradie vygeneroval systém výsledkov testov Univerzity Reumy 2023.

Milé najúspešnejšie absolventky Univerzity Reumy 2023, GRATULUJEME a prajeme Vám krásne Vianoce a v novom roku veľa zdravia.

Budeme sa tešiť na stretnutie pri ďalšom vzdelávaní v roku 2024 v Univerzite Reumy.

LPRe SR

autor grafických návrhov: Ing. Michal Finka

—————
Téma: Univerzita Reumy

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Prvé mesiace roka sú aj obdobím príprav a konania výročných členských schôdzí (VČS) v miestnych pobočkách a kluboch LPRe SR.
Krištáľové krídlo ocení významné osoby aj v roku 2024. Medzi nominovanými za Filantropiu je aj naša predsedníčka LPRe SR Jana Dobšovičová Černáková a prezidentka AOPP Mária Lévyová. Do tretice je nominovaná Alexandra Hovancová.
Milí pacienti a pacientky s reumatoidnou artritídou,