> POKRAČUJEME "1 000 000 krokov pre reumatikov"
POKRAČUJEME "1 000 000 krokov pre reumatikov"

Pripravujeme na október

V sobotu 13. októbra 2018  sa pri príležitosti podujatí k SDR 2018 uskutoční

Celoslovenské stretnutie walkerov – reumatikov v Piešťanoch.

Terasu NW chôdze bude z terasy Hotela Magnólia popri Váhu cez oba najbližšie mosty a späť po nábreží Váhu k terase Hotela Magnólia.

Hlavným cieľom stretnutia bude podpora pohybových aktivít pacientov s reumatickými ochoreniami aj cez chôdzu s NW paličkami po určenej trase a počítanie (zbieranie) NW krokov k iniciatíve „Milióny krokov pre reumatikov“.

V rámci projektu „Pohnime sa s reumou!“ sme za prvý rok trvania dosiahli v Lige prekvapivý úspech. Chôdza s paličkami Nordic Walking je jednou z nosných celoročných pohybových aktivít reumatikov. V mesačných intervaloch pravidelne zbierame a vyhodnocujeme počet nachodených NW krokov. K 30. júnu 2018 to bolo vyše 33 miliónov krokov.

Od júna majú k dispozícii NW paličky aj hospitalizovaní pacienti v NÚRCh-u. Môžu si ich zapožičať na Recepcii NÚRCH-u a po návrate z vychádzky pripísať svoje NW kroky do modrého zošita, ktorý je práve len na to určený. 

Sprievodným programom Celoslovenského stretnutia walkerov – reumatikov v Piešťanoch bude inštruktážna lekcia Nordic Walkingu s Luciou Okoličányovou a zábavné hry, tančeky a maľovanie na tvár pre najmenších účastníkov s animátorkou Katkou.

Hostia: pozvanie prijali osobnosti v reumatológii, v kultúrnom a spoločenskom živote. Účasť potvrdili novinári.

 

 

 

***********

Milión krokov pre  reumatikov

30 674 891 – to je číslo, za ktorým sa skrýva snaha veľkého množstva reumatikov a ich sympatizantov, ktorí  v uplynulých zimných a jarných mesiacoch  vyjadrovali chuť hýbať sa a aj  napriek reumatickému ochoreniu aktívne žiť.

Ani zimné obdobie, charakteristické nepriaznivým počasím nás neodradilo používať každému podľa jeho možností pravidelne nordic walking palice. S jarným slniečkom sa naše úsilie ešte znásobilo a počet krokov sa každým mesiacom zvyšoval. V druhej fáze nášho projektu (november 2017 až máj 2018) sme totiž nachodili 13 454  kilometrov – čo spolu dáva  26 909 932 krokov – a to je už úctyhodné číslo!

Činili sa však aj miestne pobočky LPRe. Od začiatku projektu nachodili najviac reumatici z Košíc  4 755 415 NW krokov, Púchova  2 712 000 NW krokov, Čadce  2 328 254 NW krokov, Senice  2 269 462 NW krokov, Bratislavy 1 790 807 NW krokov, Trenčína  1 374 120 NW krokov, Bardejova  1 182 000 NW krokov a Martina  1 092 769 NW krokov. Všetky tieto miestne pobočky už majú splnený cieľ, dosiahli svoj milión. Svojou nezanedbateľnou troškou však k spoločnému cieľu prispeli aj ďalšie pobočky, ako napríklad Topoľčany či Lučenec.

Za týmito číslami sa ukrýva množstvo zážitkov, či vôle prekonať samého seba. Zo správ, ktoré pravidelne MP posielali vyplynulo, že okrem bezprostredného okolia našich miest, podnikali pobočky aj výpravy, ktorými testovali palice aj v náročnejších terénoch (napríklad Košičania sa odvážili aj do Tatier, Púchovčania pravidelne palice prevetrávali v okolitých kopcoch) .

Častokrát členovia MP využívali NW palice individuálne, pre mnohých sa stali spoločníkom na pravidelných prechádzkach (v tomto vynikali napríklad dievčatá z MP Senica pod vedením Janky Slezákovej, ktoré vytrvalo pridávali každý mesiac svoje tisícky  krokov). V Bratislave sa s entuziazmom do NW aktivít zapájali Helena Vernarská a Anka Križanová. (Prvá menovaná má už svoj nachodený milión, k čomu jej gratulujeme!) V iných prípadoch sa do aktivít NW chôdze zapájali celé pobočky. Napríklad v Púchove sa aktívne zapojilo až 50 členiek miestnej pobočky, pričom Janka Durovcová nachodila  do marca 2018  až 210 tisíc krokov.  Veľká vďaka tu patrí ich vedúcej a koordinátorke, Emílii Gombárovej. Bardejovčania zasa mali na akciách vyše 100 účastníkov! V MP Košice medzi najaktívnejšie patria Jarmila ŠULCOVÁ, Ing. Erika ŠKVAREKOVÁ, Helena SLOBODOVÁ a  Veronika HAĽKOVÁ. Spolu s  koordinátorkou „Pohnime sa s reumou!“,  Danielou Mikulovou, prešli každý mesiac tisícky krokov. Len v apríli nachodilo 11 členov tejto pobočky takmer 950 000 krokov.

NW aktivít sa zúčastnili dokonca manželské páry – manželia Kromkovci z Čadce spolu nachodili vyše 500 tisíc krokov, aktívni  boli však aj ďalší členovia pobočky (a nevadilo im ani zimné počasie). Pani Mária Nágelová, mamička dcéry s reumatickým ochorením, venovala svojich 47 613 krokov Klubu Kĺbik. Rodičia so svojím 8-ročným synom s JIA každý deň prešli spolu 3 000 krokov po dobu 40 dní a tiež svojimi krokmi podporili Klub Kĺbik.

Potešiteľné je, že nás v našej snahe podporili aj pobočky Slovenskej asociácie Nordic Walking, ktoré kráčali pre reumatikov. Nordic walking Rohožník a Nordic Walking Centrum Trenčín a okolie spolu nachodili vyše 11 miliónov krokov – zaslúžia si naše poďakovanie.

Pochváliť ale treba každého, kto sa rozhodol urobiť niečo pre svoje zdravie a kvalitu života, lebo hlavne o to v projekte Milión krokov pre reumatikov ide. -jb-

 

 

******

ĎAKUJEME VÁM ZA KROKY za 3 429 117 krokov pre reumatikov!

“Pohnime sa s reumou!” je projektom, kt. trvá a pokračuje aj po úspešnej sérii podujatí venovaných Svetovému dňu reumatizmu 2017.

Stanovenú métu “milión krokov“ sa podarilo dosiahnuť a dokonca výrazne prekročiť.  Je to zásluha všetkých, ktorí svojimi krokmi prispeli a podporili projekt “Pohnime sa s reumou!” – skvelú myšlienku, ako zapojiť pacientov s reumatickým ochorením do pohybovej aktivity – severskej chôdze. Práve tento spôsob pohybu je blahodarný aj pre pacientov s reumatoidnou artritídou, pokiaľ im to ich stav dovolí. Všetko uvážene a s mierou.

Vyhlasujeme pokračovanie projektu a méta “milión” sa od 15. októbra začína počítať zvlášť na kroky za miestne pobočky, kluby, ale aj jednotlivcov. Kráčajte a počítajte si kroky s NW a svoje čísla nám posielajte vždy koncom mesiaca na e-mail: milionkrokov@mojareuma.sk

“1 000 000 krokov pre reumatikov” nie je len súčet krokov, čísiel, ale aj veľká ľudská spolupatričnosť. Pridávajú sa k nám ďalšie miestne pobočky a kluby Ligy proti reumatizmu na Slovensku, ale aj jednotlivci a skupiny z nereumatickych OZ, vrátane členov a sympatizantov Slovak Nordic Walking Association  (SNWA). Tešíme sa a sme radi za vyjadrenú podporu a kroky, kt. robíte pre reumatikov.

Aby sme mohli vaše kroky riadne zaevidovať, prihláste sa nám na milionkrokov@mojareuma.sk a pošlite aj fotky ako ste sa pohybovej aktivity s paličkami NW zhostili u vás.

Na vyžiadanie Vám pošleme formulár “Denník krokov”. Svoje kroky (záznamy) mám posielajte vždy komplet za celý mesiac na uvedenú adresu. Ďakujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavný partner projektu „Pohnime sa s reumou!“ : Sanofi Genzyme

Partner edukačnej časti podujatia „Pohnime sa s reumou!“:  Pfizer

Partneri:

Slovak Nordic Walking Association

Národný ústav reumatických chorôb

IWCB Medzinárodný ženský klub

AbbVie, Novartis

 

 

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.